Książka dobrze zaprojektowana- zacznijmy od dzieci.

od 9 maja do 1 czerwca 2014
Rondo Sztuki

Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci: konkurs, konferencja, wystawy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Wernisaż wystawy pokonkursowej: 9 maja, g. 17:30 (Galeria+)

Rusza 4. edycja wydarzenia Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci.
Już 9 maja 2014 roku ilustratorzy, wydawcy, projektanci, bibliotekarze, studenci i wszyscy sympatycy pięknych książek dla dzieci spotkają się w Katowicach.

Książka dobrze zaprojektowana - zacznijmy od dzieci jest projektem kulturalnym łączącym w sobie kilka wydarzeń: konkurs na najlepszy projekt książki dla najmłodszych odbiorców, konferencję naukową poświęconą zagadnieniu projektowania książek dla dzieci oraz wystawę Mistrza Polskiej Ilustracji.
W Galerii ASP w Katowicach RONDO SZTUKI będzie można zobaczyć dwie wystawy – wystawę pokonkursową (poziom +1) oraz wystawę znakomitego Mistrza Polskiej Ilustracji - Józefa Wilkonia (poziom 0), którą dedykujemy małym i dużym czytelnikom.
Natomiast w Bibliotece Śląskiej odbędzie się konferencja "Książka dla dzieci - jak to się robi?" tym razem przybliżająca projektowanie książek edukacyjnych, popularnonaukowych i non-fiction dla dzieci.

Zapraszamy wszystkich studentów i absolwentów (2012-2013) do udziału w konkursie!
Założeniem konkursu „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” jest przegląd ilustracji i książek przeznaczonych dla dzieci, realizowanych w ramach programów nauczania wyższych uczelni artystycznych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych czytelników oraz na stosowanie zasad projektowych, które powinny towarzyszyć tworzeniu książek dla dzieci. Celem konkursu jest również promocja młodych twórców na rynku wydawniczym. W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze projekty, w których indywidualność i oryginalność plastyczna idą w parze z dostosowaniem formy do wieku czytelnika.  W tym roku po raz pierwszy uczestnicy konkursu mogą zgłaszać projekty aplikacji książkowych dla dzieci! Prace będzie oceniać grono specjalistów zawodowo związanych z rynkiem książki dla dzieci.Regulamin konkursu KSIĄŻKA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA - zacznijmy od dzieci:

ZAŁOŻENIA:

Załozeniem konkursu  jest przegląd ilustracji i książek przeznaczonych dla dzieci, realizowanych w ramach programów nauczania wyższych uczelni artystycznych. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzeby najmłodszych czytelników oraz na stosowanie zasad projektowych, które powinny towarzyszyć tworzeniu książek dla dzieci. Celem konkursu jest również promocja młodych twórców na rynku wydawniczym.
W konkursie zostaną nagrodzone najlepsze projekty, w których indywidualność i oryginalność plastyczna idą w parze z dostosowaniem formy do wieku czytelnika.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Uczestnikami konkursu moga byc studenci i absolwenci (z lat 2012–2013) wyższych uczelni artystycznych i projektowych w Polsce i zagranicą.
1. Przedmiotem konkursu są ilustracje i projekty książek oraz aplikacji książkowych przeznaczonych dla dzieci.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać zarówno prace powstałe w procesie dydaktycznym, jak również indywidualne realizacje.
3. W konkursie mozna zgłaszac ilustracje, rozkładówki z tekstem, makiety książek, a także projekty aplikacji książkowych przeznaczonych dla dzieci.
4. W przypadku zgłoszenia makiety książki lub projektu aplikacji należy również
dołączyć wydruk 4 rozkładówek książki lub 4 przykładowych rzutów ekranu aplikacji.
5. Należy okreslić wiek odbiorcy: 0–3, 4–8, 9–12
6. Należy podać autora i tytuł tekstu oraz dołaczyć tekst, jeśli nie jest on powszechnie znany i nie został umieszczony w projekcie.
7. W przypadku zgłaszania projektów do tekstów innych autorów jury bedzie oceniać wyłącznie ilustracje i opracowanie graficzne. W przypadku książek autorskich ocenie jury może podlegać również treść ksiażki.
8. Z konkursu wyłącza się prace wcześniej publikowane na rynku wydawniczym.
9. Prace bedzie oceniać Jury składające się ze specjalistów w dziedzinie książki dla dzieci.
10. Jury przyzna trzy nagrody:
I nagroda – 5.000 zł
II nagroda – 3.500 zł
III nagroda – 2.000 zł
Nagrody podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiazującymi przepisami.
11. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznego podziału nagród, zmiany ich wysokości lub odstąpienia od ich przyznania. Przewiduje się nagrody fundowane i wyróżnienia honorowe.
W przypadku, gdy autorem jest więcej niż jedna osoba, nagroda jest traktowana jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Decyzje Jury sa ostateczne i niepodważalne.
12. Ogłoszenie laureatów nastapi w dniu otwarcia wystawy.
13. Nagroda zostanie przekazana na konto laureata po ogłoszeniu wyników konkursu.

WARUNKI TECHNICZNE:
1. Każdy uczestnik moze przysłać nieograniczona liczbę prac.
2. Czytelnie wypełniona karta zgłoszenia powinna być dołączona do przesyłki. Na odwrocie każdej pracy powinna być trwale umieszczona i czytelnie wypełniona karta identyfikacyjna pracy. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne ujawnienie przesłanych danych.
3. Prace należy dostarczyć do dnia 18 kwietnia 2014 roku (decyduje data wpływu przesyłki) na adres Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach.
4. Przesyłka powinna byc starannie opakowana i zabezpieczona przed uszkodzeniem oraz starannie opisana. Dodatkowo prace powinny byc zarchiwizowane na płytach CD lub DVD (format TIFF, rozdzielczosc 300 dpi, CMYK, dłuzszy bok 20 cm).
5. Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność organizatora i będą w przyszłosci wykorzystywane wyłącznie w celach promocyjnych i wystawowych.
6. Nadesłane prace nie będą odsyłane. Można je odebrać osobiście w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach do końca grudnia 2014 roku. Po tym terminie organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nadesłane prace.
7. Dostarczenie prac upoważnia organizatorów do reprodukowania i publikowania ich dla potrzeb wystawy i promocji konkursu bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego.
8. Autor wyraża zgodę na publiczne przetwarzanie przesłanych danych w celach wystawowych i związanych z promocja konkursu.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu.

Wystawa pokonkursowa:
Otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu nastapi dnia 9 maja 2014 roku w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki.

Prace należy nadsyłać na adres:
Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
ul. Koszarowa 19, 40-068 Katowice
z dopiskiem: „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci” konkurs

Termin nadsyłania prac:

18 kwietnia 2014 roku (decyduje data wpływu przesyłki)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kurator: Anna Machwic
Aranżacja wystawy: Karolina Kornek

Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Ronda Sztuki

Współorganizator:
Akademia sztuk Pięknych w Katowicach


Partnerzy:
Bibioteka Śląska, Insea Poland, STGU

Wydawcy:

Znak, Wytwórnia, Format, Czerwony Konik


Patroni medialni: