Poczytalność: spotkanie z Grzegorzem Piątkiem autorem książki "Lukier i mięso"

12 czerwca 2013, godz. 18:00
spotkanie literackie

Lukier - spektakularne budynki, modne pracownie, głośni architekci. Mięso - architektura, z którą obcujemy na co dzień, tysiące budynków, placów i pomników w polskich miastach i miasteczkach. Lukier przyciąga, dużo się o nim mówi i pisze, a jeszcze więcej fotografuje, ale to tylko wierzchnia warstwa. Co jest pod spodem? Jaki jest stan posiadania polskiej architektury niemal ćwierć wieku po upadku komunizmu? przed jakimi wyzwaniami stoimy? Co się udało, a co jest naszą porażką?

Wstęp wolny. Spotkanie w ramach festiwalu Miasto w budowie|rzeczywistość zmiany|rzeczywistość intymna to pierwsza edycja festiwalu literackiego, który prezentować będzie mieszkańcom Katowic różnorodność współczesnej literatury polskiej w jej wielu aspektach. Organizatorzy stawiają na na świeże autorskie spojrzenia i nie ograniczają się do jednego gatunku literackiego. Miasto w budowie to cykl cotygodniowych spotkań z interesującymi osobowościami, które tworzą pejzaż współczesnej, młodej polskiej literatury. Książki napisane przez zaproszonych autorów;w są szeroko komentowane i stanowią ważny, wyrazisty głos młodego pokolenia w opisie rzeczywistości. Dodatkowym przesłaniem festiwalu jest promocja wspólnych inicjatyw podmiotów i środowisk działających w sektorze kultury w Katowicach