2014 Annual Awards - Type Directors Club

od 20 marca do 15 kwietnia 2015
Galeria+


Wystawa w ramach XI Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2015.
Wernisaż: 20 marca 2015, godz. 19:00/ Galeria+

Jest to kolekcja prac nagrodzonych w wyniku 60. już ogólnoświatowego konkursu na najlepsze prace typograficzne roku. Jury tdc60 [Type Directors Club 60] – pod przewodnictwem Gail Anderson (reprezentującej Anderson Newyon Design) – pracując w składzie: Debra Bishop (magazyn „More”), Ted Halbur („Target”), Debbie Millman („Design Observer”), Oliver Reichenstein (Information Architects), Jackie Seow (Random House Publishing), Will Staehle i Paul Sych („Faith”), stanowi grupę ekspertów w zakresie projektowania graficznego, a ich doświadczenie obejmuje projektowanie marki, opakowań, wydawnictw prasowych i książek, projektowanie krojów pism, projektowanie filmowe, działania non-profitowe, pisarskie i edukacyjne. Posiadana wiedza, jak i entuzjastyczne podejście do tematu i intensywna praca w czasie weekendowego spotkania, pozwoliły jury wyłonić wybitne projekty typograficzne roku i dokonać wyboru prac do publikacji w kolejnym roczniku który, mamy nadzieję, projektanci z przyjemnością włączą do swoich bibliotek.
Na konkurs wpłynęło 2000 zgłoszeń z 43 krajów. Spośród nich do prezentacji i druku jury wybrało 209 projektów, reprezen¬tujących 18 krajów.


Wyboru najlepszych krojów pism dokonano w dwóch równoległych zespołach jurorów. Pracujący pod przewodnictwem Matteo Bologna (Mucca Design) zespół: Andy Clymer (Hoefler& Co.), Ellen Lupton (mica), Jesse Ragan i Georg Seifert (Glyphs) oceniał kroje oparte na alfabecie łacińskim. Podobnie jak w latach poprzednich, do konkursu Typeface Design Competition 2014 zgłoszono 175 projektów z 29 krajów. Jury pod¬dało je bardzo ostrej ocenie i selekcji, w konsekwencji wybierając 24 spośród zgłoszonych krojów pism.
Osobne gremium pod przewodnictwem Maxima Zhukova w składzie Misha Beletsky (Abbeville Press), John Hudson (Tiro Typeworks), Dmitriy Kirsanov (State University of Arts and Design, Stroganov), Gerry Leonidas (University of Reading), Ken Lunde i Taro Yamamoto (Adobe Systems), Mamoun Sakkal (Sakkal Design) i Danila Vorobiev (Otdel-72), oceniało projekty krojów niełacińskich.


Zwycięskie prace w obu kategoriach publikowane są w roczniku Type Directors Club „Typography”.
Wystawa w Rondzie Sztuki jest jedną z ośmiu przygotowanych przez tdc prezentacji, odbywających się w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii. Najlepsze prace typograficzne wyłonione przez tdc oglądają Londyńczycy, mieszkańcy azjatyckich miast takich jak koreański Seul, Bangkok w Tajlandii, czy Ho Chi Minh City i Hanoi w Wietnamie. Wystawa gości w Moskwie i będzie prezentowana na Białorusi, a ponadto w kilku ośrodkach w USA i w Kanadzie.
Type Directors Club publikuje wszystkie nagrodzone prace w wydawanym przez przez HarperCollins roczniku „Typography 35”, projektowanym przez Briana Collinsa i zespół studia Collins w Nowym Jorku.


Type Directors Club jest międzynarodowym stowarzyszeniem, którego celem jest wspieranie wybitnych projektów typograficznych zarówno przeznaczonych do druku, jak i publikacji ekranowej.
Nowojorski klub został założony w roku 1946 przez wiodących reprezentantów zawodu – dyrektorów artystycznych wydawnictw. Wśród jego najstarszych członków znajdziemy takie nazwiska jak: Aaron Burns, Will Burtin, Freeman Craw, Louis Dorfsman, Gene Federico, Edward M. Gottschall, Herb Lubalin, Edward Rondthaler, Bradbury Thompson i Hermann Zapf.
Bazując na tak solidnym fundamencie dzisiejszy tdc stoi na straży zachowania najwyższej jakości typografii. Propaguje najlepsze projekty krojów pism i nagradza wybitne przykłady projektów graficznych, opartych na typografii.
Corocznie tdc ogłasza dwa konkursy: jeden na najlepsze zastosowania krojów pism w projektowaniu graficznym i drugi, na najlepiej zaprojektowane kroje pism. Zwycięskie prace reprodukowane są w Roczniku tdc („Typography”), wydawanym przez HarperCollins Publishers, oraz prezentowane w cyklu wystaw na całym świecie.

Doroczna ceremonia przyznawania nagród tdc jest ważnym wydarzeniem w świecie projektowym i odgrywa znaczącą rolę w wyznaczaniu kierunków w praktyce i edukacji typograficznej.

Prezentowana w Rondzie Sztuki wystawa jest darem tdc dla Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.