DYPLOMY 2014: Publiczne Obrony Dyplomów studentów ASP w Katowicach. Kierunek: Projektowanie Graficzne, dyplomy magisterskie

27-29 czerwca 2014
Rondo Sztuki

Wydział Projektowy
Projektowanie graficzne
27.06.2014 piątek

10.00 / Galeria Rondo Sztuki

Ciecholewska Marta

Pracownia liternictwa i typografii
Promotor dyplomu głównego : dr hab. T. Bierkowski
Temat dyplomu głównego: Wpływ przekazu wizualnego na percepcję w kontekście edukacji. Publikacja popularnonaukowa.
Recenzent: dr hab. E. Satalecka
W kontekście zmian cywilizacyjnych i rozwoju technologicznego język wizualny zaczyna odgrywać w dzisiejszych czasach coraz istotniejszą rolę we wszystkich sferach naszego życia, także w edukacji. Odkrycia na polu psychologii percepcji i pedagogiki pozwoliły udowodnić jego wagę w procesie nauczania. Autorka, w oparciu o teksty źródłowe omawiające problem, zredagowała publikację mającą na celu przybliżenie tematu uczenia wizualnego i zachęcenia do korzystania z języka wizualnego w nauczaniu. Projekt skierowany jest głównie do nauczycieli, ale także do wykładowców, prowadzących kursy i animatorów, wszystkich, którzy posługują się pomocami wizualnymi w przekazywaniu informacji.

11.00 / Galeria Rondo Sztuki

Kania Ewa

Pracownia liternictwa i typografii
Promotor dyplomu głównego : dr hab. T. Bierkowski
Temat dyplomu głównego: Projekt przewodnika rowerowego po polskich „lokalizacjach” przystosowanych do uprawiania ekstremalnego kolarstwa.
Recenzent: dr hab. E. Satalecka
Projekt przewodnika po polskich trasach rowerowych, przystosowanych do uprawiania kolarstwa ekstremalnego, prezentowany w formie aplikacji mobilnej na smartfony. Uwzględnione zostały w nim najważniejsze informacje potrzebne do zaplanowania podróży i pobytu. Wzbogacony został także w możliwość konkurowania z innymi użytkownikami aplikacji na wyznaczonych wcześniej trasach (tzw. Bike Parkach). Aplikacja pozwala na bieżąco monitorować stan techniczny tras rowerowych oraz ich infrastrukturę, jest również motywatorem do treningów i rywalizacji bez konieczności startowania w zawodach.

12.00 / Galeria Rondo Sztuki

Kalista Patryk

Pracownia plakatu
Promotor dyplomu głównego : prof. R. Kalarus
Temat dyplomu głównego: Seria plakatów teatralnych dla Teatru Polonia.
Recenzent: prof. M. Oslislo
Celem projektu było stworzenie serii plakatów teatralnych dla Teatru Polonia w Warszawie. Autor zaprojektował również synergiczną aplikację mobilną na smartfony z systemem android, której działanie jest powiązane z kodami QR. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego odbiorcy.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki

Miller Dagmara

Pracownia plakatu
Promotor dyplomu głównego : prof. R. Kalarus
Temat dyplomu głównego: Gra interaktywna dla dzieci.
Recenzent: dr A. Machwic – Adamkiewicz
Kiedy gasną światła i księżyc zagląda ukradkiem przez okno, z ciemności wyłaniają się nocne strachy. Mają wielkie oczy i przedziwne kształty, szurają i stukają, nie pozwalając dzieciom zasnąć. Projekt gry dla dzieci „Potworaki" ma na celu oswajanie nocnych strachów. Dziecko poznając "Potworaki" widzi odwrócenie ról – strachy nabywają cechy dziecka, które boi się zasypiać. To mały gracz decyduje o tym jak potoczy się gra, jest jej gospodarzem. Poprzez interaktywną zabawę z postaciami z gry, dziecko kreuje nową rzeczywistość, może zmieniać swoja postawę, uczy się oswajać negatywne emocje. Projekt przeznaczony jest dla dzieci od 4 lat.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki

Nosal Agata

Pracownia plakatu
Promotor dyplomu głównego : prof. R. Kalarus
Temat dyplomu głównego: Plakat musi śpiewać. Seria plakatów operowych z elementami interaktywnymi.
Recenzent: dr K. Kaliski
(…) najważniejszym miernikiem wartości plakatu jest nie to, co ma do przekazania lecz to co ma sam do powiedzenia. Bo co tu ukrywać: plakat musi śpiewać! I na pytanie, co ważniejsze: oko czy mózg, odpowiadam ucho. Najważniejsze jest UCHO! ! Jan Lenica Praca dyplomowa zawierająca serię plakatów operowych, które naprawdę śpiewają.

28.06.2014 sobota
10.00 / Galeria Rondo Sztuki

Szatanik Paulina

Pracownia działań multimedialnych
Promotor dyplomu głównego : prof. M. Oslislo
Temat dyplomu głównego: Projekt aplikacji „Archiwum rodzinne”.
Recenzent: mgr Karol Piekarski
Celem internetowej aplikacji jest podtrzymywanie tradycji tworzenia archiwów rodzinnych przy pomocy nowych technologii. Projekt pozwala na magazynowanie oraz segregację pamiątek rodzinnych, umieszczanie ważnych dla nas miejsc na mapie oraz tworzenia drzewa rodzinnego, wraz z najbliższymi.
11.00 / Galeria Rondo Sztuki

Jendrośka-Goik Katarzyna

Pracownia działań multimedialnych
Promotor dyplomu głównego: prof. M. Oslislo
Temat dyplomu głównego: Harmless Monster – wideoklip do muzyki CocoRosie.
Recenzent: dr A. Sielska
Dyplomowy wideoklip to obraz powstały na styku inspiracji twórczością duetu CocoRosie i opowieściami Clarissy Pinkoli Estès (poetki i jungistki). Cyfrowa realizacja obrazu i kompozytowanie, postprodukcja z użyciem efektów specjalnych oraz technika time-lapse umożliwiły pokazanie procesów zbyt powolnych dla ludzkiej percepcji wzrokowej, i tych, które odwołują się do świata instynktów.

12.00 / Galeria Rondo Sztuki

Sidorska Kamila

Pracownia animacji i interakcji
Promotor dyplomu głównego: kw. II st. B. Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Interaktywny przewodnik po szklaku zabytków techniki.
Recenzent: dr A. Machwic-Adamkiewicz
Celem prezentowanej realizacji jest ilustracyjne opracowanie wybranych obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Całość tworzy interakcję z odbiorcą za pomocą sterowania centralą telefoniczną z 1951 roku poprzez wbudowanie platformy komputerowej Raspberry Pi.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki

Suska Michał

Pracownia animacji i interakcji
Promotor dyplomu głównego : kw. II st. B. Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Nowa Huta – przestrzeń idealna. Projekt publikacji książki Alfabet Nowohuckiego przedmieścia Macieja Twaroga.
Recenzent: dr B. Otto – Węgrzyn
Projekt wydawnictwa do książki Macieja Twaroga Alfabet Nowohuckiego Przedmieścia, jest próba graficznego ukazania literackiego języka utworu. Inspracją stała się sztuka kartografii, jej symbole oraz znaki. Praca zawiera atlas będący zbiorem pojęć zaczerpniętych z Alfabetu...oraz mapę opisującą przestrzeń miejską Nowej Huty. Poprzez ilustracje wykonane jako uzupełnienie mapy, chcę ukazać nieznany dotąd czytelnikowi obraz Nowej Huty, bardzo osobisty i intymny. Jest to próba usystematyzowana miejsc oraz umieszczenia ich w przestrzeni miejskiej Nowej Huty. Miejsca będące na mapie zostały wybrane z Alfabetu subiektywnie. Praca nie jest klasyczną mapą i atlasem, gdzie zachowałem skalę, odległości i inne narzędzia kartograficzne. Niniejsze wydawnictwo jest próbą odszukania miejsc, które pozwolą określić tożsamość nowohucką.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki

Chrobak Anna

Pracownia animacji i interakcji
Promotor dyplomu głównego : kw. II st. B. Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Projekt graficzny książeczki dla dzieci z wykorzystaniem autorskiego kroju pisma. Recenzent: dr A. Małecka-Kwiatkowska Dyplom obejmuje projekt książki dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dedykowany jej krój pisma. Autorka wykorzystuje typografię w budowaniu ilustracji. Nawiązując do rytmu w utworze podkreśla dźwięki i słowa aby zachęcić najmłodszych do poznawania liter i pokazać alfabet jako łatwy i przyjazny.

29.06.2014 niedziela

09.00 / Galeria Rondo Sztuki

Grzybowska Barbara

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego: dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Legendy Manauara. Projekt publikacji inspirowany Amazonią.
Recenzent: dr S. Skałuba-Pamuła
„Legendy Manauara – jest ilustrowaną publikacją, której inspiracją był jeden z najbardziej tajemniczych obszarów naszej ziemi – Amazonia. Publikacja jest zbiorem krótkich, ilustrowanych opowieści o mitycznych stworach i bohaterach amazońskich legend. Książka zabiera nas w podróż do gorącej, brazylijskiej dżungli, pełnej życia, intensywnych barw i tajemniczych historii.

10.00 / Galeria Rondo Sztuki

Karpińska Katarzyna

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego : dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: „Ambinanitelo” – gra analogowa, będąca interpretacją pamiętników Maurycego Beniowskiego.
Recenzent: dr D. Gajewski
W XVIII wieku Imperium Rosyjskie zapoczątkowało trwający niemal dwieście lat proces zsyłania więźniów na odległe tereny Syberii. Jednym z nich był Maurycy Beniowski, którego „Pamiętniki” stały się podstawą do stworzenia gry planszowej. Nietuzinkowi bohaterowie i ich przygody zostali zilustrowani, a następnie ożywieni dzięki wielokrotnie testowanej mechanice gry, która na ponad godzinę przeniesie Cię w odległe czasy i miejsce.

11.00 / Galeria Rondo Sztuki

Kotarska-Zyber Aleksandra

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego: dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Jak ugryźć weganizm?
Recenzent: dr M. Starowicz
Projektem dyplomowym jest książka przedstawiająca etyczne, zdrowotne i żywieniowe aspekty wegańskiego stylu życia. Teksty informujące czym jest weganizm, jego definicja, historia, założenia dietetyczne wraz z dużą ilością przepisów kulinarnych zostały opatrzone ilustracjami przedstawiającymi składniki diety wegańskiej.
12.00 / Galeria Rondo Sztuki

Cmok Dawid

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego: dr A. Machwic- Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: System identyfikacji wizualnej Muzeum Historii Katowic
Recenzent: dr hab. E. Pawluczuk
Celem projektu było opracowanie zbioru spójnych, nowoczesnych standardów promujących, identyfikujących i budujących markę Muzeum Historii Katowic, uwzględniających możliwość zmian, jakie mogą dokonać się w przyszłości. Autor projektu stworzył charakterystyczny wizerunek muzeum oparty na funkcjonalnej i minimalistycznej stylistyce, łatwo rozpoznawalnej i wyróżniającej się spośród innych instytucji muzealnych w Polsce i na świecie.

13.00 / Galeria Rondo Sztuki

Kącka Anna

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego: dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: "System identyfikacji i informacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem"
Recenzent: dr J. Kucharczyk
Jak poprawić samopoczucie pacjenta w szpitalu i pomóc mu zorientować się w przestrzeni? Projekt systemu informacji i identyfikacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem to nowoczesna i przejrzysta propozycja usprawnienia funkcjonowania komunikacji użytkowników na terenie Szpitala. Stanowi on kompleksową koncepcję rozwiązań problemów związanych z korzystaniem z usług tej instytucji przez jej pacjentów.

14.00 / Galeria Rondo Sztuki

Augustynik Agata

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego : dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Wybrane zagadnienia z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki – projekt ilustrowanej publikacji książkowej.
Recenzent: dr B. Otto – Węgrzyn
Projekt skierowany do entuzjastów tematyki antropologii medycznej i kryminału, powstał na podstawie opowiadań światowej sławy antropologa sądowego Billa Bassa. Teksty wzbogacone zostały o adnotacje rozwijające niektóre zagadnienia oraz o czarno-białe ilustracje obrazujące zarówno treść opowiadań, jak i rozwinięcia kwestii antropologicznych.

15.00 / Galeria Rondo Sztuki

Gasińska Katarzyna

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego : dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Książka pt. „Uprzątnięte morze, wynajęte skarpety i pani Masło” autorstwa Aglaji Veteranyi – fotograficzna interpretacja.
Recenzent: dr A. Sielska
Publikacja jest zbiorem fotografii inspirowanych wybranymi tekstami Aglaji Veteranyi, rumuńskiej autorki wychowanej w rodzinie cyrkowej. Fotografie interpretują osobliwy, surrealistyczny charakter stworzonego przez pisarkę świata, nawiązując w subtelny sposób do motywów rodem ze świata dawnego cyrku.

16.00 / Galeria Rondo Sztuki

Mastalerz Monika

Pracownia ilustracji
Promotor dyplomu głównego : dr A. Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: Projekt publikacji na podstawie fragmentów książki Johna Graya „ Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”
Recenzent: kw. I st. M. Słowicki
Projekt ilustrowanej książki na podstawie fragmentów tekstu Johna Graya „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus” poświęconej problemom komunikacji w związkach. Ilustracje w symboliczny sposób interpretują różne aspekty relacji damsko-męskich, wzbogacając tekst o dodatkową warstwę interpretacyjną.