DYPLOMY 2014:Publiczne Obrony Dyplomów studentów ASP w Katowicach. Kierunek: Projektowanie Graficzne, licencjat

16-18 czerwca 2014
Rondo Sztuki

Wydział Projektowy Projektowanie graficzne
16.06.2014 poniedziałek
9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Antonik Mikołaj
Pracownia liternictwa i typografii
Temat: Projekt serwisu internetowego Polskiego Związku Niewidomych dostosowanego dla osób niewidomych i niedowidzących.
Promotor: dr hab. T. Bierkowski
Recenzent: kw. I st. J. Szklarczyk-Lauer
"Celem mojej pracy dyplomowej jest poprawienie jakości odbioru serwisu internetowego Polskiego Związku Niewidomych. Zakres mojej pracy obejmuje projekt architektury informacji, projekt graficzny layoutu oraz zaprogramowanie serwisu przy współpracy z programistą. Wszystko to w oparciu o wytyczne dostępności serwisów internetowych"

10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Gumińska Urszula
Pracownia Informacji wizualnej
Temat: Interaktywna wizualizacja bazy danych ";Fauna epoki kamienia na stanowiskach łowców-zbieraczy na Niżu Europejski"
Promotor: dr hab. J. Mrowczyk
Recenzent: dr hab. T. Bierkowski
Na Niżu jest ok. 630 stanowisk archeologicznych z epoki kamienia datowanych od 12000 do 4000 lat wstecz. Narzędzie pozwala wizualizować udziały kości danego zwierzęcia na poszczególnych stanowiskach i na mapie. Umożliwia to śledzenie zmian w występowaniu gatunków w czasie oraz na danym obszarze.

11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Baytel Justyna
Pracownia informacji wizualnej
Temat: Jerzyki problem wymierania gatunku w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych – strona internetowa
Promotor: dr hab. J. Mrowczyk
Recenzent: dr A. Kmita
Każdego roku jerzyki pozbawia się gniazd oraz zabija ich młode w wyniku remontów bloków. Strona internetowa "Licz dla siebie" ma na celu zaangażowanie mieszkańców miast w dokumentowanie obecności ptaków w budynkach poprzez oznaczanie ich na interaktywnej mapie, oraz szerzyć wiedzę na temat jerzyków.

12.00 / Galeria Rondo Sztuki
Pikuła Katarzyna
Pracownia informacji wizualnej
Temat: Projekt gry edukacyjnej dla dzieci chorych na cukrzycę
Promotor: dr hab. J. Mrowczyk
Recenzent: dr K. Gawrych-Olender
Dyplom to podsumowanie dotychczasowej pracy studentki .związanej z tworzeniem gier. We współpracy z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Katowicach został stworzony projekt gry edukacyjnej dla dzieci chorych na cukrzycę. Gra dostosowana jest do trzech poziomów wiekowych, a wiedza o chorobie przekazana jest za pomocą opowieści o Kuchni Leśnych Skrzatów.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki
Józefczyk Dominika
Pracownia ilustracji
Temat: Książka dla dzieci z ubytkiem słuchu do ćwiczenia mowy, czytania i pisania.
Promotor: dr A. Machwic - Adamkiewicz
Recenzent: kw. I st. J. Szklarczyk-Lauer
Dyplom wykonany w Pracowni Ilustracji, skierowany jest głównie do dzieci niesłyszących w wieku 3-6 lat oraz osób, które są odpowiedzialne za rozwój umiejętności językowych tych dzieci (rodziców / logopedów). Na pozór zwyczajna, kolorowa książka dla dzieci zawiera funkcję edukacyjną dostosowaną do potrzeb tej wąskiej grupy adresatów.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki
Owczarek Beata
Pracownia ilustracji
Temat: "Lewozręczni" ; Książka dla dzieci leworęcznych.
Promotor: dr A. Machwic - Adamkiewicz
Recenzent: prof. dr hab. A. Cygan
Książka aktywizująca, przeznaczona dla leworęcznych dzieci, w wieku wczesnoszkolnym. Projekt zawiera ciekawostki z życia wybitnych leworęcznych, a także ćwiczenia rozwijające sprawność ręki. Celem pracy, jest podniesienie samooceny leworęcznego dziecka, dla którego rozpoczęcie nauki szkolnej wiąże się z wieloma problemami technicznymi. "Lewozręczni" dają dziecku przykład, że życie w "lustrzanym świecie", wcale ich nie ogranicza.

15.00 / Galeria Rondo Sztuki
Szulik Ewelina
Pracownia plakatu
Temat: " Legendy Ziemi Wodzisławskiej - opracowanie serii plakatów, mapy i zestawu piktogramów do wybranych legend."
Promotor: prof. R. Kalarus
Recenzent: dr A. Machwic-Adamkiewicz
"Legendy ziemi wodzisławskiej" to zbiór popularnych legend krążących od dawna w rejonie Wodzisławia Śląskiego, które zostały zaprezentowane głównie w formie jedenastu plakatów. Niniejszy projekt ma na celu zaprezentowanie niewielkiego, ale różnorodnego zbioru legend. Opowiadania te mają zachęcić tutejszych, być może znużonych mieszkańców do ponownego odkrycia wielobarwnego piękna i bogatej historii regionu. W myśl cytatu "cudze chwalicie, swego nie znacie", poprzez ten projekt pragnę wzbudzić w mieszkańcach poczucie dumy i lokalny patriotyzm, który będzie stanowił zachętę dla zagranicznych turystów, szczególnie naszych sąsiadów z Czech, bardzo licznie odwiedzających te strony. Właściwą idea tego zagadnienia, mającego odzwierciedlenie w formie plakatu, piktogramów i mapy, jest promocja powiatu wodzisławskiego poprzez ciekawą kulturę, a także piękno rodzimej tradycji, która z pewnością objawia się we wspólnym bajaniu o tajemniczych historiach. Seria jedenastu plakatów jest metaforycznym zobrazowaniem najbardziej znanych i popularnych legend, krążących po wodzisławskiej ziemi już od czasów wczesnego średniowiecza. Plakaty starają się w atrakcyjny sposób łączyć tradycję i nowoczesność, tak by jeszcze raz zwrócić uwagę współczesnego odbiorcy na zagadnienie, jakim są dawne legendy. Całość projektu przełożona jest na język czeski. Projekt powstał we współpracy z Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, które jest docelowym miejscem ekspozycji plakatów.

17.06.2014 Wtorek

9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Kaim Anna
Pracownia animacji i interakcji
Temat: Primabalerina. Aplikacja edukacyjno-społecznościowa stworzona dla osób zainteresowanych baletem posiadających urządzenia mobilne z systemem Google Android.
Promotor: dr D. Korzekwa
Recenzent: dr A. Sielska
Aplikacja Primabalerina to interaktywny przewodnik po balecie, pozwalająca za pomocą nagrań video nauki kroków oraz doskonalenie swojego warsztatu. Aplikacja daje również możliwość prowadzenia multimedialnego pamiętnika, który pozwala na zamieszczanie wpisów oraz porady dla innych użytkowników.

10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Czernow Filip
Pracownia fotografii
Temat: Warsztatowe i formalne aspekty fotorealistycznych obrazów generowanych cyfrowo na podstawie serii autorskich realizacji.
Promotor: dr A. Sielska
Recenzent: dr K. Kaliski
Praca dyplomowa jest próbą odpowiedzi na pytanie; gdzie znajduje się granica medium fotograficznego i czy możliwe jest wytworzenie obrazów równie iluzorycznych co te fotograficzne, przy wykorzystaniu komputera i świata wirtualnego?

11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Twardowska Weronika
Pracownia fotografii
Temat: Cykl fotografii dotyczący regionu w formie publikacji - książki fotograficznej.
Promotor: dr A. Sielska
Recenzent: prof. M. Oslislo
Hotel Katowice to cykl osobistych fotografii poświęconych emocjom (odczuciom) autorki. Dyplom zawiera kilka zdjęć oraz książkę fotograficzną. Praca opowiada o przeżyciach autorki w ostatnich miesiącach poprzez czarno - białe, mocne oraz fotografie w "brudnej" stylistyce.

12.00 / Galeria Rondo Sztuki
Ratajczyk Paweł
Pracownia działań multimedialnych
Temat: "Simulacrinum. Web-fiction-doc."
Promotor: prof. M. Oslislo
Recenzent: dr hab. E. Satalecka
W 2014 roku katowiccy naukowcy odkryli nowy hormon " symulakrynę. Produkowana jest przez przysadkę mózgową podczas surfowania po internecie. Badacze byli przekonani, że syntetyczna symulakryna położy kres chorobie Alzheimera. Nie wiedzieli jeszcze, że są w błędzie...Praca multimedialna.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki
Helińska Katarzyna
Pracownia animacji i interakcji
Temat: Pierwotna matryca dźwięku " dynamiczna kompozycja interaktywna.
Promotor: kw. II st. B. Król, prof. ASP
Recenzent: dr M. Starowicz
Genetycznie warunkowany instynkt walki o dominację wśród zwierząt jako motyw przewodni instalacji interaktywnej wykorzystującej wizualizację dźwięku i minimalistyczne kompozycje linearne.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki
Kotulska Agnieszka
Pracownia animacji i interakcji
Temat: Henio. Krótkometrażowy film animowany o Henryku Tomaszewskim
Promotor: kw. II st. B. Król, prof. ASP
Recenzent: prof. R. Kalarus
Krótkometrażowy film animowany o Henryku Tomaszewskim, zrealizowany w technice wycinanki. W animacji wykorzystane są autentyczne wypowiedzi artysty z poświęconego mu filmu dokumentalnego z 1995 roku.

15.00 / Galeria Rondo Sztuki
Rupik Barbara
Pracownia animacji I interakcji
Temat: "Piąty Jeździec" krótkometrażowy film animowany, wykonany w technice poklatkowej i lalkowej.
Promotor: kw. II st. B. Król, prof. ASP
Recenzent: dr M. Sławiński
Animacja wykonana w tradycyjnej technice lalkowej, inspirowana fragmentem Apokalipsy św. Jana. Przedstawia ostatnie chwile z życia głównego bohatera, którego nawiedza Czwarty Jeździec Apokalipsy. Akcja rozgrywa się w przestrzeni, w której dbałość o każdy detal buduje niepowtarzalną, niepokojącą atmosferę.

16.00 / Galeria Rondo Sztuki
Pierzak Katarzyna
Pracownia animacji i interakcji
Temat: Projekt multimedialny "Caterpillar" w oparciu o własną ścieżkę dźwiękową wykonany różnymi technikami animacji.
Promotor: kw. II st. Bogdan Król, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik
Jest to teledysk do utworu zespołu Bluebells, w którym autorka pracy gra na perkusji. Łączy on w sobie kilka dziedzin sztuki: muzykę, fotografię, grafikę i animację. Do zilustrowania utworu studentka użyła przede wszystkim techniki animacji: stop-motion. W pracy wykorzystano m.in. stworzone przez autorkę fotografie jej grafik oraz rzeźby.

17.00 / Galeria Rondo Sztuki
Zarańska Karolina
Pracownia ilustracji
Temat: Cykl ilustracji do autorskiej książki komediowo obyczajowej.
Promotor: dr A. Machwic-Adamkiewicz
Recenzent: kw. I st. J. Szklarczyk-Lauer
Głównym założeniem pracy dyplomowej było stworzenie ilustracji do autorskiej książki komediowo-obyczajowej "Zołza" Ilustracje zawarte w publikacji ukazują wyraźne odniesienia do antropomorfizacji. Bohaterowie książki zostali skojarzeni z wizerunkami zwierząt, których symbolika podkreśla ich cechy zewnętrzne i charakterologiczne. Publikacja jest skierowana do osób dorosłych, szczególnie do kobiet.

18.00 / Galeria Rondo Sztuki
Szemalikowski Tomasz
Pracownia działań multimedialnych
Temat: Aplikacja na system Android do obliczania głębi ostrości, film instruktażowy wyjaśniający zagadnienie głębi ostrości i sposób korzystania z aplikacji.
Promotor: prof. M. Oslislo
Recenzent: dr hab. P. Muschalik
Projekt aplikacji na system Android służy obliczaniu zakresu głębi ostrości. Dodatkowo za pomocą krótkiego filmu wytłumaczono w możliwie najprostszy sposób, zagadnienie głębi ostrości i sposób posługiwania się stworzoną aplikacją.

18.06.2014 środa
9.00 / Galeria Rondo Sztuki
Brańska-Witwicka Świętosława
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Projekt książki obrazkowej dla dzieci - picture book ,,Moje zwierzątko " autorstwa Sary Sivroni
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Praca obejmuje ilustracje, oraz projekt graficzny książki dla dzieci ,,Moje zwierzątko" autorstwa Sary Sivroni. Jest to Próba autorskiej interpretacji graficznej publikacji, wydanej w Izraelu w 2008 roku. Jej celem jest pomoc w wyjaśnianiu psychologicznego zagadnienia wyimaginowanego przyjaciela dziecka.

10.00 / Galeria Rondo Sztuki
Hajska Maria
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Projekt książki do tekstów Eduardo Galeano "Usta czasu".
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Projekt ilustrowanej książki do tekstów Eduardo Galeano "Usta czasu". Wydanie dwujęzyczne, polsko-hiszpańskie. Pracę charakteryzuje surowa forma ilustracji, nadana przez technikę linorytu. Realizacja jest próbą zmierzenia się z publikacją typu self-publishing.

11.00 / Galeria Rondo Sztuki
Lipińska Agnieszka
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Projekt książki edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do nauki języka angielskiego.
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Celem pracy było stworzenie książki dla dzieci do nauki języka angielskiego, w której przyswajanie słów połączone będzie z zabawą. Dziecko poznaje nowe zwroty samemu lub z pomocą rodziców, tworząc przy tym swoje własne postacie.

12.00 / Galeria Rondo Sztuki
Sładkowska-Wonsik Katarzyna
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Ilustracje do wierszy i piosenek Leonarda Cohena. Projekt publikacji
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Tematem pracy dyplomowej są ilustracje do wierszy i piosenek Leonarda Cohena o tematyce miłosnej. Efektem pracy jest 120 stronicowa publikacja, zawierająca 42 ilustracje i 30 stron z wierszami i piosenkami poety. Ilustracje powstały na bazie autorskich przetworzonych cyfrowo zdjęć, które po wydrukowaniu na kalce tworzą kilkuwarstwowe obrazy, nakładające się na strony z tekstem, wydrukowane na papierze. Oprawa książki jest twarda, czarne płótno i nadruk z folii flockowej.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki
Gorol Tomasz
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Rebranding marki rowerowej ACCENT
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Dawid Korzekwa
Zmiana wizerunkowa marki rowerowej Accent. Dotyczy ona ujednolicenia identyfikacji wizualnej m.in.: odświeżenia logotypu, re-designu opakowań oraz strony internetowej. Zmiana ma na celu poprawę jakościową elementów drukowanych oraz dopasowanie marki do dynamicznie rozwijającego się rynku rowerowego.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki
Budzisz Aleksandra
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Identyfikacja wizualna dla klubu lekkoatletycznego ZLKL Zielona Góra
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Agnieszka Małecka - Kwiatkowska
Praca przedstawia kreację znaku dla klubu lekkoatletycznego. Logotyp wraz z aplikacjami tworzą spójny i atrakcyjny wizerunek tego stowarzyszenia. Celem projektu było znalezienie i dopracowanie strony wizualnej, która będzie adekwatna do treści i wartości, które ta organizacja wnosi do społeczeństwa.

15.00 / Galeria Rondo Sztuki
Hanuszkiewicz Agata
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Opracowanie projektowe książki pt. "Kopernik i Żydzi" autorstwa Daniela Grubera
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Agnieszka Małecka - Kwiatkowska
"Założeniem dyplomu było kompleksowe opracowanie projektowe książki, autorstwa D. Grubera pt. "Kopernik i Żydzi", zarówno od strony graficznej jak i typograficznej. Zakres pracy objął m. in projekt: układu graficznego, okładki, grafik do dwóch części książki i do stron rozdziałowych, skład całości pozycji jak i dobranie odpowiednich materiałów poligraficznych."

16.00 / Galeria Rondo Sztuki
Witamborska Agnieszka
Pracownia projektowania dla marketingu
Temat: Redesign podręcznika do języka polskiego dla I klasy gimnazjum
Promotor: kw. I st. Marian Słowicki
Recenzent: dr Agnieszka Małecka - Kwiatkowska
Tematem pracy jest Re-design podręcznika do języka polskiego dla I klasy gimnazjum. W projekcie uwzględnione zostały potrzeby uczniów oraz nauczycieli w zakresie spójnej całości, czyli układu, jakości i estetyki prezentacji treści, łatwej nawigacji oraz odpowiedniej architektury informacji.