KOLEKCJE. ASP. WROCŁAW

od 13 lutego do 11 marca 2015
Rondo Sztuki

Wystawa „Kolekcje. ASP. Wrocław” jest prezentacją wyboru prac autorstwa 21 artystów, którzy są pracownikami Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
W zamyśle kuratorów, którymi są profesorowie Małgorzata Dajewska oraz Przemysław Lasak – dziekan i prodziekan unikatowego w skali kraju Wydziału Ceramiki i Szkła wystawa ma na celu pokazać szerokie spektrum możliwości wrocławskich twórców ze szczególnym naciskiem na typowe, wrocławskie specjalności. Mini- kolekcje stanowią swoisty „ koktajl firmowy” dzieł charakterystycznych dla poszczególnych artystów, będących uczestnikami wystawy, pokazują różnorakie postawy twórcze, odrębne i oryginalne, oparte na solidnym i specyficznym dla nich warsztacie. Trzon wystawy stanowi obszerna prezentacja artystycznych dokonań w obszarze sztuki ceramiki, szkła i rzeźby. Dobór artystów tych dyscyplin gwarantuje prezentację zróżnicowanych postaw wobec materiału, różnorakich filozofii twórczych i wszechstronne działania w tworzywie. Innym elementem tej prezentacji są wieloaspektowe działania na płaszczyźnie z zakresu malarstwa i grafiki- pełne osobistej ekspresji, przesycone tkanką kolorystyczną, niejednokrotnie także odautorskim komentarzem rzeczywistości.
Mamy nadzieję, ze przygotowany przez nas „ koktajl” posmakuje katowickiej publiczności.
kuratorzy:
prof. Małgorzata Dajewska
prof. Przemysław Lasak/

Uczestnicy:

- Tomasz Niedziółka - Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej, dyplom 2003. Asystent na macierzystej uczelni, w Pracowni Rzeźby na Wydziale Ceramiki i Szkła oraz w Pracowni
Projektowania Rzeźby i Kształtowania Otoczenia na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby. W 2005 roku otrzymał Grand Prix – nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia w konkursie Dolnośląskie Wystawy Sztuki Ciąg dalszy: Rzeźba 2005. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska 2007.

- Waldemar Kuczma- urodzony w 1967 roku w Sanoku. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP). Dyplom z wyróżnieniem w PracowniMalarstwa prof. Józefa Hałasa i u prof. Mieczysława Zdanowicza, 1993. Pedagog macierzystej uczelni, prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa; od 2008 roku kierownik Katedry Malarstwa.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał wiele nagród, m.in.: nagroda Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Polskich Artystów Plastyków w Krajowym Konkursie Malarstwa Młodych im. E. Gepperta we Wrocławiu (1996); stypendium artystyczne Margarete Kappler, Obermusbach, Kunstlerhaus– Altes Rathaus, Niemcy, 2000; I Nagroda na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego,
Szczecin, 2004; Grand Prix – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w Międzynarodowym Triennale Malarstwa Srebrny Czworokąt, 2009.

- Zdzisław Nitka - urodzony w 1962 roku. Absolwent PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu, dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Jozefa Hałasa, 1987. Profesor ASP, pedagog tej uczelni od 1988 roku; od 2001 roku w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza. Od połowy lat 80. koresponduje z wybitnym malarzem niemieckim Georgiem Baselitzem, a także z innymi tworcami,
m.in. Markusem Lűpertzem. W swoim domu w Obornikach Śląskich pod Wrocławiem założył wraz z żoną, malarką Jolantą Nikt, prywatne Muzeum Ekspresjonistow.

- Krzysztof Skarbek - studia w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP), dyplom z malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego, 1985. Jako profesor macierzystej uczelni kieruje Pracownią Malarstwa na studiach dziennych
licencjackich. Prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, sztuką wideo, akcjami i instalacjami. Brał udział w 260 wystawach zbiorowych, a także w festiwalach sztuki i zorganizował 51 wystaw indywidualnych w kraju oraz za granicą. Zrealizował 30 autorskich filmow, 41 akcji wizualno-dźwiękowych, w tym także w ramach założonych przez niego grup artystycznych: Połykacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych.

- Łukasz Huculak- urodzony w 1977 roku. Absolwent ASP we Wrocławiu, dyplom w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Od roku 2002 pedagog na Wydziale Malarstwa i Rysunku macierzystej uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień doktorski. Kurator wystaw artystycznych, autor tekstow o sztuce („Format”, „Dwutygodnik”, „Art&Business”). Laureat wielu nagrod i stypendiow. Zrealizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. W swojej tworczości dokonuje reinterpretacji klasycznych motywów martwej natury, sceny rodzajowej lub wnętrza (często wnętrza galerii, traktowanego jak rodzaj „pojemnika” na farbę), dotykając problemu materii i statusu ontologicznego
obrazu, jego relacji z pierwowzorem – rzeczywistością z jednej strony i tworzywem – farbą – z drugiej. W najogolniejszym sensie praktyka ta odnosi się do relacji między realnością i abstrakcją: zewnętrznym światem zmysłowym i idealnym, mentalnym światem wewnętrznym.

- Beata Damian - urodzona w 1965 roku w Bystrzycy Kłodzkiej. Absolwentka ASP we Wrocławiu, dyplom w Pracowni Projektowania Szkła prof. M. Dajewskiej i prof. Z. Horbowego, 2007; aneks z malarstwa w pracowni prof.
A. Dymitrowicza. Do 2006 roku prowadziła własną pracownię projektową i realizacyjną w zakresie witrażu i szklanych przedmiotow. Od 2008 roku jest pracownikiem technicznym w Pracowni Palnikow Katedry Szkła we wrocławskiej ASP. Zajmuje się szkłem unikatowym i użytkowym. Projektuje i wykonuje szklane obiekty, stosując techniki obrobki szkła na zimno i na gorąco. Prowadzi warsztaty i pokazy pracy ze szkłem na palnikach.

- Kazimierz Pawlak - urodzony w 1957 roku. W latach 1977–1982 studiował w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP). Dyplom z zakresu szkła artystycznego w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego. Od 1982 roku pedagog macierzystej
uczelni, obecnie profesor. Prowadzi jedną z pracowni dyplomujących
dla studentow III, IV i V roku studiow. Brał udział w 164 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, m. in. w Japonii, Niemczech, Francji, USA. Swoje prace prezentował na 10 wystawach indywidualnych, w tym czterech
zagranicznych. Uczestniczył w 24 międzynarodowych sympozjach i festiwalach szkła. W 1988 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w Czechach.
W roku 1994 uzyskał stypendium tworcze w Creative Glass Center of America w Millville, New Jersey. W 1998 roku przebywał jako zaproszony artysta w studio szklarskim rodziny Morin w Dieulefit we Francji.

- Stanisław Sobota- urodzony w 1967 roku w Birczy. Studia w ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego (1996). Od 1995 roku asystent w pracowni projektowania szkła prof. Ludwika Kiczury, następnie (od 2007) w pracowni prof. Kazimierza Pawlaka. Obecnie jako adiunkt prowadzi Pracownię Podstaw Szkła Użytkowego. Kierownik Katedry Szkła w roku akademickim 2005/2006.
Interesują go walory rzeźbiarskie szkła i jego interakcja ze światłem. Wykorzystuje technikę stapiania szkła w formach, które następnie w pewnych partiach poddaje obróbce szlifierskiej. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Swój dorobek twórczy prezentował także na kilku wystawach indywidualnych. Prace w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, BWA Zamek Książ, Muzeum Okręgowego w Sosnowcu
oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

- Maciej Zaborski - urodzony w 1958 roku w Jeleniej Górze.Absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. W latach 1976- 1985 pracował w przemyśle szklarskim, początkowo jako szlifierz, a następnie jako instruktor zawodu. W latach 1985- 1991 prowadził własny warsztat rzemieślniczy, projektując i wykonując szkła grawerowane. W 1986 roku uzyskał dyplom mistrzowski. Od 1996 roku pracuje jako grawer w ASP we Wrocławiu. Od 1992 roku zajmuje się szkłem unikatowy; członek ZPAP od 1998 roku.


- Małgorzata Dajewska - urodzona w 1958 roku w Sosnowcu. Studia w latach 1977–1982 w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP). Od 1984 roku pracownik naukowy w Katedrze Szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła
macierzystej uczelni; prowadzi pracownię szkła artystycznego. Profesor od 2001, w latach 1996–2002 kierownik Katedry Szkła; dziekan Wydziału w latach 2005–2008 oraz obecnie. Laureatka wielu nagrod: I nagroda w konkursie Szkło Polskie ‘95, nagroda na wystawie Dolnośląskie Wystawy Sztuki Ciąg dalszy: Szkło 2003, Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Dolnej Saksonii, 2006, Nagroda
Ministra Kultury i Sztuki, 2009 – za dorobek artystyczny i dydaktyczny,Srebrny Medal Gloria Artist 2014. Autorka szklanej rzeźby Rozdarta sosna dla papieża
Jana Pawła II, statuetki Złoty Laur Akademicki dla Jana Pawła II i kolejnej wersji dla Benedykta XVI – dar od Kolegium Rektorow Dolnego Śląska.

- Agnieszka Leśniak- Banasiak - urodzona w 1978 roku. W 2004 dyplom z zakresu szkła na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Zbigniewa Horbowego i prof. Małgorzaty Dajewskiej. W latach 2002–2003 studiowała na Accademia di Belle Arti w Mediolanie. Projektant w KHS Krosno S.A. (2004–2006), projektant wspołpracujący w Hucie Szkła „Violetta” w Stroniu Śląskim (2006–2008). Obecnie związana z macierzystą Akademią, jest asystentką w Pracowni Podstaw Szkła Użytkowego na Wydziale Ceramiki i Szkła.
Realizuje geometryczne, nacechowane architektonicznym linearyzmem rzeźby szklane. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Gorze oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

- Mirosław Kociński- urodzony w 1958 roku. Dyplom w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) w 1985 roku. Zajmuje się ceramiką artystyczną
i użytkową. Od 1988 roku pedagog macierzystej uczelni. Prezentował swoje prace na 82 wystawach, w tym 13 indywidualnych. Brał udział w wielu międzynarodowych wystawach konkursowych, między innymi: Vallauris we Francji, Faenza we Włoszech, Zarautz w Hiszpanii, Gualdo Tadino we Włoszech,
Kair w Egipcie, Mino w Japonii.

- Michał Puszczyński - Urodzony w 1976 roku. Absolwent ASP we Wrocławiu. Od 2003 roku asystent na Wydziale Ceramiki i Szkła macierzystej uczelni. Realizuje obiekty, instalacje, rzeźby, filmy wideo. Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat Nagrody
dla Młodych Tworcow Marszałka Wojewodztwa Śląskiego. Zaprezentował dotychczas 6 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, m.in. w USA, Chinach, Francji, Holandii, Korei, Niemczech, Belgii.


- Krzysztof Rozpondek- urodzony w 1961 roku. Studia na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP), dyplom w pracowni prof. K. Cybińskiej, 1987. Profesor macierzystej uczelni, kierownik Katedry Ceramiki w latach 2002–2005 i 2008–2012. Od 2009 roku w składzie Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Członek interdyscyplinarnej grupy tworczej OŚcienia. Organizator wielu akcji wypału obiektow ceramicznych w piecach polowych. Uczestnik plenerow i sympozjow w: Bolesławcu, Kamieńcu Ząbkowickim, Lubinie, Luboradowie, Orońsku, Starym Gronowie, Tułowicach, Wałbrzychu i Zdunach, a także w Glindow i Willebadessen w Niemczech, w Kalinowie na Słowacji, Kohila w Estonii, Eskisehir w Turcji i Zvartawie na Łotwie.
Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008), w 2011 otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego we Wrocławiu,  Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

- Przemysław Lasak - urodzony w 1958 roku w Opolu. Dyplom w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) z ceramiki w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej, 1986. Praca dyplomowa otrzymała nagrodę Rektora PWSSP oraz nagrodę Ministra Kultury i Sztuki jako najlepszy dyplom roku. Pedagog macierzystej uczelni, od 1999 roku profesor tytularny. Jest tworcą ceramicznych cykli: Sztandary (1986–1996), Najemnicy (1996–1998), Ona (1998–1999), Nadzieja (2000–2003), Ugłowione (2004–2005) ,Pokój(2012-2014), ktore prezentowano na wielu wystawach: w Polsce, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Włoszech, Kanadzie, USA, Niemczech i Malezji. Brał udział w ok. 350 wystawach w Polsce i za granicą. W 2010 roku zrealizował rzeźby do spektaklu Ojciec – tytuł roboczy w reżyserii Agaty Dudy-Gracz w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie. Zdobył złoty medal na 47 Międzynarodowym Konkursie Ceramiki Artystycznej w Faenzie (1991). W 2005 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki za szczegolne zasługi dla kultury polskiej. Uczestniczył w wielu warsztatach malarskich i ceramicznych: w Wałbrzychu, Tułowicach, Bolesławcu, Kamionie, Szczyrku, Mikołowie, Nałęczowie, Smolsku i w Malezji.

- Katarzyna Koczyńska – Kielan - studia we wrocławskiej PWSSP (obecnie ASP), dyplom w 1987 roku w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Praca dyplomowa zaprezentowana w CBWA „Zachęta” w Warszawie na wystawie Najlepsze dyplomy roku ’87. Pedagog macierzystej uczelni, od roku 2008 na stanowisku profesora. W latach 1996–2001 (przez dwie kadencje) prodziekan Wydziału Ceramiki i Szkła, w latach 2005–2008 kierownik Katedry Ceramiki. Siedmiokrotnie wyrożniona Nagrodą Rektora ASP pierwszego i drugiego stopnia. W 1993 roku utworzyła na wrocławskiej uczelni Pracownię Koła Garncarskiego, w ktorej reaktywowała nauczanie technik garncarskich, wprowadzając autorski program kształcenia. Uczestniczyła w licznych międzynarodowych plenerach i sympozjach ceramicznych – w Polsce, Niemczech, Turcji i na Łotwie. W roku 2010 odbyła dwumiesięczną rezydencję w Jingdezhen, Chiny. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych
w kraju i za granicą, m.in.: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu w Anadolu, Eskisehir, Turcja

- Bożena Sacharczuk - urodzona w 1972 roku w Nysie. Dyplom z ceramiki (1998) na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Pedagog macierzystej uczelni, związana z Pracownią Koła Garncarskiego wrocławskiej ASP. Jej prace znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Miejskiego w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Faenzie (Włochy), Muzeum
Ceramiki w Zvartawie (Łotwa), Muzeum Ceramiki w Kohili (Estonia), Centrum Kultury w Kapfenbergu (Austria), kolekcji Galerii ON w Seulu (Korea Płd.) oraz
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Młoda Polska 2006 i stypendium Marszałka.

- Gabriel Palowski - urodzony w 1962 roku. Absolwent PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP), dyplom w pracowni prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej, 1987. Od 1989 roku pedagog macierzystej uczelni. Profesor ASP, prowadzi Pracownię Projektowania Ceramiki w Architekturze w Katedrze Ceramiki. Prezentował prace na licznych wystawach krajowych i zagranicznych, brał udział w krajowych sympozjach poświęconych tworzywu ceramicznemu; wielokrotnie uczestniczył w Sympozjum Porcelana inaczej. Pracował w ośrodku ceramicznym w Siklosz na Węgrzech, w Kienitz w Niemczech oraz dwukrotnie w Chinach, w Jingdezheng, gdzie w manufakturze ceramicznej realizował swoje prace.

- Andrzej Klimczak Dobrzaniecki - urodzony w 1946 roku w Prudniku. W latach 1965–1971 studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) na Wydziale Malar- stwa, Grafiki i Rzeźby, ze specjalnością malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa dla architektury – w pracowniach Eugeniusza Gepperta i Alfonsa Mazurkiewicza. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Eugeniusza Gepperta. Od 1971 roku pedagog ASP we Wrocławiu, obecnie profesor tytularny (od 1994). W latach 1990–1993 rektor. Obecnie prowadzi dyplomującą pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych: krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, zaprezentował ok. 50 wystaw indywidualnych. Otrzymał 14 nagród i wyróżnień artystycznych oraz dydaktycznych; najważniejsze z nich to indywidualna nagroda Ministra Kultury i Sztuki, 1993 oraz Złota Paleta na 27 Międzynarodowym Festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer (Francja), 1995. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywat- nych i publicznych, w tym muzealnych, także poza Polską.

- Piotr Błażejewski - urodzony w 1950 roku. Dyplom z malarstwa w PWSSP we Wrocławiu (obecnie ASP) w pracowni prof. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce u prof. Mieczysława Zdanowicza (1975). Pedagog macierzystej uczelni – profesor tytularny; prowadzi pracownię malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Od 2000 roku pracuje także w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Przedstawił ponad 40 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 160 wystawach zbiorowych
w Polsce i za granicą. Był rownież uczestnikiem około 20 plenerow –
międzynarodowych i krajowych.

- Anna Bujak - ur. w 1979. W latach 2007 – 2011 studia na Akademii Sztuk Pięknych  im. E. Gepperta we Wrocławiu, na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
W 2011 dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Christosa Mandziosa, aneks z rysunku  u prof. Przemysława Pintala. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem.
Istotne jest dla mnie badanie archetypów, symboli i stereotypów. Podstawowym wątkiem, którym się posługuję jest motyw zwierzęcia. Zwierzę w moich pracach nie ma wyraźnie określonego gatunku. Czasem przybiera formę łagodną i bezbronną, czasem agresywną. Problematyka jaką podejmuję należy w równej mierze do świata ludzi jak i do świata zwierząt.

wernisaż: 13 lutego 2015, godz. 18:00
wstęp bezpłatny


Patronat medialny: