XXIII Festiwal Ars Cameralis: KOWALNIA

od 21 listopada 2014 do 11 stycznia 2015
Rondo Sztuki


XXIII FESTIWAL ARS CAMERALIS: KOWALNIA
Wystawa w dwóch odsłonach:
I: Filmy absolwentów pracowni Grzegorza Kowalskiego / Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki
II: Z archiwum pracowni Grzegorza Kowalskiego / Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach


Kurator: Ewa Maria Śmigielska
Współpraca: Ada Biedka
Konsultacja projektu: Grzegorz Kowalski

Osiągnięciem stawianym przez Grzegorza Kowalskiego na równi z własną pracą twórczą jest wypracowanie indywidualnej metody pedagogicznej nazywanej przezeń „dydaktyką partnerską". Jej zasady kształtował stopniowo, od wczesnych lat pracy pedagogicznej, kiedy u boku prof. Jarnuszkiewicza wprowadzał do programu pracowni nowe praktyki artystyczne, oparte na współdziałaniu i poszukiwaniu pozawerbalnego języka porozumienia. W spędzonych na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego latach 1980–1985 stworzył zręby i przeprowadził pierwsze realizacje autorskiego programu dydaktycznego Obszar Wspólny. Obszar Własny, który kontynuował też na Wydziale Rzeźby, a od 2009 – na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP. W 2000 roku wprowadził nowe cykliczne zadanie, Next, którego czasowość i sekwencyjność odpowiada specyfice Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej. W trakcie ćwiczeń już w początkach lat 90. ukształtowała się grupa wychowanków Pracowni Kowalskiego, określana przez krytykę jako "Kowalnia", której dokonania odcisnęły się na obrazie sztuki polskiej ostatnich lat, wiele wnosząc do polskiej sztuki krytycznej. W gronie absolwentów Pracowni Kowalskiego należą szeroko dziś znani artyści: Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Jacek Markiewicz (dyplomy 1993), Katarzyna Górna, Jędrzej Niestrój (dyplomy 1994), Mariusz Maciejewski, Artur Żmijewski (dyplomy 1995), Monika Zielińska "Mamzeta" (dyplom 1996), Anna Konik, Anna Niesterowicz (dyplomy 2000), Czesław Kałużny, Andrzej Kokosza (dyplomy 2003), Ewa Łuczak (dyplom 2006), Cezary Koczwarski, Anna Molska, Piotr Wysocki (dyplomy 2008).
/ tekst: Maryla Sitkowska/

W wystawie biorą udział:
Artur Żmijewski , Paweł Althamer, Katarzyna Kozyra, Adam Janisch, Anna Senkara, Artur Żmijewski, Cezary Koczwarski, Jacek Malinowski, Jakub Wesołowski, Julia Bui Ngoc | Mai Bui Ngoc, Kacper Nurzyński, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Mizczak, Łukasz Kosela, Piotr Wysocki | Dominik Jałowiński, Tomas Rafa, Ada Biedka, Alicja Raczkowska, Anna Molska, Bohdan Ruciński, Ewa-Maria Śmigielska, Grzegorz Matusik, Jacek Adamas, Jacek Markiewicz, Jacek Różański, Jakub Wesołowski, Jane Stoykov, Jędrzej Niestrój, Julia Bui Ngoc, Katarzyna Fabińska, Katarzyna Górna, , Łukasz Kosela, Michał Dudek, Monika Zielińska, Paweł Mysera, Ryszard Lech, Tomasz Kujawski, Wojciech Urbański


Wystawa Kowalnia  jest pierwszą obszerną prezentacją prac absolwentów pracowni prowadzonej w warszawskiej ASP przez Profesora Grzegorz Kowalskiego na terenie Katowic. Wystawa odbywa się równocześnie w Galerii BWA gdzie prezentowane są prace studenckie i dyplomowe dawnych studentów pracowni, oraz w Rondzie Sztuki gdzie obejrzeć można filmy wideo absolwentów pracowni.
W Galerii BWA wystawione są prace z lat 90., głównie fotografie i nieliczne zachowane obiekty oraz dokumentacja prac dyplomowych ówczesnych studentów Wydziału Rzeźby. Wśród nich znajduje się model do Piramidy Zwierząt i wczesne fotografie Katarzyny Kozyry, fotografie Katarzyny Górnej i film Artura Żmijewskiego Oko za oko. Pierwsza filmowa wersja zadania Obszar Wspólny - Obszar Własny z roku 1992/3 pokazana jest ze współcześnie pisanym komentarzem Artura Żmijewskiego. Jeden z pierwszych filmów dyplomowych (1995) pokazany jest w wersji autorskiego wystąpienia Jędrzeja Niestroja na dworcowym peronie. Reprezentowane są prace studentek i studentów z końca lat 90. zainteresowanych problematyką ciała m.in. fotografie Moniki Zielińskiej (Mamzety), Jakuba Wesołowskiego i Anny Senkary. Ilustracją odchodzenia artystów od tradycyjnej rzeźby w stronę użycia innych mediów są dwie prace Łukasza Koseli: klasyczne studium aktu wykonane w pracowni prof Jana Kucza zestawione ze studium człowieka we wnętrzu w formie obiektu wideo. Na monitorach prezentowane są zestawy odpowiedzi studenckich na zadania wykonywane w pracowni. Są to prace wideo będące często indywidualnymi wypowiedziami artystycznymi m.in. prezentowany jest Tanagram Anny Molskiej (2006). Drugim poza Obszarem Wspólnym - Obszarem Własnym zadaniem wykonywanym kolektywnie jest zadanie poświęcone następstwom w formie krótkich sekwencji filmowych p.t. Next.
Kolejne realizacje tego zadania z lat 2007 - 2014 pokazane są na jednym z monitorów. Prace z lat 90. zestawione zostały z pracami dyplomowymi generacji studentów którzy uzyskiwali dyplomy po roku 2010 m.in. Alicji Raczkowskiej, Ewy Śmigielskiej i Ady Biedki. Od roku 2010 pracownia Grzegorza Kowalskiego jako Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej funkcjonuje na Wydziale Sztuki Mediów.
W Galerii Rondo Sztuki znalazło się kilka studenckich i dyplomowych filmów wideo: Moja Krew Jakuba Wesołowskiego (2006), Anny Senkary Szlachcic (2011), dyplom Kacpra Nurzyńskiego Wibracja trzynastki (2012) oraz Forcing Function Adama Janischa (2013). Prace te stanowią kontekst dla pozostałych filmów będących samodzielnymi realizacjami absolwentów Kowalni. Grupę filmów stawiających pytania społeczne i polityczne reprezentują: Oni Artura Żmijewskiego (2006), Run free Piotra Wysockiego i Dominika Jałowińskiego (2011) oraz Sportowe Mury Tomasa Rafy (2012). Obserwacje indywidualnych ludzi, ich losów i postaw życiowych poświęcone są filmy Anny Senkary, Nurzyńskiego i trailer nieukończonego filmu Katarzyny Kozyry Szukając Jezusa (2014). Autoobserwacją jest film Cezarego Koczwarskiego Jestem artystą (2013).
Osobną grupę stanowią utwory będące fantazjami filmowymi autorów przedstawianymi w formie semi-dokumentarnej. Najstarszym jest film Jacka Malinowskiego Pół kobiety (2006) następnie film pary autorek Julii i Mai Bui Ngoc Lucid dream (2009), oraz dyplomowy film fabularny według autorskiego scenariusza Adama Janischa Forcing Function (2013).
/tekst: Ewa Maria Śmigielska/ kurator wystawy.


PROJEKT OBJĘTY MECENTAEM MIASTA KATOWICE.


PATRONI MEDIALNI: