9. Triennale Grafiki Polskiej - nabór prac do 31.05.2015

do 31 maja 2015
Rondo Sztuki

Triennale Grafiki Polskiej (TGP) to najbardziej prestiżowa i najważniejsza ogólnopolska impreza graficzna z wieloletnią tradycją.

Triennale jest imprezą o charakterze konkursowym, stanowiącą cykliczny przegląd polskiej grafiki współczesnej. Celem Triennale jest ujawnienie aktualnych i najbardziej wartościowych postaw oraz tendencji w obszarze tej dyscypliny, która poprzez dialog ze stale zmieniającym się medium - anektującym w swój obszar choćby potencjał współczesnych sposobów obrazowania, czy ewolucyjny charakter praktyk wywodzących się z technologii druku – buduje istotny i jedyny w swoim rodzaju przekaz, redefiniując jednocześnie swoją tożsamość i zakres pojęciowy.

Jest więc Triennale okazją do przyjrzenia się, czym i gdzie dziś jest polska grafika artystyczna, pozostająca wciąż fenomenem na gruncie rodzimej sztuki.

Właśnie ruszył nabór prac na tegoroczną edycję. Prace można zgłaszać do 31 maja 2015.
Do udziału w 9. edycji TGP zgłaszać można prace z ostatnich trzech lat, po raz pierwszy klasyfikując je w dwóch kategoriach:
A. drukowalne
B. matrycowe idee

Więcej informacji/regulamin/ karta zgłoszeniowa na stronie:
http://www.tgp.asp.katowice.pl/

FB:
https://www.facebook.com/TGP.KatowicePolish Print Triennial (TGP) is the most important and prestigious national printmaking event of long tradition.

The Triennial is a competition-based event that recurrently reviews contemporary Polish print art. Its purpose is to show the most interesting and valuable current approaches and trends in the discipline, which, by absorbing the potential of contemporary means of imaging or the evolutionary character of practices rooted in printmaking technology, creates a significant and unique message, while re-defining its identity and conceptual range.

Therefore the Triennial is an opportunity to observe what and where Polish printmaking art is today, as it remains a unique phenomenon within the field of national art.