DYPLOMY 2013 - obrony

17- 20 czerwca 2013
Rondo Sztuki

Tradycją Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach jest, że studenci u progu zawodowej kariery prezentują swoją twórczość szerokiemu gronu odbiorców. W tym roku przed komisją oceniającą dyplomy i publicznością stanie 64 studentów. Dla wielu z nich będzie to pierwsza możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerokiemu audytorium. Dla publiczności z kolei może to być niepowtarzalna szansa spotkania i zadania pytań artystom i projektantom, rozpoczynającym zawodowe życie. Publiczne Obrony Prac Dyplomowych odbędą się od 17. do 21. czerwca w kilku miejscach. W katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA przed komisją oraz publicznością staną studenci Malarstwa i Grafiki Warsztatowej. W Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki odbędą się obrony studentów Wydziału Projektowego. Studenci pokażą swoje prace także w Centrum Kultury Katowice, Bibliotece Śląskiej, czy jednej z najważniejszych w Polsce Galerii Kronika w Bytomiu. Prace dyplomowe studentów ASP w Katowicach cechuje różnorodność technik i tematów, często są to projekty interdyscyplinarne z pogranicza malarstwa, grafiki, fotografii, książki czy instalacji. Studenci nawiązują do tradycji malarstwa realistycznego, ale też śmiało posługują się językiem sztuki abstrakcyjnej. Jednak to, co uderza w pracach dyplomantów, to autentyczne osobiste wypowiedzi, jak na przykład w pracy Hanny Sitarz-Pietrzak, która powstała w bezpośrednim kontakcie z osobami jej bliskimi. Czy tak, jak w pracach Joanny Czarnojan, która mierzy się z problemem samoświadomości oraz relacji człowiek - świat zewnętrzny. A jej dyplom staje się swoistym autoportretem autorki. Inni inspiracji szukają w zjawiskach społecznych, tak jak na przykład Dominik Ritszel, który przygląda się w swoich pracach zjawisku przemocy, czy z drugiej strony Karolina Smędzik, która nawiązuje do dziecięcych zabaw. Wśród tematów dyplomów studentów Projektowania Graficznego znajdują się zarówno identyfikacja wizualna, przeznaczona dla konkretnych miejsc i przedsięwzięć, jak na przykład ta przeznaczona do przychodni dziecięcej autorstwa Hanny Stano, zaangażowany społecznie projekt kampanii na rzecz osób chorych na depresję Małgorzaty Mitelskiej, czy projekty książek i przewodników. Podczas obron będzie można zobaczyć niezwykłe, wykraczające poza granice sztuki użytkowej projekty wizualizacji dźwięku, których podjął się Marek Brol, osadzonej w realiach średniowiecza gry komputerowej Anny Krawiec, czy wreszcie projekt kroju pisma ułatwiający osobom cierpiącym na dysleksję odczytanie informacji, który po przeprowadzonych badaniach zaprojektował Marcin Kasperek. Tradycyjnie publicznym obronom towarzyszy konkurs na najlepszy dyplom, organizowany dzięki współpracy ASP z chorzowską firmą BPSC, która co roku funduje nagrody pieniężne i promuje dyplomy, uznane za najlepsze na każdym z kierunków. Po zakończeniu obron prace dyplomowe absolwentów katowickiej ASP będzie można oglądać zarówno w katowickim BWA, jak i w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki. Wystawa rozpocznie się 28. czerwca i potrwa do 17. lipca.

HARMONOGRAM OBRON STUDENTÓW PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO:

17 CZERWCA

Godz. 9:00
ANNA KALETA

Pracownia Liternictwa i Typografii
Promotor: dr hab Tomasz Bierkowski
Recenzent: dr Bogna Otto-Węgrzyn
Temat dyplomu głównego: Projekt systemu identyfikacji wizualnej Politechniki Śląskiej. Celem pracy jest stworzenie systemowego rozwiązania o maksymalnej użyteczności, w tym także zbudowanie pozytywnego, spójnego wizerunku uczelni wśród odbiorców (m.in. studentów, kandydatów na studia, pracowników naukowo-dydaktycznych). Kwestią najistotniejszą było opracowanie logicznych zasad konstruowania poszczególnych elementów identyfikacji. Zakres pracy nad projektem obejmował określenie tożsamości instytucji oraz poznanie potrzeb użytkowników, a następnie opracowanie systemu znaków wraz z wybranymi elementami identyfikacji.

Godz. 9:30
GRZEGORZ OWCZAREK

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Agnieszka Małecka- Kwiatkowska
Temat dyplomu głównego: Wybrane elementy historii międzyplanetarnych misji naukowych – projektowanie publikacji
Prezentowanie osiągnięć wszelkiego rodzaju instytucji naukowych w sposób przystępny, zrozumiały i ciekawy to element wpływania na odbiór społeczny ich prac. Przekłada się to na finansowanie takich instytucji czy zainteresowanie nauką i pracami badawczymi w ogóle. Problematyka dyplomu dotyka ważnego dla współczesnego projektowania zagadnienia: komunikacji obywatel – państwo, podatnik – instytucja. Na pracę dyplomową składa się interaktywny opis lotów międzyplanetarnych misji badawczych Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz z elementami podstawowej wiedzy o najbliższej przestrzeni kosmicznej i krążących w nich ciałach w formie witryny internetowej.

Godz. 10:00
JAN SĘTOWSKI

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Dawid Korzekwa
Temat dyplomu głównego: Projekt wirtualnego i interaktywnego słownika symboli
Archiwum symboli to wirtualny i interaktywny słownik. Nowe technologie skłaniają nas do zmiany sposobu przekazywania i organizacji wiedzy. Strona ma stać się platformą wymiany informacji na polu nie tylko semiotyki czy historii sztuki, ale również szeroko pojętej historii kultury. Charakter pracy jest wynikiem połączenia doświadczeń budowy wirtualnych słowników takich jak wikipedia z interface'm portali społecznościowych. Technologia Responsive design umożliwi korzystanie z Archiwum symboli zarówno w przeglądarce komputera jak i na urządzeniach mobilnych, a oznaczenie wszystkich elementów strony tagami połączy jej zawartość w sieć wzajemnych powiązań.

Godz. 10:30
HANNA STANO

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Informacja wizualna przychodni dziecięcej
Celem pracy dyplomowej było opracowanie systemu przechowywania i zarządzania danymi pacjentów przychodni dziecięcej. Problem dotyczy zarówno systemu w formie elektronicznej (tzw. Elektroniczna Kartoteka Pacjenta) jak również analogowej. Projekt został przygotowany dla wybranej placówki w Czerwionce-Leszczynach, we współpracy z personelem medycznym i zarządem przychodni. Skonsultowano przede wszystkim problemy spotykane w codziennej praktyce. System został zaprojektowany do pracy na wielu poziomach, różniących się w zależności od zdefiniowanej grupy użytkowników: rodziców pacjentów, lekarzy i pielęgniarek-rejestratorek.
Projekt wychodzi naprzeciw zmianom prawnym, zaplanowanym do realizacji w najbliższym czasie. Ponadto zapewnia płynne przeprowadzenie użytkowników z dotychczasowej formy analogowej do elektronicznego systemu zarządzania danymi pacjentów.

Godz. 11:00
MARTYNA BARGIEL

Pracownia Liternictwa i Typografii
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski
Recenzent: dr Marcel Benčík
Temat dyplomu głównego: Afery korupcyjne
Czy masz wrażenie, że w Polsce korupcja uchodzi na sucho? Czy wiesz, jak zakończyły się jedne z największych afer politycznych we współczesnej Polsce? Odpowiedzi na te pytania postanowiła udzielić Martyna Bargiel w oparciu o materiały usystematyzowane przez organizację pozarządową Centrum Cyfrowe. Zebrane zostały rozproszone doniesienia medialne na temat największych afer korupcyjnych Polski ostatniego dwudziestolecia. Na ich bazie powstał projekt, który przy zastosowaniu prostego kodu infograficznego wizualizuje przebieg kilku skandali. Język wizualny, nawiązujący do systemu Isotype, porządkuje złożoną, wielowątkową narrację oraz ułatwia jej zrozumienie. Projekt skierowany jest do obywatela RP, który – na skutek szumu medialnego – nie ma wyczerpującej wiedzy na temat przebiegu afer korupcyjnych. Dodatkowym celem pracy jest zaoferowanie odbiorcy możliwości zbudowania własnej oceny sytuacji.

Godz. 12:30
MICHAŁ KASPRZYK

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: kw. I st. Justyna Szklarczyk-Lauer
Temat dyplomu głównego: Piwny starter — pomoc początkującego piwowara
Piwny starter to projekt ułatwiający dotarcie do podstawowych informacji dotyczących piwa i domowego warzenia. Skierowany jest przede wszystkim do osób zainteresowanych piwowarstwem oraz do początkujących piwowarów domowych. Jego głównym założeniem była pomoc w zrozumieniu procesu przygotowania piwa, a także promocja piwnej kultury poprzez pokazanie jej różnorodności. Projekt ten w założeniu miał być funkcjonalny, oszczędny w swojej formie, przystosowany do wydruku materiałów w formacie A4. W jego skład wchodzi etykieta piwna, dziennik piwowara, infografiki oraz strona internetowa, z której niniejsze materiały można pobrać. Inspiracją piwnego startera były klasyczne apteczne druki i etykiety.

Godz. 13:30
JUSTYNA BRZĄKALIK

Pracownia Nowe Media
Promotor: prof. Marian Oslislo
Recenzent: dr Jarosław Mamczarski
Temat dyplomu głównego: Graficzny obraz dźwięku.
Projekt portalu internetowego NOTe przedstawia zagadnienie notacji, partytur graficznych oraz nowych interfejsów muzycznych. Jest on próbą przybliżenia i usystematyzowania informacji o eksperymentach kompozytorów w dziedzinie graficznego zapisu oraz zasad tych kompozycji, jak również współczesnych projektów i aplikacji, które eksplorują te idee.

Godz. 14:30
PIOTR SZENCEL

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr Jacek Mrowczyk
Recenzent: dr Anna Myczkowska-Szczerska
Temat dyplomu głównego: „24 Guide app” - aplikacja na urządzenia mobilne
Projekt dedykowany jest osobom odbywającym krótkie podróże służbowe lub turystyczne. Unikatową cechą aplikacji jest aktualizacja informacji w cyklu 24 godzinnym. Projekt zakłada również wykorzystanie dodatkowych funkcji np. rzeczywistość wzbogacona, które mają pomóc w zaspokojeniu potrzeb turystycznych w mieście.


18 CZERWCA


Godz. 9:00
IZABELA JACKOWSKA

Pracownia Liternictwa i Typografii
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski
Recenzent: dr Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Projekt graficzny systemu tras po modernistycznej Gdyni
Celem pracy jest stworzenie spójnego systemu tras spacerowych - czytelnego i przyjaznego dla odbiorcy, ułatwiającego nawigację po szlakach modernistycznej Gdyni oraz lokalizację obiektów architektonicznych w przestrzeni miejskiej. Zakres pracy obejmuje stworzenie poręcznej publikacji w formie drukowanego przewodnika, składającego się z samodzielnie zebranych i przygotowanych materiałów: informacji o budynkach, autorskich fotografii, projektu wektorowych ikon budynków oraz projektu pięciu map.

Godz. 9:30
MAJA LULEK

Pracownia Ilustracji
Promotor: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Recenzent: prof. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Graficzne opracowanie jednego z opowiadań sir Arthura Conan Doyle’a o Sherlocku Holmesie.
Tekturowe pudełko - komiks o Sherlocku Holmesie, na bazie jednego z opowiadań. Założeniem pracy było wyeksponowanie sposobu rozumowania wielkiego detektywa oraz atrakcyjne odwzorowanie charakteru epoki wiktoriańskiej. Zróżnicowana forma może zainteresować zarówno zagorzałych fanów Sherlocka, jak i osoby, które do tej pory nie sięgnęły po opowiadania sir Arthura Conan Doyle’a.

Godz. 10:00
ANITA TOMALA

Pracownia Ilustracji
Promotor: dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Recenzent: prof. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Książka dla dzieci z ilustracjami do wierszy Danuty Wawiłow
Projekt przeznaczony dla dzieci od lat 6. Książka zawiera 10 wierszy Danuty Wawiłow, w których główną rolę odgrywają fantastyczne zwierzęta, różnorodna roślinność i tajemnicze stworzenia z mitologii słowiańskiej. Ilustracje przedstawiają świat widziany oczami dziecka. Świat humoru, zabawy, ale przede wszystkim wyobraźni gdzie rzeczywistość nabiera magicznego, odrealnionego charakteru.

Godz. 10:30
KAMIL CZAPIGA

Pracownia Ilustracji
Promotor: dr Anna Machwic
Recenzent: dr Monika Starowicz
Temat dyplomu głównego: Album autorski prezentujący serię ilustracji w kontekście współczesnej sztuki tatuażu
Głównym problemem projektowym poruszanym w tej pracy jest potrzeba stworzenia portfolio w formie publikacji. Portfolio zawiera reprodukcje autorskich ilustracji będących docelowo projektami tatuaży oraz fotografie zrealizowanych już projektów. Integralnym dodatkiem do rysunków są związane z nimi opisy, mające pomóc w interpretacji zawartych w ilustracjach symboli.


Godz. 11:30
DANUTA SALAMON

Pracownia Działań Multimedialnych
Promotor: prof. Marian Oslislo
Recenzent: dr Anna Sielska
Temat dyplomu głównego: Teledysk z użyciem postprodukcji.
Założeniem pracy dyplomowej było stworzenie obrazu w technice cyfrowego wideo łączącego typografię i postprodukcję do muzyki Julii Marcell pt. June. Główną inspiracją w pracy nad scenariuszem były kontrasty. Pierwszy zauważalny, pomiędzy lekkością muzyki, a poważnymi słowami piosenki - deklaracjami artystki, drugi - w samym tekście, który ukazuje różne strony osobowości kobiety, występującej w nagraniu. Teledysk pokazuje różne emocje, konflikt wewnętrzny oraz próbę zmiany życia kobiety. Dzięki zastosowaniu jasnych i ciemnych ujęć podkreślone są przeciwieństwa. Dynamiczny sposób montażu współgra z muzyką i nadaje rytm obrazowi. Całość dopełnia typografia podkreślająca emocje, kluczowe momenty zmian osobowości i znaczenie słów.

Godz. 12:00
MAŁGORZATA MITELSKA

Pracownia Plakatu
Promotor: dr Monika Starowicz
Recenzent: kw. I st. Marian Słowicki
Temat dyplomu głównego: Równoległe rzeczywistości – kampania społeczna na rzecz chorych na depresję.
Praca będąca projektem kampanii społecznej ma na celu przybliżenie i demitologizację problemu depresji. Projekt tworzy 10 plakatów, za pośrednictwem których zostaje podjęta próba ukazania i oswojenia odbiorców z uczuciami i emocjami osób cierpiących na depresję, dotykające przecież każdego z nas: samotność, tęsknota, strach, zagubienie, stygmatyzacja. To nie powody do poczucia winy czy wstydu, a raczej pretekst do podjęcia uczciwego i odważnego dialogu na temat depresji pomiędzy osobami chorymi i zdrowymi.

Godz. 12:30
BARTŁOMIEJ SKRZYCZEK

Pracownia Fotografii
Promotor: dr Anna Sielska
Recenzent: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Wystawa multimedialna poświęcona nieczynnemu obiektowi sportowemu Gwardii Katowice.
Realizacja dotyczy rekonstrukcji nieczynnego obiektu sportowego. Stanowi wstęp do bardziej złożonej wypowiedzi, na którą składa się publikacja o charakterze historycznym i film dokumentalny. Poszczególni rozmówcy przywołują impresje, często prozaiczne sytuacje, które wydarzyły się na obiekcie. Formalnie, prezentacja odbywa się na równoległych projekcjach, gdzie narracja zostaje zestawiona z obrazem dokumentującym stadion.


19 CZERWCA


Godz. 9:00
MAREK BROL

Pracownia Działań Multimedialnych
Promotor: prof. Marian Oslislo
Recenzent: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Wizualizacja Dźwięku
Program Synesthesis umożliwi zapis pojedynczych dźwięków monofonicznych granych ‘na żywo’,
pod postacią punktów w przestrzeni 3d, które łącząc się ze sobą stworzą abstrakcyjne siatki
geometryczne o unikatowym charakterze i kształcie. Tworzenie form będzie podlegało ścisłej logice programu, w którym użytkownik będzie miał wpływ na generowany obraz za pośrednictwem klawiatury MIDI lub klawiatury komputera. Dyplomowy program pozwoli na zaobserwowanie tego jak zachowują się grane dźwięki i jaki ma to wpływ na wygląd finalnej figury. Nazwa programu pochodzi od słowa synestezja; w psychologii – stan lub zdolność, w której doświadczenia jednego zmysłu (np. wzroku) wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów, na przykład odbieranie niskich dźwięków, wrażenie miękkości, barwa niebieska odczuwana jest jako chłodna, obraz litery lub cyfry budzi skojarzenia kolorystyczne itp.

Godz. 9:30
ANNA KRAWIEC

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: „Regis” – projekt gry komputerowej typu HOPA, osadzonej w realiach średniowiecza.
Regis to projekt gry komputerowej, której grafika jest alternatywą dla realizacji komercyjnych. Środki plastyczne widoczne są w wyglądzie lokacji i przedmiotów z epoki średniowiecza. Gracz, penetrując zamkowe pomieszczenia, rozwiązuje łamigłówki oraz znajduje rozmaite przedmioty, które musi wykorzystywać w odpowiedni sposób. Dzięki temu, otrzymuje wskazówki i zbliża się do celu. Znalezienie metody na zbudzenie księcia wymagać będzie logiki i sprytu. Miłośnicy obrazów i dźwięków, mam nadzieję, będą zadowoleni.

Godz. 10:00
ADAM JANICKI

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: prof. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Identyfikacja Wizualna festiwalu art+bits
Tematem pracy dyplomowej jest opracowanie identyfikacji wizualnej międzynarodowego festiwalu art+bits, którego celem jest podejmowanie nowatorskich działań łączących sztukę i technologię. Praca dyplomowa zakładała wykonanie nowoczesnej, spójnej identyfikacji oddającej charakter festiwalu konfrontując ze sobą zarówno działania edytorskie jak i działania multimedialne. Projekt obejmuje kompletną identyfikację wizualną oraz materiały promocyjne festiwalu.

Godz. 10:30
MATEUSZ KOSMA

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: dr Dawid Korzekwa
Recenzent: dr Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Projekt graficzny serwisu internetowego Decybele Dizajnu zrealizowany według zasad Responsive Web Design
Decybele Dizajnu to autorski serwis poświęcony projektowaniu w muzyce. Dzięki wykorzystaniu Responsive Web Design w tworzeniu nowej szaty graficznej, wygląd strony jest dostosowany do urządzenia, na którym jest przeglądana. Projekt zbudowany jest w oparciu o odświeżony system identyfikacji serwisu i zaadaptowanie dotychczasowych treści.

Godz. 11:30
DOMINIKA LEDWOŃ

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I. st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Justyna Kucharczyk
Temat dyplomu głównego: Identyfikacja wizualna miasta Radzionków - Dla przyjaciół Cidry
Radzionków jest małym miasteczkiem z wielowiekową tradycją, silnie związanym z historią regionu. Mieszkańcy okolicy i samego Radzionkowa określają się jako radzieńczanie. Cidry to potoczna nazwa miasteczka, którą się posługują czego dowodem jest np. nazwa parafialnego festynu „Ciderfest”, okazjonalna moneta „Cider”, przezwisko nadane kibicom i piłkarzom Ruchu Radzionków czy portal mieszkańców Radzionkowa Cidry.pl. Sympatię do przezwiska potwierdzają również liczne napisy na murach. Tutaj każde nieformalne gminne przedsięwzięcie odwołuje się swoją nazwą do Cydru – orzeźwiającego trunku produkowanego ze sfermentowanych jabłek, znanego na szeroką skalę jedynie w Północnej Francji i Anglii. Według jednej z najprawdopodobniejszych historii cydr dotarł do Radzionkowa sprowadzony z Francji przez odbywających tam służbę radzieńczan wcielonych do pruskiej armii. Napój stał się bardzo popularny w całej okolicy. Do dziś Radzionków otaczają sady jabłoni. Nieformalna nazwa i jej już zapominana historia stały się inspiracją do stworzenia prostej, przyjaznej mieszkańcom identyfikacji wizualnej, która ma godnie reprezentować miasto oraz dyskretnie przypominać o pochodzeniu przezwiska.

Godz. 12:00
ADAM CHROBAK

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: kw. I. st. Justyna Szklarczyk-Lauer
Temat dyplomu głównego: Identyfikacja wizualna marki rowerów miejskich White Snake
Stworzenie oraz identyfikacja wizualna marki rowerów miejskich. Projekt ma na celu sprostanie wymaganiom współczesnego rowerzysty, dla którego rower nie jest tylko środkiem transportu, lecz istotnym elementem definiującym jego styl życia.

Godz. 12:30
ALEKSANDRA OLEKSY

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: kw. I st. Marian Słowicki
Temat dyplomu głównego: Projekt elementów interface'u graficznego użytkownika oraz identyfikacji wizualnej oprogramowania firmy Insert.
Celem praktycznym pracy dyplomowej było zaprojektowanie elementów interface'u graficznego
użytkownika oraz identyfikacji wizualnej oprogramowania firmy Insert, produkującej oprogramowanie komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Insert w swojej ofercie posiada pakiet zintegrowanych ze sobą programów. W ramach pracy dyplomowej zaprojektowane zostały elementy związane z identyfikacją wizualną, na którą złożyły się: projekt serii pięciu znaków logo dla poszczególnych programów oraz projekty pudełek na nie, opakowań na płyty CD z nagranym programem, opakowań na kod licencyjny, karty z kodem licencyjnym, licencji i regulaminu w wersji drukowanej. Zaprojektowane zostały również elementy interface'u graficznego użytkownika. Projekt przygotowano na przykładzie programu Rachmistrz i objął on takie obszary jak: ekrany logowania, pulpit pracy z programem, przykładowy dokument (Faktura VAT), który zawiera prawie wszystkie dostępne w całym programie moduły i elementy.

Godz. 13:00
KAMIL PAKUŁA

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Identyfikacja wizualna Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach.
Celem pracy było stworzenie klucza wizualnego materiałów promocyjnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Głównym elementem identyfikacji jest logo, które zostało zaprojektowane od nowa na podstawie obecnie istniejącego. Sygnet stanowi pegaz czyli skrzydlaty koń będący symbolem natchnienia plastycznego i poetyckiego. Klucz wizualny opiera się na kształtach logo. W jego kształcie maskowane są zdjęcia oraz kolorowe patterny nawiązujące graficznie do działalności sekcji, którą promują. System identyfikacji zastosowany został w plakatach, banerach, identyfikacji siedziby, stronie internetowej oraz gadżetach.20 CZERWCA

Godz. 9:00
Marcin KASPEREK

Pracownia Projektowania Informacji Wizualnej
Promotor: dr hab. Ewa Satalecka
Recenzent: dr Ann Bessemans
Temat dyplomu głównego: Narzędzie ułatwiające odbiór informacji osobom dyslektycznym.
Dysleksja to problem dotyczący coraz większej liczby osób, definiowany w wielkim uproszczeniu, jako problem z czytaniem i pisaniem. Typografia może niwelować niektóre związane z tym trudności. Powstały projekt kroju pisma ułatwia dyslektykom odczyt informacji. Zróżnicowane zostały w nim te glify, które przez swoje naturalne podobieństwo, były ze sobą najczęściej mylone. Dzięki temu każda litera ma wyróżnione charakterystyczne dla niej cechy i szybciej można ją rozpoznać w tekście. Praca zawiera nie tylko krój pisma, ale również przeprowadzone przez dyplomanta badania, dotyczące czytelności tekstu przez osoby dyslektyczne.

Godz. 10:00
SONIA ŚWIEŻAWSKA

Pracownia Fotografii
Promotor: dr Anna Sielska
Recenzent: dr Monika Starowicz
Temat dyplomu głównego: Mimesis. Cykl fotografii mody.
Praca dyplomowa składa się z cyklu fotografii, filmów oraz publikacji, będących zwieńczeniem współpracy z polskimi projektantami mody. Cykl Mimesis to poszukiwanie podobieństw między formą kreacji, a rzeczywistością. Każdy element sesji zdjęciowej jest mimetyczny, naśladuje siebie nawzajem, tworzy integralną całość.

Godz. 11:00
GRZEGORZ KOWAL

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: dr Dawid Korzekwa
Recenzent: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Wybrane, multimedialne elementy identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia „Civitas”
Dyplom zawiera odświeżony znak firmowy, stronę internetową i szablon prezentacji multimedialnej wybranego projektu realizowanego przez stowarzyszenie.

Godz. 11:30
DOROTA GAJEWSKA

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Dawid Korzekwa
Temat dyplomu głównego: Projekt tomiku poetyckiego z utworami wybranymi Tytusa Czyżewskiego.
Projektem jest książka zawierająca wybrane utwory futurystycznego poety-malarza Tytusa Czyżewskiego. W skład tomiku weszły wiersze opatrzone napisanym przez dyplomanta wstępem oraz papierowymi ilustracjami, których technika wykonania polega na ingerencji w papier poprzez różnego rodzaju cięcia. Książka zostanie zszyta i oprawiona manualnie.

Godz. 12:30
RENATA HAEGENBARTH

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: System Identyfikacji Wizualnej dla firmy ATMOTERM
Przedmiotem pracy dyplomowej było zaprojektowanie spójnego i funkcjonalnego systemu identyfikacji wizualnej firmy ATMOTERM. Działania firmy koncentrują się na trzech profilach związanych z ochroną środowiska: oprogramowanie, konsulting, szkolenia. Istotą projektu było zaproponowanie identyfikacji, która rozwiązałaby kwestię tożsamościową marki oraz przybliżyła zakres oferowanych usług, tworząc wizerunek zgodny z przyjętą misją.

Godz. 13:00
NINA GREGIER

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Dawid Korzekwa
Temat dyplomu głównego: System identyfikacji wizualnej dla Krakowskich Szkół Artystycznych
W skład przygotowanej identyfikacji wchodzi zestaw logotypów (ogólny dla szkoły i osobne dla każdego kierunku), projekty podstawowych druków - wizytówki, wzory podań, papier firmowy, teczki, ulotki, a także projekty plakatów i billboardów oraz strony internetowej (grafika i usability) Elementy identyfikacji zostały oparte na geometrycznym kształcie logotypu i ograniczonej kolorystyce i zostały zebrane w księdze znaku. Projekt jest w trakcie wdrażania.

Godz. 13:30
SEBASTIAN SIKORA

Pracownia Projektowania dla Marketingu
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Dawid Korzekwa
Temat dyplomu głównego: Projekt wybranych elementów identyfikacji wizualnej firmy Cyganek
Celem pracy było wykonanie projektów wybranych elementów identyfikacji wizualnej dla istniejącej firmy Cyganek (Gospodarstwo Ogrodnicze Jan Cyganek) będącej producentem roślin ozdobnych. W ostatnich latach firma przeszła szereg przemian i inwestycji, określono w niej plany na przyszłość, w obliczu których brak marki oraz wyraźnie identyfikowalnych produktów stał się realnym problemem. Zaprojektowane elementy stanowią podstawę dla pełnego systemu identyfikacji oraz informacji firmy, który zostanie wdrożony.

Godz. 14:00
ANNA TARKOWSKA

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Autumn dream
Film krótkometrażowy, wykonany metodą tradycyjną, głównie rysowany ołówkiem, montowany na komputerze przedstawiający problem dwóch postaw – zgodną z normami społecznymi oraz zgodną z własnymi preferencjami i pragnieniami.

Godz. 14:30
ALEKSANDER CABAN

Pracownia Animacji i Interakcji
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: dr Piotr Muschalik
Temat dyplomu głównego: Cabanopolis - Kreacja wirtualnego świata
Cabanopolis jest animacyjnym konstruktem łączącym tradycyjne techniki animacji z najnowocześniejszymi technikami- tymi samymi, które są wykorzystywane przy tworzeniu wirtualnych światów m.in. w grach komputerowych. Aleksander Caban zabiera nas w magiczny świat przyszłości, w którym ogranicza nas jedynie wyobraźnia.