Publiczne Obrony Dyplomów ASP w Katowicach

3 lipca 2015
Rondo Sztuki

Wydział Projektowy
Specjalność: projektowanie graficzne
studia drugiego stopnia - stacjonarne03 lipca 2015 (piątek):

9.00
Dawid Malek

Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Slavikon - projekt kampanii promującej badania nad mitologią słowiańską.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Słowianie w świadomości kulturowej Polaków.
Recenzent: dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Założeniem mojej pracy dyplomowej jest przybliżenie odbiorcy faktów na temat mitologii słowiańskiej. Za pomocą zainspirowanych nią plakatów i ilustracji chcę pokazać, że wierzenia dawnych Słowian w niczym nie ustępują wierzeniom innych starożytnych kultur, pomimo nielicznych zachowanych do dnia dzisiejszego informacji na ich temat.

10.00
Monika Kuśpiel

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
Temat dyplomu głównego: Przewodnik kulturalny dla dzieci po Katowicach.
Projekt publikacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy teoretycznej: Sztuka, muzyka, literatura a rowój dziecka w wieku przedszkolnym I wczesnoszkolnym (3-9)
Recenzent: dr Justyna Szklarczyk-Lauer
Dwuczęściowy Przewodnik kulturalny dla dzieci po Katowicach to lekarstwo na nudę w mie- ście. Po najciekawszych obiektach kulturalnych oprowadzają Basia i pies Węgielek. Dziecko wraz z opiekunem pozna ofertę kulturalną miasta, przeczyta ciekawostki i rozwiąże zagadki przygotowane w drugiej części publikacji. Dzięki przewodnikowi dziecko staje się prawdzi- wym specjalistą z każdej dziedziny kultury!

12.00
Magdalena Szklarczyk

Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Śląski wzornik ludowy. Publikacja dla osób zainteresowanych strojem górnośląskim.
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
Temat pracy teoretycznej: Strój ludowy na tle współczesnego dyskursu o ludowości.
Recenzent: dr Bożena Groborz
Strój czy ubiór? A może kostium? Dyplom to próba zmierzenia się z zapominanym obszarem kultury. Odzież ludowa była nośnikiem informacji, pełniła określone funkcje, posiadała znaczenie symboliczne. Celem pracy jest szerzenie wiedzy związanej z kształtowaniem się śląskich strojów ludowych, ale także zwrócenie uwagi na znaczenie oraz faktyczny obraz górnośląskiego ubioru ludowego

13.00
Katarzyna Jarecka

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Podręczny przewodnik Savoir-vivre. Kultura jedzenia na świecie.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy teoretycznej: Kultura jedzenia na świecie
Recenzent: dr hab. Ewa Satalecka
Posiłek jest jednym z ważniejszych elementów społecznego życia każdego człowieka. Zestaw przewodników został stworzony z myślą o podróżnikach, dla których istotnym jest dostosowanie się oraz zachowanie szacunku wobec kultury goszczących go krajów.WSTĘP WOLNY