Exchange

od 25 października do 12 listopada 2013
Rondo Sztuki

Wernisaż: 25 października 2013, godz.18:00

Wystawa Exchange jest efektem współpracy rozpoczętej w 2010 roku pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Tama Art University w Tokio.
Wspólny dla obu uczelni graficzny rodowód w sposób naturalny stał się okazją wymiany doświadczeń, które składają się na fenomen zainteresowania tą dyscypliną w obu krajach. Wystawa pozwala zobaczyć razem zarówno te naturalne odmienności, wynikające przecież z różnych źródeł i fascynacji, ale również i punkty styczne, ponieważ wzajemne zainteresowanie możemy obserwować już od dawna (wymiana polsko-japońskich doświadczeń w obszarze grafiki ma swoją bogatą i długą tradycję - głównie za sprawą działań Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie), choć obecnie staje się ono możliwe bardziej niż kiedykolwiek.
Wyrosłe na dwóch biegunach strategie grafiki artystycznej coraz wyraźniej dziś zbliżają się do siebie, pozostawiając często widoczny ślad tych wzajemnych relacji. Manualny charakter klasycznego warsztatu, opartego o niezmienną od wieków tradycję stanowi punkt odniesienia dla eksperymentów - również tych, związanych z wykorzystaniem nowych technologii, a tym samym pozwala poszerzyć pojmowanie tak zwanej adekwatności współczesnego języka grafiki.
Ta przestrzeń grafiki pozostaje wciąż zagadkowym obszarem fascynacji - prywatnej, peryferyjnej sztuki, nie mieszczącej się przecież od dawna w głównych nurtach, trendach i modach. Rozwija się i funkcjonuje nie obarczona stresogenną ambicją przetrwania przysłowiowych pięciu minut blisko doraźnie kreowanego centrum. Ta przestrzeń ma własne centra - w trudny do wytłumaczenia sposób rozsiane na mapie świata. Dwa z nich to na pewno Japonia i Polska.


Kurator wystawy: Grzegorz Hańderek (ASP w Katowicach)


Partner wystawy:

Sponsor główny wystawy:Sponsor wystawy:

Patroni medialni: