SZCZERE KŁAMSTWA

od 25 lutego do 14 marca 2014
Rondo Sztuki


wernisaż wystawy: 25 lutego 2014, godz. 17:00Wyobraźnia, wedle definicji encyklopedycznych, to obrazy przedmiotów i sytuacji wywołane w świadomości bez wpływu bodźców zewnętrznych. Wyobraźnia odtwórcza opiera się głównie na procesach pamięci. Wyobraźnia twórcza właściwie nie jest w przypadku jednostki zdefiniowana. Przypuszcza się, że powstaje na podstawie wiedzy, wcześniejszych fantazji i doświadczeń. Dokładnie nie wiemy, co to takiego jest wyobraźnia. Psychologowie tak nazywają zdolność do przetwarzania i wzbogacania śladów doświadczeń, zdolność tworzenia wyobrażeń przedmiotów, sytuacji i zdarzeń dotąd nieznanych. Spotykamy się też z definicją, że fantazja to twórcza wyobraźnia. Twórczość artystyczna nie powstaje z niczego. Podstawowym motorem działalności w sztukach plastycznych jest wyobraźnia. Ktoś, kto ma wyobraźnię, umie marzyć. Wielki rzeźbiarz Michał Anioł Buonarotti wierzył w istnienie kształtu dzieła ukrytego w bloku marmuru. Miał wyobraźnię, umiał zobaczyć postać Dawida. Nie wystarczy widzieć, aby zobaczyć. Czymże jest zatem wyobraźnia? Francuski filozof Gaston Bachelard tak pisał na ten temat: „Pragnie się zawsze, aby wyobraźnia uważana była za zdolność formowania obrazów, otóż jest ona raczej zdolnością deformowania, których dostarcza percepcja, a zwłaszcza zdolnością uwalniania nas od obrazów pierwotnych, dokonywania w nich przeobrażeń. Jeśli nie ma tych przeobrażeń-nieoczekiwanego wiązania się obrazów-wówczas nie ma wyobraźni, nie ma procesu wyobrażania. Jeżeli jakiś obraz oglądany w danej chwili nie przywodzi na myśl obrazu nieobecnego, jeżeli jakiś obraz przygodny nie wywołuje nadmiaru obrazów ubocznych-eksplozji obrazów, wówczas nie ma wyobraźni, jest tylko percepcja lub jej przypomnienie – pamięć rzeczy już znanych, nawyki kształtów i barw. Dlatego słowem fundamentalnym, które odpowiada pojęciu wyobraźnie nie jest obraz, lecz czynność wyobrażania.” W tej wypowiedzi Bachelard wyraźnie przeciwstawia sobie i rozróżnia wyobraźnię i percepcję na niekorzyść tej drugiej. Ze swoich doświadczeń wynoszę przekonanie, że percepcja jest bardzo ważna w procesach twórczych, ale zgadzam się, że w akcie twórczym wyobraźnia zajmuje miejsce pierwsze. Bliska jest mi wypowiedź Andre Bretona, który pisał: „wyobraźnia nie jest darem przyrodzonym człowieka, lecz obiektem jego podboju. Jest instrumentem poznania i terenem wciąż poznawanym. Jest podstawą sztuki, a ta z kolei jednym z instrumentów jej poznania. Jednak nie jest częścią składową sztuki, jest mechanizmem generującym jej energię.” Te cytowane wyżej wypowiedzi są zgodne z moimi doświadczeniami, ale nie wyczerpują i nie do końca udzielają odpowiedzi na pytanie. Przez kilka tysięcy lat ludzkość stworzyła systemy komunikacyjne między ludźmi, które służyły do porozumiewania się, były bazą dialogu. Umiejętność budowania świątyń, grobowców, rzeźbienia czy malowania możemy podziwiać na własne oczy. Egipskie piramidy, rzeźby starożytnej Grecji czy freski w Pompejach podziwiamy i nie starcza nam wyobraźni, aby sobie odpowiedzieć jak zostały stworzone czy wybudowane. Konny posąg Marka Aureliusza w Rzymie do dzisiaj stanowi niedościgniony wzór. Ale nie wiem czy fotografia tego pomnika lub nakręcony na wideo film zastąpi nam spotkanie sam na sam z tym dziełem sztuki. Na pewno nie. Miałem szczęście oglądać w Palmirze fragment wspaniałej rzeźby przypisywane Fidiaszowi, stałem jak oniemiały. Nigdy przedtem nie widziałem tak wspaniale wyrzeźbionej tuniki w marmurze. Zapragnąłem dotknąć, poprosiłem o to gospodarzy i byłem szczęśliwy, bo dopiero dotyk tego kawałka marmuru dopełnił całkowitego zespolenia mnie jako odbiorcy z dziełem wielkiego rzeźbiarza. Takie przypadki we współczesnych muzeach się nie zdarzają. Dzieła sztuki chronione przed dewastacją są za grubymi pancernymi szybami. Widza od obiektu dzieli wygrodzona przestrzeń, tłumy zwiedzających uniemożliwiają kontemplację. Zawsze czuję zmęczenie i frustrację. Zakupione albumy, taśmy wideo, slajdy czy multimedialne zestawy promujące muzea to tylko towar. Na pewno najnowsze zdobycze techniki, obraz czy dźwięk cyfrowy nie są tymi mediami, które są w stanie zastąpić osobiste spotkanie z rzeźbą czy malarstwem. Nawet najdoskonalsza reprodukcja obrazu „Mona Liza” Leonarda da Vinci nie zastąpi ducha tego płótna. Niestety bezpośredni kontakt z dziełem dany jest tylko nielicznym. Całkiem inaczej ma się z tą sztuką, która tworzona jest współczesnymi mediami. Pierwszą z tych sztuk jest fotografia, później film a obecnie mamy prawdziwą inwazję nowych kierunków sztuki opartej na mediach cyfrowych. Czym są media cyfrowe i jaką rolę w nich odgrywa wyobraźnia?
Jedną z najbardziej istotnych cech tych mediów jest możliwość manipulowania wszystkimi źródłami, można informacje filtrować, poprawiać i zmieniać. Ponieważ źródła nie opierają się na materialności, ale na tematyce, ograniczenia są zależne od logiki. Rzeźbiarz obrabiając kamień musi posiadać instynktowną koordynację ręki i oka. „Cyfrowe dłuto” będzie wyprostowywać numerycznie zdefiniowany kamień, nie znacząc go. Tego typu działanie wyklucza jakąkolwiek intuicję, potrzebę dobrego oka i sprawnej ręki. Tu wyobraźnię musi mieć raczej twórca programu, komputer kreuje obrazy, nie korzystając z tradycyjnych narzędzi. Komputer zrewolucjonizował grafikę projektową, animację, film. Druk cyfrowy eliminuje krok po kroku tradycyjne techniki. Jego powszechność i łatwość obsługi eliminuje wszelkie bariery, niestety likwiduje też barierę wartości. Jak na razie wyobraźnię zastępuje program komputerowy a myślenie ogranicza się do umiejętności kompilacji. Jestem jednak optymistą i już za niedługi czas sztuka nas jeszcze zaskoczy, bo w prawdziwej sztuce nie ma postępu.
prof. zw. Stanisław Wieczorek
25 luty 2007 w Jabłonnie


Tytuł wystawy zaczerpnięty z wypowiedzi Pablo Picassa:
„Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw.”

Na wystawie zobaczymy prace następujących artystów:

STANISŁAW WIECZOREK
Rocznik 1943. Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Od 1969 roku asystent na Wydziale Grafiki w pracowni malarstwa i rysunku prof. Eugeniusza Markowskiego. Od roku 1977 prowadził Pracownię Kompozycji Brył i Płaszczyzn, a od roku 1980 Pracownię Geometrii i Kompozycji. Od 2001 roku prowadzi Pracownię Multimedialnej Kreacji Artystycznej. W roku 1990 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika Katedry Grafiki Projektowej, prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki. Pomysłodawca i współtwórca Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii, a także Instytutu Sztuki Mediów, którym kieruje od roku 2005. W latach 1969-1975 kierownik artystyczny kwartalnika „Sugestie” w Wydawnictwach Artystyczno-Graficznych RSW „Prasa”, a w latach 1983-1993 dyrektor artystyczny dwumiesięcznika „Projekt”.
Tak profesor sam opowiada o swojej pracy:
„W pracy artystycznej i zawodowej moje fascynacje i zainteresowania oscylują wokół tradycyjnie rozumianej sztuki propozycyjnej – malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej oraz sztuki użytkowej – projektowania graficznego, organizacji przestrzeni, komunikacji wizualnej. Wynika to z chęci świadomego wyboru tworzywa, pozwalającego odnieść się do otoczenia. Działalność artystyczna jest jedną z wielu dróg poznania, ciągle odnawianą propozycją organizowania świata. Istniejąc w konkretnej rzeczywistości, wymaga precyzyjnego przekazu. Projektowałem wystawy, plakaty, książki, kody informacyjne, gazety. Współpracowałem z wieloma instytucjami, zespołami złożonymi ze specjalistów różnych dyscyplin. Mając jednak prawo do marzeń, rysowałem i malowałem. Robię to nadal. Mam również to szczęście, że własnymi przemyśleniami i doświadczeniami mogę dzielić się ze studentami”.

WIKTOR JĘDRZEJEC
Rocznik 1961. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obronił w roku 1986 w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Macieja Urbańca. Dwa aneksy do dyplomu w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Haliny Chrostowskiej - Piotrowicz i w Pracowni Malarstwa prof. Janusza Przybylskiego poszerzyły jego umiejętności warsztatowe.
Po ukończeniu studiów rozpoczął prace w Państwowym Instytucie Wydawniczym jako grafik i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jako asystent na Wydziale Grafiki w Pracowni Kompleksowego Projektowania Reklamy prof. Tadeusza Jodłowskiego. W 1995 roku rozpoczął współpracę z prof. Waldemarem Świerzym w Pracowni Projektowania Plakatu. W latach 2002-2005 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Grafiki, a w 2005- 2009 prorektora ASP w Warszawie. Od 2009 jest Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracował z wieloma wydawnictwami: PWRiL, Andy Grafik, Epoka, MON, Oskar, T.W. Nowel, Editions Spotkania, Res Publica, Twój Styl, Rytm, Artvitae. W 1989 roku zaprojektował powstający wówczas miesięcznik „Life Video” i prowadził go do 1995 roku, zaprojektował również miesięcznik pedagogiczny „Społeczeństwo Otwarte”, zmienił szatę graficzną magazynu „Żyjmy Dłużej”. W 1994 roku rozpoczął stałą współpracę z redakcjami: „Gazety lekarskiej”, „Art & Business”, „Ślizg”, „Art & Business”. Kontynuuje rozpoczętą na studiach pracę twórczą w zakresie grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa.

PIOTR WELK
Rocznik 1972 r. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową wykonał w Pracowni Projektowania Plakatu prof. Waldemara Świerzego. Pracuje jako adiunkt na macierzystym wydziale w Katedrze Multimediów. W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych.

JAŚMINA WÓJCIK
Rocznik 1983. W 2008 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, aneks wykonała w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii. Od tegoż roku - asystentka w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej na Wydziale Grafiki. Od roku 2013 –doktor sztuk plastycznych.

JAKUB WRÓLEWSKI
Rocznik 1983. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2008 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka, aneks wykonał w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii. Od 2008 pracuje jako asystent w Pracowni Multimediów na Wydziale Grafiki oraz na Wydziale Sztuki Mediów. Od roku 2013 - doktor sztuk plastycznych. Współzałożyciel i kurator Galerii 2.0. w warszawskiej ASP. Zajmuje się video, instalacją i oraz teorią filmu.

ROCH FOROWICZ
Rocznik 1978. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową obronił w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Od roku 2007 pracuje na Wydziale Grafiki w ASP w Warszawie. W latach 2007-2012 organizował Upgrade! Warsaw. Kurator i współzałożyciel Galerii 2.0. Uczestnik licznych wystaw i festiwali m. in. FILE festival (BR), HAIP Festival (SI), Liwoli09 (AT), Paraflows 09 (AT), Urban Research (DE), Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski, Komuna Otwock, Entropia, Galeria STUDIO, WEF, Krytyka Polityczna, Kultura 2.0.

MATEUSZ MACHALSKI

Rocznik 1989. Student V roku Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się szeroko rozumianym projektowaniem graficznym ze szczególnym naciskiem na identyfikację wizualną firm oraz instytucji. Projektuje kroje pism oraz cyfryzuje tradycyjne czcionki drukarskie. Równolegle do pracy projektowej uprawia klasyczne malarstwo sztalugowe oraz zajmuje się animacją kulturalną poprzez organizację różnego typu akcji artystycznych. Jest współzałożycielem grupy produkcyjno-kreacyjnej BORUTTA.

KAROLINA MIKOŁAJCZUK
Rocznik 1992. Od roku 2011 studiuje na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wybrane specjalności to multimedia w pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Wiktora Jędrzejca oraz grafika warsztatowa w pracowni prof. Andrzeja Węcławskiego. Laureatka konkursu fotograficznego “Kalendarz 2012 Pracowni 21”, ASP w Warszawie, współrealizatorka muralu w tunelu Stanisława Królaka na Stadionie Narodowym w Warszawie

JUSTYNA PURZYCKA
Rocznik 1987. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem krótkich form video m.in. teledysków, filmów instruktażowych i promocyjnych. Uczestniczyła w licznych wystawach w kraju i zagranicą.

AGNIESZKA RYBAK
Rocznik 1990. Studentka czwartego roku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizacja w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Zajmuje się video i animacją.

ANDRZEJ SANTORSKI
Rocznik 1989. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Za dyplom zrealizowany w pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka - serial dokumentalny Warsaw Alive, otrzymał wyróżnienie rektorskie. Uczestnik wystawy Coming Out -Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2013. Zajmuje się projektowaniem graficznym i komunikacją wizualną, a także tworzeniem krótkich form filmowych, teledysków i reklam oraz rysunkiem wielkoformatowym i malarstwem.

ALEKSANDRA SMOLIŃSKA
Rocznik 1985. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obroniła w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka. Zajmuje się fotografią, rysunkiem, projektowaniem graficznym i projektowaniem mody. Od 2013 roku współtworzy kolaboratywny projekt highsmile.pl i studio snsvsns.

DOROTA ZDUNIEWICZ
Rocznik 1979. Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom obroniła w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej rof.. Stanisława Wieczorka. Zajmuje się video, animacją, rysunkiem i ilustracją. Uczestniczyła w kilku zbiorowych wystawach w kraju.

PAWEŁ MISZEWSKI
Rocznik 1973. Studiował Architekturę i Urbanistykę, ukończył z wyróżnieniem Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni Plakatu prof. Waldemara Świerzego, aneks w Pracowni Projektowania Fotograficznego prof. Rosława Szaybo). W latach 2001-2013 wykładowca na macierzystym wydziale. Od ponad 10 lat realizuje projekty multimedialne i fotograficzne, za które uzyskał nagrody i wyróżnienia międzynarodowe, między innymi nominację do Grand Prix European Top Talents Award oraz DC Photographer of The Year. W roku 2010 zdobył Grand Prix Galerii Plakatu AMS. Wybrany do Saatchi 100 Curators Collection. Prowadzi autorskie zajęcia "Narracja w Fotografii Cyfrowej" na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W swej twórczości odwołuje się do teorii złożoności obrazu oraz dekonstrukcji zapisu fotograficznego.

HENRI OKTOR
Rocznik 1988. Fotograf, plastyk, grafik. Absolwent Wyższej Szkoły Artystycznej, od roku 2009 pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki oraz od 2013 wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży pt. „Kompozycja abstrakcji”. Głównie skupia się na pejzażu oraz abstrakcji, łączy biologię (botanika), matematykę (geometrię) i percepcję wzrokową.

PRZEMYSŁAW DANOWSKI
Absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Wykładowca w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej. Zajmuje się dźwiękiem w formach interaktywnych i multimedialnych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych w edukacji muzycznej. Twórca opraw dźwiękowych i kompozytor muzyki do gier komputerowych, przedstawień teatralnych, filmów i multimediów. Kompozytor muzyki (wraz z Julianem Kutyłą i DJ Trackmajsterem) do zaprezentowanego w 2001 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przedstawienia multimedialnego RIPosta/PRL. Nominowany w 2003 do Europrix Top Talent Award, wraz z Pawłem Miszewskim za projekt witryny internetowej Brok Centre. Redaktor cyklicznego programu dla TVP Kultura dotyczącego najnowszych zjawisk w polskiej muzyce: „Muzyka i obraz”. Autor instalacji dźwiękowych i form multimedialnych, prezentowanych m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jako muzyk multiinstrumentalista udzielał się w zespołach muzyki poważnej (Orkiestra Juensses Musicales Polska, Cyprus State Orchestra, Orkiestra Deutscher Musikrat), alternatywnej (Le Plastique Mystifcation) oraz jazzowej, a także jako warszawski DJ (m.in. Miejsce przy CSW, Jadłodajnia Filozoficzna, Klinika). Obecnie asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

SERGIUSZ BIEŁOW
Rocznik 1988. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracę dyplomową wykonał w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka oraz Pracowni Fotografii prof. Mariusza Dąbrowskiego.

MICHAŁ CHOJECKI
Rocznik 1985. Dyplom uzyskał na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie w 2009 roku, od 2010 roku asystent w pracowni malarstwa prof. P. Nowaka. Wybrane wystawy indywidualne: Ten kraj potężny, jego step wielki, Galeria Praca, Warszawa 2013, Miejsce czaszki, Galeria XX1, Warszawa 2011, Przekleństwa i radości starych obrazów, Warszawa 2011 i Galeria Podlaska, Biała Podlaska 2012, Pożegnanie z domem rodzinnym, Warszawa 2011, Obrazy najnowsze, Galeria Promocyjna, Warszawa 2010, Just paintings, Galeria Fibak, Warszawa 2009. Kurator wystaw m.in. w galeriach Praca i Turbo w Warszawie.

KRZYSZTOF ĆWIERTNIEWSKI
Rocznik 1984. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Technologii Drewna. Wydział Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w roku 2012 realizując pracę dyplomową w Pracowni Fotografii prof. Mariusza Dąbrowskiego oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego. Laureat ponad 25 nagród w konkursach i festiwalach międzynarodowych m.in. Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza - II MTSG im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT (2011), Grand Prix - 31. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Koszalin (2011), nagrody w konkursie Grafika Warszawska (2011, 2012). Uczestnik ponad 40 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą.

BARTOSZ GREGOREK
Rocznik 1987. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obronił dyplom z wyróżnieniem w Multimedialnej Pracowni Kreacji Artystycznej. W latach 2010-2013 współpracował z Nicolasem Grospierre. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Wybrane wystawy grupowe: Galeria Pod Arkadami, Łomża (2009), Malarstwo i rysunek, Galeria Odolańska 10, Warszawa (2009), ; Noc malarzy, Fabryka Czekolady, Warszawa (2010, 2012), animacje do wystawy Historia Zamku Ujazdowskiego, CSW Warszawa (2013).

GRZEGORZ HOSPOD
Rocznik 1989. Student V roku Wydziału Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się fotografią i filmem. W wolnych chwilach gra na saksofonie.

DOMINIK KOSIK
Rocznik 1988. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrealizował w Multimedialnej Pracowni Kreacji Artystycznej prof. Stanisława Wieczorka, aneks do dyplomu w Pracowni Fotografii prof. Mariusza Dąbrowskiego. Brał udział w wystawach zbiorowych: Polish - American Photoworkshop, Monastir, Tunisia w Muzeum Pałac w Wilanowie oraz w Canisius College, Buffalo (2009), festiwal Młodzi i Film w Koszalinie (2011) , Pracownia Fotografii Kreacyjnej na festiwalu Photokino w Kolonii (2011,2012), festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, Koszalin, 2011.

Patronat medialny: