DYPLOMY2014: Publiczne obrony studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach kierunek grafika warsztatowa

16-23 czerwca
Rondo Sztuki

Wydział Artystyczny GRAFIKA WARSZTATOWA
16.06 PONIEDZIAŁEK

9.00 – 10.00 / Walcownia Cynku w Katowicach Szopienicach ul. Roździeńska

ZĄBEK MATEUSZ

Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Tytuł/Temat: Ścieżki sztuki i nauki. Czynniki determinujące ich rozwój, oraz wzajemne oddziaływanie.
Promotor: dr Dariusz Gajewski
Recenzent: prof. dr hab. Sławomir Brzoska
„Systemy dualne” to tytuł ekspozycji Mateusza Ząbka, składającej się z instalacji przestrzennych, oraz symulacji komputerowych. Autor analizuje relacje nauki i sztuki, przez przenoszenie inspiracji zaczerpniętych ze świata badań empirycznych na język sztuk wizualnych, kreując wirtualne światy. 10.00 – 11.00 / Walcownia Cynku w Katowicach Szopienicach ul. Roździeńska

BERNAD MICHAŁ

Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Tytuł/Temat: "That time" - eksperymentalna adaptacja dramatu Samuela Becketta pt. "Wtedy Gdy"
Promotor: dr Dariusz Gajewski
Recenzent: prof. Krzysztof Zanussi
Projekt jest eksperymentalną próbą adaptacji motywów dramatu Samuela Becketta pt.”Wtedy Gdy”. Składa się z trzech symultanicznie prezentowanych części - krótkometrażowego filmu dokumentalnego, mappingu 3D, oraz interaktywnej instalacji wykorzystującej sensor i kamerę Kinect 360.

12.00 – 13.00 / ul. Sienkiewicza 27, Katowice

BONCEL ALICJA

Pracownia Interpretacji Literatury
Tytuł/Temat: WiktorJa
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Istnieje związek między naturą i stanem dzieciństwa, który postrzega się jako niewinny, czysty, podstawowy. WiktorJa jest portretem dziecka, które wzbudza lęk swoją instynktowną, zwierzęcopochodną naturą i uspokaja przesiąkniętą wartościami moralnymi osobowością.

13.30 – 14.30 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

JAKUB KOWALCZYK

Pracownia Grafiki Cyfrowej
Tytuł/Temat: "Sztuka Koncepcyjna"
Promotor: prof. Adam Romaniuk
Recenzent: dr Judyta Bernaś
Dyplom "Sztuka koncepcyjna" Jakuba Kowalczyka jest serią wybranych grafik cyfrowych i prezentuje sposób i metody ich tworzenia. Część prac ukazuje post-apokaliptyczny obraz świata, pozostałe to ilustracje do nowo powstającego albumu francuskiego kompozytora muzyki z gatunku steampunk.
14.30 – 15.30 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

KATER DAMIAN

Pracownia Druku Wypukłego
Tytuł/Temat: Portrety wspomnień.
Promotor: II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
Recenzent: prof. Zbigniew Blukacz
Wspomnienia należą do osobistego obszaru rejestru przeżyć, doświadczeń nabytych w przeszłości. Zapis wspomnień w umyśle można porównać do pisania pamiętnika, w którym notujemy poszczególne zdarzenia, których doświadczyliśmy. Praca nawiązuje do przedstawień obrazowych przywoływanych wspomnieniami.

15.30 – 16.30 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

PRZYŁUCKA – MIOZGA URSZULA

Pracownia Grafiki Książki
Tytuł/Temat: The Blue Book
Promotor: dr Bogna Otto – Węgrzyn
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
The Blue Book pokazuje jak zawodną może okazać się nasza percepcja wzrokowa w obliczu zjawiska, którego nie potrafimy wytłumaczyć i jakiego figla w takiej sytuacji potrafi spłatać wyobraźnia. Książka dokumentuje 20 relacji o pojawieniu się UFO, których wiarygodność pozostawiona jest ocenie odbiorcy.
16.30 – 17.30 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

ROZPARA HANNA

Pracownia Druku Płaskiego
Tytuł/Temat: Jasność tysiąca słońc
Promotor: prof. Józef Budka
Recenzent: dr Dariusz Gajewski
Autorka w swoich pracach wykonanych w technice offsetowej i litograficznej podejmuje temat wybuchu nuklearnego w Hiroshimie i Nagasaki. Zniszczenie tych miast jest punktem kulminacyjnym wojny, momentem symbolicznym, niemal mitycznym, gdzie zadziałały siły dotąd nieznane człowiekowi. Jest swoistym momentem nigredo w historii.

17.30 – 18.30 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

WÓJCICKI ADAM

Pracownia Grafiki Książki
Tytuł/Temat: “Baśnie braci Grimm”
Promotor: dr Bogna Otto- Węgrzyn
Recenzent: dr Anna Machwic – Adamkiewicz
„Grimms Fairy Tales ”- cykl baśni, na który składają się wybrane dzieła austriackich mistrzów bajkopisarstwa Wilhelma i Jacoba Grimm . Kluczem narracyjnym scalającym wymienione historie , jest częstotliwość przewijających się w nich groteskowych obrazów przemocy, oraz kwestionowalny wydźwięk morałów baśni.

GRAFIKA WARSZTATOWA 17.06 WTOREK

9.00 – 10.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

KAPELA MAGDALENA

Pracownia Sitodruku
Tytuł/Temat: "Przywrócenie ciała"
Promotor: dr Dorota Nowak – Rodzińska
Recenzent: dr Andrzej Łabuz
W swojej pracy dyplomowej poruszam współczesny problem akceptacji ciała w wielopłaszczyznowym wymiarze. Pokłosiem osobistego, wewnętrznego dialogu stają się prace graficzne wykonane w technice serigrafii. Jest to “kobiecość” opisana w siedmiu sitodrukowych obrazach. Bo przywrócić ciało, to przywrócić siłę z całą różnorodnością cielesności. Przywrócić wiarę, bo ciało to dusza

10.00 – 11.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

KOZIEŁ DOROTA

Pracownia Druku Wypukłego
Tytuł/Temat: Budowanie relacji ze światem młodego człowieka
Promotor: dr Andrzej Łabuz
Recenzent: dr Judyta Bernaś
Grafiki wykonane techniką linorytu punktowego przedstawiają portrety jednej osoby. Obrazują zmiany zachodzące w wyglądzie oraz rozwoju człowieka od niemowlaka do nastolatki.

11.00 – 12.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

OSIŃSKI MARCIN

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: Ekspresja twarzy w sztuce.
Promotor: dr Andrzej Łabuz
Recenzent: dr Judyta Bernaś
Cykl prac prezentujący różnorodny wyraz ekspresji twarzy powstał w Pracowni Druku wypukłego. Druk wypukły daje niekończące możliwości obróbki, jak i pozwala dokonać wyboru samego medium, dając tym samym wiele swobody przy budowaniu różnorodnych i ekspresyjnych form tej wyrazistej części naszego ciała.

12.00 – 13.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SZNAPKA VIOLETTA

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: Drzwi jako symbol przejścia
Promotor: dr Andrzej Łabuz
Recenzent: dr Dorota Nowak – Rodzińska
Przedmiot pracy stanowią drzwi jako symbol, który oprócz funkcji bezpośredniej i ewidentnej posiada tajemnicę, ukrytą wartość znaczeniową. Symbolika drzwi jest uniwersalna, wspólna dla różnych kultur. Drzwi mają różną postać, jednak przede wszystkim spełniają swoją podstawową funkcję dzielenia

13.00 – 14.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

BIELECKA ANNA

Pracownia Druku Płaskiego
Tytuł/Temat: Hybrydy
Promotor: prof. Józef Budka
Recenzent: dr Judyta Bernaś
W wyniku połączenia różnych technik graficznych i różnorodnej drogi dążenia do efektu końcowego, powstał cykl prac Hybrydy. Chęć stworzenia czegoś swojego, niepowtarzalnego, kreowania i pokazania swoich wyobrażeń. Hybrydy przypominają realistyczne stworzenia z tym, że ich połączenia nie występują w realnym świecie. Są osobistymi wariacjami nad temat formy zwierząt i nieograniczonymi możliwościami zabawy obrazem.

14.00 – 15.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

POŚPIECH MAREK

Pracownia Druku Wypukłego
Tytuł/Temat: "Matryca miasta"
Promotor: II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Franciszek Nieć
Cykl prac zatytułowany " Matryca miasta"- poszukiwanie niedostrzegalnych śladów przestrzeni hiperrealnej prezentowanej w ujęciu alternatywnym

15.00 – 16.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

LACH JUSTYNA

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: TAROT – GRA TOWARZYSKA CZY SZTUKA PRZEPOWIADANIA PRZYSZŁOŚCI
Promotor: prof. Jan Szmatloch
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Karty Tarota, zwłaszcza Wielkie Arkana, od wieków fascynują i przerażają jednocześnie. Niosą ze sobą nie tylko emocje, ale też niezwykłe bogactwo symboli. Ich rozpoznanie i interpretacja stały się cyklem grafik, który jest kluczem do samopoznania, a każda z kart Tarota jest lustrem ludzkiej duszy.
16.00 – 17.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice


KRZUS ANGELIKA

Pracownia Interpretacji Literatury
Tytuł/Temat: Romowie w Zabrzu
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
W grudniu 2013 roku w Zabrzu odbyła się manifestacja nacjonalistów pod hasłem „Stop cygańskiej przestępczości”. Okazuje się jednak, że większość Romów mieszkających na ulicy Buchenwaldczyków, to gorliwi zielonoświątkowcy. Ich świadectwa mówią o przemianie, wierze w Boga i doświadczanych cudach.

17.30 – 18.30 /Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

SZNURA ANETA

Pracownia Druku Płaskiego
Tytuł/Temat: Rzeczywistość
Promotor: prof. Józef Budka
Recenzent: dr Piotr Kossakowski
Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa, prof. Jacek Rykała
Prace dyplomowe stanowią cykl grafik, wykonanych w technice druku płaskiego litografii oraz mokulita. Autorkę od zawsze intrygowały obrazy, zakodowane w jej pamięci. W swoich pracach porusza problem związany z ich przedstawieniem. Stara się ilustrować rzeczywistość w autorski sposób. Takie działanie przypomina zastosowanie kamery, działającej za pomocą funkcji nagrywania, przewijania i odtwarzania.

GRAFIKA WARSZTATOWA 23.06 PONIEDZIAŁEK

9.00 – 10.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

CIOŁEK ANDRZEJ

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: „Widzenie”
Promotor: prof. Jan Szmatloch
Recenzent: dr Andrzej Łabuz
Realizacja dyplomowa została sprowokowana buntem wobec powszechnej komercjalizacji, anty-uczuciowości i kultu pieniądza. Jest głosem, opowiadającym się za przywróceniem tradycyjnych wartości. Forma grafik zawiera się w swoistej ekspresji dziennika „komentującego” i „demonstrującego” sprzeciw autora...

10.00 – 11.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

KRÓLIK IWONA

Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Tytuł/Temat: Degradacja
Promotor: dr Dariusza Gajewskiego
Recenzent: dr Judyta Bernaś
Tematem grafik Iwony Królik jest dziewiczy, nieskalany las, momentami zimny, okryty mgłą. w który wiatr jest biały, a niebo czyste jak japońska bibułka. Żyły lasu, wyglądają jak porwane nici. Wszystko się w nim zagęszcza i nasyca. Las ten unosi się w oczach autorki, ożywiony w świetle, jest siłą.

11.00 – 12.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

SOSNA JUDYTA

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: "Materia nie będąca materią. Światło jako zaczyn sztuki współczesnej."
Promotor: prof. Jan Szmatloch
Recenzent: prof. Mariusz Pałka
Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku, prof. Bogdan Topor
"Światłem o świetle. Cykl grafik i rysunków ukazujących portret i ciało ludzkie, będące jedynie pretekstem do eksperymentów z relacjami między jasnością a cieniem. Przechylając szalę w jedną i w drugą stronę, pozwalając światłu nadżerać formę, lub całkowicie ją wchłaniać, by zaraz potem uwięzić je wewnątrz struktury plam i linii."

12.00 – 13.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

STARGAŁA PAULINA

Pracownia Interpretacji Literatury
Tytuł/Temat: Człowiek w przestrzeni powietrznej
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Powietrze jest jedyną właściwą nam przestrzenią bytowania. Jesteśmy w nim zanurzeni, a wdechy i wydechy obcych sobie ludzi przenikają się wzajemnie. Zamknięci w powietrznej bańce, śpiewamy i komunikujemy się, jednak rzadko zastanawiamy się nad tworzącą się w nim siecią przepływów.

13.00 – 14.00 / Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice

OWSIANY MARLENA

Pracownia Druku Wklęsłego
Tytuł/Temat: Vanitas vanitatum et omnia vanitas
Promotor: prof. Jan Szmatloch
Recenzent: dr Dorota Nowak
Stara podarta fotografia analogiczna nosząca głosy i dotyk ludzi, których już nie ma. Próba afirmacji śmierci będąca dialogiem pomiędzy życiem a jego kresem. Notatnik odrzucenia przez rozrywkową popkulturę śmierci na wieczną rzeczy pamiątkę.

15.00 – 16.00 / ul. Koszarowa 19 - PIWNICA, Katowice

CHORĄŻY KAROLINA

Pracownia Sitodruku
Tytuł/Temat: „Cyfrowa tożsamość”
Promotor: prof. Waldemar Węgrzyn
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Współczesna rzeczywistość nie ma jednorodnego charakteru; jest w zamian wszechstronnie hybrydyczna. Praca porusza problem przenikalności świata wirtualnego z realnym. Pokazuje ona drogę, którą przechodzi tożsamość człowieka, by na końcu stać się przetworzoną wiązką danych. Współcześnie, gdzie bycie podglądanym i obserwowanym przestało uchodzić za zagrożenie, a zaczęło stanowić pokusę, funkcjonują procesy inwigilacyjne poddające obróbce dane osobowe jednostek, sprawiając, że powstają z nich odrealnione hybrydy.

16.30 – 17.30 / Muzeum Historii w Katowicach, Katowice

KULEJ ELŻBIETA

Pracownia Druku Wypukłego
Tytuł/Temat: "Drzewa w grafice"
Promotor: II st. Mariusz Pałka, prof. ASP
Recenzent: dr Judyta Bernaś
"Drzewa w grafice są próbą odszukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego drzewa są inspiracją dla artystów uprawiających grafikę warsztatową...."Głupiec nie widzi TEGO SAMEGO drzewa co mędrzec"- powiedział Wiliam Blacke