AGRAFA 2015. XI Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej

od 20 marca do 15 kwietnia 2015
Poziom 0

Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej jest wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny szeroko pojmowanego projektowania graficznego: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, publikacja cyfrowa, krój pisma, wynikających z procesu dydaktycznego lub będących efektem samodzielnej pracy studenta/absolwenta. Przegląd ma na celu konfrontację programów nauczania poszczególnych uczelni artystycznych i projektowych, przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich i inspirujących rozwiązań. Ocenie jury zostały poddane prace studenckie i dyplomowe powstałe w latach 2012–2015.
Jury w składzie: Filip Blažek (CZ), Małgorzata Frąckiewicz (PL), Verena Gerlach (DE), Michał Kopaniszyn (PL), Robert Oleś (PL) podczas obrad, które odbyły się 13.02.2015 roku spośród 267 prac nadesłanych przez 158 autorów zakwalifikowało do wystawy 84 prace 77 autorów, wyłoniło 15 finalistów oraz przyznało 3 regulaminowe nagrody. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas wernisażu 20 marca 2015, o godz. 19:00 w Galerii ASP w Katowicach Rondo Sztuki. Wystawie towarzyszy katalog.


kuratorka:
Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
a.maleckakwiatkowska@wp.pl

sekretarz:
Zofia Oslislo-Piekarska
zoslislo@gmail.com

identyfikacja wizualna:
Martyna Bargiel

aranżacja wystawy:
Wzorro Design
http://wzorro.com/