DYPLOMY 2014:Publiczne obrony studentów ASP w Katowicach kierunek malarstwo

24-26 czerwca
Rondo Sztuki

MALARSTWO 24.06 WTOREK
11.00 – 12.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

JASIŃSKA AGNIESZKA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Spotkania w obecności Światła
Dyplom dodatkowy: Pracownia Ilustracji, dr Anna Machwic – Adamkiewicz
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
Recenzent: prof. dr hab. Antoni Cygan
Spotkania w obecności Światła to cykl obrazów prezentujących na pozór codzienne sytuacje, które po głębszej analizie okazują się niezwykłe. Każdy obraz prezentuje motyw zetknięcia się człowieka ze Światłem, pierwiastka ludzkiego z boskim. W jeszcze innej warstwie obrazy składają się na autoportret autorki.

12.00 – 13.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

MAŁKIEWICZ MAGDALENA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: ''Sen mara, Bóg wiara''
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działania multigraficzne, prof. Ewa Zawadzka
Promotor: prof. Ireneusz Walczak
Recenzent: dr Michał Minor
"Malarskie ujęcie degradacji człowieka. Osobiste Puszki Pandory. Migawki wizualne - spojrzenia na kobietę w otoczeniu symboli . Zatracanie granic między realnością, a bajaniem. Wielowarstwowe ujęcie tematu pozwoli na odkrycie prawd o egzystencji oraz zdradzi klucz do odczytywania ujętych znaków. "

13.00 – 14.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SZYMANEK AGATA

Pracownia Malarstwa

Tytuł/Temat: Transgresja w naturze
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań interdyscyplinarnych , dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: dr Jakub Adamek
Do stworzenia cyklu autorkę zainspirowały stare albumy przyrodnicze, po które z przyjemnością sięgała od dziecka. Po jakimś czasie zorientowała się, że jejj odbiór natury odbywa się przez pryzmat zdjęć i rysunków, które zobaczyła w albumach. Dla autorki w przyrodzie przede wszystkim fascynująca jest jej zdolność do transgresji, dlatego jej przedstawienia stanowią hybrydyczne formy skonstruowane z elementów świata naturalnego.

14.00 – 15.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SZYRA SANDRA

Pracownia Malarstwa

Tytuł/Temat: „Pamięć miejsca – moja pamięć”
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku, dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Franciszek Nieć
Cykl prac malarskich pt. „Pamięć miejsca – moja pamięć” stanowi dokumentację miejsc ważnych dla autorki w jej rodzinnym mieście Rydułtowy. Pieczołowitość z jaką obrazy te są realizowane sprawia, że stają się one dodatkowo przez nią nacechowane.

MALARSTWO 25.06 ŚRODA 10.00 – 11.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

BABIUCH PAULINA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: " Malarski blog"
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań multigraficznych, prof. Ewa Zawadzka
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
" Czym jest retrospekcja? Czym są wspomnienia? Do jakiego efektu doprowadzi nas ich stymulacja? Co da nam wnikliwe przyglądanie się zamierzchłym strefom przeszłości?. Zapraszam po odpowiedzi na te pytania 25.06.2014 roku"

11.00 – 12.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

MOCEK PAWEŁ

Pracownia Malarstwo
Tytuł/Temat: Identyczność ludzi w obrazach.
Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku, prof. Waldemar Węgrzyn
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Cykl „Identyczność ludzi w obrazach” pokazuje, że po dobrym przyjrzeniu się szczegółom można jednak znaleźć miedzy nami jakieś różnice, które to właśnie czynią nas tak niezwykłymi.

12.00 – 13.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

GASZCZYK – NOWOK MARTYNA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Świat przeobrażony. O grotesce, brzydocie, ironii w malarstwie.
Dyplom dodatkowy: Pracownia Grafiki książki , dr Bogna Otto-Węgrzyn
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
Cykl obrazów jest intymną, autoironiczą opowieścią, zaspakajającą moją potrzebę ekshibicjonizmu emocjonalnego. To pewien rodzaj spowiedzi, oczyszczenia, przezwyciężania lęku egzystencjalnego za pomocą czarnego humoru, absurdu bez zbędnej wzniosłości.

13.00 – 14.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SZEWCZYK SZYMON

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: To co znane odkrywa się na końcu świata
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań interdyscyplinarnych, dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Recenzent: dr Jakub Adamek
Projekt podąża tropem współczesnego postrzegania tego co dalekie, pierwotne i egzotyczne. W obrazach i obiektach przenikają się elementy sztuki plemiennej i dzisiejszych spontanicznych, bezinteresownych form twórczości.

14.00 – 15.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

JANUS MONIKA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: " Za chwilę przed chwilą..."
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań multigraficznych – prof. Ewa Zawadzka
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
Za chwilę przed chwilą- moment na krawędzi, ulotny i trudny do uchwycenia. Stan chwilowego zawieszenia, chwilowej pustki, tymczasowej przestrzeni, która szybko może ulec zmianie. To moment między przestrzeniami życiowymi takimi jak: przestrzeń natury, przestrzeń architektury oraz przestrzeń osobista.

15.00 – 16.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

WIECZOREK KATARZYNA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Blue sector
Dyplom dodatkowy: Pracownia Ilustracji , dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: prof. Zbigniew Blukacz
Punktem wyjścia były dla autorki były wydarzenia w miejscach publicznych, w których uczestniczyli licznie zgromadzeni ludzie, w pełnym słońcu. Autorkę zawsze inspirowały ludzkie twarze, ich niepowtarzalność, co stara się pokazać, malując „niebieski sektor”.

MALARSTWO

26.06 CZWARTEK
9.00 – 10.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

WALCZAK PAULINA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Miejscotwórstwo – Miejscoodtwórstwo. Przestrzenie współzależne – świat i jego obrazy w naszej świadomości.
Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku, prof. Waldemar Węgrzyn
Promotor: prof. Kazimierz Cieślik
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
MIEJSCE, PRZESTRZEŃ poprzez ZMYSŁY, ZAPIS pojawia się OBRAZ MIEJSCA ( PAUZA W RUCHU) dalej EMOCJE, PAMIĘĆ, NADBUDOWA w ten sposób powstaje MIEJSCE UTWORZONE W NAS proces POWTARZA SIĘ ARTYSTA, JA EMOCJA, MIEJSCE→WYRAŻAM→POKAZUJE MIEJSCE UTWORZONE W SOBIE/ MYŚLOWA MAPA MIEJSCA→ODCZYT, BUDOWANIE→WIDZ

10.00 – 11.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

NIKIEL KRYSTYNA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: MOJE ULUBIONE BARWY
Dyplom dodatkowy: Pracownia Ilustracji, dr Anna Machwic – Adamkiewicz
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
Cykl obrazów jest złożony z elementów biografii autorki- ludzi i miejsc dla niej najważniejszych, ich codziennych problemów i radości. konstelacja kolorów ciągnie się od miejsc w Katowicach, aż po rodzinne strony: kuźnię Dziadka, Dom Pomocy Społecznej w Strumieniu i widok z pociągu do domu.

11.00 – 12.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SŁUPSKA IGA

Pracownia Malarstwo
Tytuł/Temat: "u siebie"
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych, dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Jak pisze autorka: „Całość, na którą składają się obrazy i instalacje fotograficzne stanowi swoiste zaproszenie. Zaproszenie do poznania fragmentów mojego domu, mojego ciała, jakiejś części mnie. Wnikliwy i wrażliwy odbiorca moich prac może odnieść wrażenie, że będąc "u mnie" jest "u siebie".

12.00 – 13.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

ZARĘBA ŁUKASZ

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Szukając początku i końca. Przypisy do Starego Testamentu
Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku, dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Promotor: prof. Zbigniew Blukacz
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
Cykl pejzaży inspirowanych naturą i specyficzną obecnością w niej człowieka, w kontekście odniesień do Starego Testamentu. Obrazy opowiadają o istnieniu, sięgając w warstwie znaczeniowej do metafizycznej sfery materii, refleksji i kontemplacji. Proces mozolnego wypracowywania formy został tu zderzony z ulotnością przedstawianej chwili i jej unikalnym nastrojem.

13.00 – 14.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

MACIOSZEK BARBARA

Pracownia Malarstwa
Tytuł/Temat: Immortal game
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działania multigraficzne, prof. Ewa Zawadzka
Promotor: prof. Jacek Rykała
Recenzent: dr Małgorzata Rozenau
W swojej pracy autorka stara się przedstawić dwie według niej istotne dla procesu percepcyjnego gry – szachy i anamorfozę. Są to jej zdaniem dwa obszary, które z racji swych właściwości opartych na zasadach matematycznych, logicznych, a w przypadku anamorfozy, również optycznych zyskują pewien aspekt ponadczasowości.