Sztuka fotografii – sztuka przetrwania

od 24 października do 14 listopada 2014
Galeria+

Swoistą przyjętą w projekcie formą terapeutyczną jest fotografoterapia, w której obraz fotograficzny staje się pomostem między przeszłością a teraźniejszością. W projekcie wykorzystane zostały zarówno fotografie z przeszłości, jak i nowo powstałe – tworzone przez artystę fotografa we współudziale uczestniczek projektu oraz wykonane przez uczestniczki samodzielnie. Spotkanie z własną twórczością artystyczną oraz doświadczenie współtworzenia w towarzystwie artysty może inspirować do dalszych samodzielnych poszukiwań plastycznych, wzmocnić kreatywność i poczucie sprawczości, a tym samym przyczynić się do samorozwoju jednostki.

Projekt realizowany był przez 10 miesięcy. Pierwszym etapem były warsztaty grupowe (cztery weekendowe spotkania grupowe, podczas, których fotografka we współpracy z arteterapeutką, przeprowadziły zajęcia
ukazujące terapeutyczny charakter fotografii, z wykorzystaniem następujących
techniki: praca z autoportretem, praca z rodzinnym albumem fotograficznym i innymi fotografiami autobiograficznymi oraz portret studyjny uczestniczki warsztatów) oraz warsztaty indywidualne (współpraca z artystą fotografem w budowaniu historii obrazem,który będzie wypadkową dwóch subiektywności – uczestniczki warsztatów i artysty).

Rezultatem warsztatów jest cykl fotografii oraz filmów, które zostaną zaprezentowane na wystawie w katowickim Rondzie Sztuki.
Organizatorem warsztatów i wystawy jest Fundacja Kultura Obrazu.
Więcej na http://sztukafotografii-sztukaprzetrwania.blogspot.com/

Osoby zaangażowane w projekt to:
Helena Zakliczyńska – psychoterapeutka, arteterapeutka.
Anka Sielska – fotografka.
Maga Sokalska - kuratorka wystawy, fotografka.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Wernisaż: 24 października, godz. 18:00/ Galeria+

Partnerzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Studio Fotograficzne Inklu

Patroni medialni: