Publiczne Obrony Dyplomów ASP w Katowicach

7 lipca 2015
Rondo Sztuki

Wydział Proejktowy:
Grafika specjalność: projektowanie graficzne
Studia drugiego stopnia – stacjonarne


7 lipca 2015 (wtorek):

9.00
Janina Skorus

Promotor dyplomu głównego: dr Anna Machwic – Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: „Szlakiem cerkwii unickicj” – projekt publikacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Aleksandra Giełdoń – Paszek
Temat pracy teoretycznej: Kościół Unicki.
Recenzent: dr Zofia Oslislo - Piekarska
Praca dyplomowa „Śladami cerkwi unickich” to publikacja, która zawiera szczegółową dokumentację fotograficzną drewnianej architektury cerkiewnej, znajdującej się na terenie województwa lubelskiego. Jest to fotobook, który ujmuje temat zarówno pod kątem artystycznym - przedstawiając zdjęcia, zachęcające do odwiedzenia zabytków kultury, jak i pod względem naukowym - informując o stanie technicznym cerkwi. Z uwagi na ubogi zasób publikacji o tej tematyce książka pełni również funkcję przewodnika.


10:00
Małgorzata Burkacka

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Wspomaganie nauki tańca. Podręcznik.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Taniec jako element kultury.
Recenzent: dr Justyna Kucharczyk
Ekspert: dr Janusz Skubaczkowski
Istotą tańca jest świadomość ciała i ruchu oraz perfekcyjne, fizyczne opanowanie tych elementów. Realizując temat dyplomowy skupiłam się na fizycznym aspekcie tańca. Celem aplikacji jest zwiększenie świadomości tancerzy na temat ciała i jego motoryki oraz zaproponowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej ścieżki, według której powinni budować swój plan treningowy.


11.00
Joanna Pamuła

Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: „Rozwój nowych mediów a projektowanie prasy. Analiza zjawiska na przykładzie layoutu „Gazety Wyborczej”. Re-design makiety w kontekście postępu technologicznego i zmieniającego się odbiorcy.”
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Na drodze do powszechnej wspólnoty komunikacyjnej. Analiza porównawcza skutków 4 przełomów komunikacyjnych: druku i prasy, poczty i telegrafu, radia i telewizji i Internetu
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa
Postęp technologiczny jest czymś naturalnym i za każdym razem zaburza dotychczasowy stan rzeczy. Jeśli gazeta codzienna chce przetrwać – musi zareagować na tę zmianę i dostosować swój wygląd, strukturę i zawartość do aktualnych czasów. Celem mojego dyplomu było stworzenie gazety prasowej o walorach magazynu, w którym informacje będą zaprezentowane w jak najbardziej przyswajalny sposób.
WSTĘP WOLNY