DYPLOMY 2015: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE- wystawa podyplomowa

od 9 do 25 lipca 2015
Rondo Sztuki


W tym roku do obrony dyplomów przystąpiło 25 studentów kierunku Projektowanie Graficzne Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Teraz wszystkie obronione prace będzie można zobaczyć na wystawie podyplomowej w Rondzie Sztuki.
Jak co roku rozpiętość tematyczna i warsztatowa jest ogromna.
Na wystawie znajdziecie m.in grę komputerową wykorzystującą mapping na specjalnej konstrukcji, interaktywną platformę do opowiadania bajek czy interaktywną animację inspirowaną światem "Alicji w krainie czarów".
Jak co roku będą też publikacje książkowe, projekty stronn www, aplikacje mobilne, animacje, gry, przewodniki, podręczniki, identyfikacja wizualna.
Zapraszamy do oglądania.

wernisaż: 9 lipca 2015, godz. 18:00
Zapraszamy.Na wystawie zobaczycie następującee prace dyplomowe:


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
– STACJONARNE:Janina Skorus
Promotor dyplomu głównego: dr Anna Machwic – Adamkiewicz
Temat dyplomu głównego: „Szlakiem cerkwii unickicj” – projekt publikacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Aleksandra Giełdoń – Paszek
Temat pracy teoretycznej: Kościół Unicki.
Recenzent: dr Zofia Oslislo - Piekarska
Praca dyplomowa „Śladami cerkwi unickich” to publikacja, która zawiera szczegółową dokumentację fotograficzną drewnianej architektury cerkiewnej, znajdującej się na terenie województwa lubelskiego. Jest to fotobook, który ujmuje temat zarówno pod kątem artystycznym - przedstawiając zdjęcia, zachęcające do odwiedzenia zabytków kultury, jak i pod względem naukowym - informując o stanie technicznym cerkwi. Z uwagi na ubogi zasób publikacji o tej tematyce książka pełni również funkcję przewodnika.


Małgorzata Burkacka
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Wspomaganie nauki tańca. Podręcznik.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Taniec jako element kultury.
Recenzent: dr Justyna Kucharczyk
Ekspert: dr Janusz Skubaczkowski
Istotą tańca jest świadomość ciała i ruchu oraz perfekcyjne, fizyczne opanowanie tych elementów. Realizując temat dyplomowy skupiłam się na fizycznym aspekcie tańca. Celem aplikacji jest zwiększenie świadomości tancerzy na temat ciała i jego motoryki oraz zaproponowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej ścieżki, według której powinni budować swój plan treningowy.


Joanna Pamuła
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: „Rozwój nowych mediów a projektowanie prasy. Analiza zjawiska na przykładzie layoutu „Gazety Wyborczej”. Re-design makiety w kontekście postępu technologicznego i zmieniającego się odbiorcy.”
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Na drodze do powszechnej wspólnoty komunikacyjnej. Analiza porównawcza skutków 4 przełomów komunikacyjnych: druku i prasy, poczty i telegrafu, radia i telewizji i Internetu
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa
Postęp technologiczny jest czymś naturalnym i za każdym razem zaburza dotychczasowy stan rzeczy. Jeśli gazeta codzienna chce przetrwać – musi zareagować na tę zmianę i dostosować swój wygląd, strukturę i zawartość do aktualnych czasów. Celem mojego dyplomu było stworzenie gazety prasowej o walorach magazynu, w którym informacje będą zaprezentowane w jak najbardziej przyswajalny sposób.


Aleksander Caban
Promotor: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Interaktywna animacja inspirowana światem Alicji w Krainie Czarów. Wirtualna przestrzeń stworzona w silniku Unreal 4 pod gogle Oculus Rift.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Interakcja w grach.
Recenzent: dr hab. Piotr Muschalik
A.L.I.C.E. to interaktywna opowieść inspirowana Przygodami Alicji w Krainie Cudów autorstwa Lewisa Carrolla.
Jej akcja rozgrywa się w dalekiej przyszłości na obcej planecie, gdzie wchodząc w interakcję z zastanym światem możemy poznać historię wymarłej cywilizacji.
Projekt stworzony w oparciu o silnik Unreal Engine 4 oraz dostosowany do Gogli Wirtualnych Oculus Rift.

Wojciech Stokłos
Promotor: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Projekt graficzny gry wideo „Ogniwo Kleimann'a”
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
Temat pracy teoretycznej: Teoretyczne podstawy pisania scenariuszy.
Recenzent: dr Ksawery Kaliski
Tematem pracy dyplomowej jest projekt graficzny gry wideo “Ogniwo Kleimann’a”, której autorami scenariusza są Michał Meiser oraz Adam Skalski. Rozkwit osiągnięć technicznych i naukowych pod koniec XIX wieku w Europie zaoowcował skonstruowaniem w 1889 roku ogniwa magnetycznego, szalonego wynalazku niejakiego Kleimann’a. Umożliwiało ono przezwyciężenie siły grawitacji ziemi i utrzymanie poza jej zasięgiem przedmiotów o dowolnej masie. Kiedy garstka pasjonatów decyduje się sfinansować badania umożliwiające oderwanie od powierzchni toru bolidów wyścigowych, przeciw sobie postawione zostają pojazdy napędzane parą, elektrycznością, silnikami spalinowymi oraz energią stosów. atomowych. Zadaniem gracza jest zdobycie trofeum zwycięzcy dzięki umiejętnościom manualnym oraz inwestowaniu pieniędzy w odpowiednie technologie.


Tomasz Strojecki
Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Marian Oslislo
Temat dyplomu głównego: Aranżacja gry typu arcade wykorzystująca technikę mapowania przestrzennego na autorskiej instalacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Aleksandra Giełdoń – Paszek
Temat pracy teoretycznej: Interaktywne instalacje multimedialne
Recenzent: dr hab. Piotr Zawojski
Inspirowany grą arcade-ową Atari Tempest z 1981r., projekt oparty na projekcji przestrzennej (mappingu) z wykorzystaniem autorskiej instalacji, którą tworzy konstrukcja imitująca tunel w formie złożonego ostrosłupa. Projekt dyplomowy jest próbą transpozycji płaskiej formy wizualnej (ekranu) w prawdziwy trójwymiar.

Dawid Malek
Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Slavikon - projekt kampanii promującej badania nad mitologią słowiańską.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Słowianie w świadomości kulturowej Polaków.
Recenzent: dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Założeniem mojej pracy dyplomowej jest przybliżenie odbiorcy faktów na temat mitologii słowiańskiej. Za pomocą zainspirowanych nią plakatów i ilustracji chcę pokazać, że wierzenia dawnych Słowian w niczym nie ustępują wierzeniom innych starożytnych kultur, pomimo nielicznych zachowanych do dnia dzisiejszego informacji na ich temat.


Monika Kuśpiel
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
Temat dyplomu głównego: Przewodnik kulturalny dla dzieci po Katowicach.
Projekt publikacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy teoretycznej: Sztuka, muzyka, literatura a rowój dziecka w wieku przedszkolnym I wczesnoszkolnym (3-9)
Recenzent: dr Justyna Szklarczyk-Lauer
Dwuczęściowy Przewodnik kulturalny dla dzieci po Katowicach to lekarstwo na nudę w mie- ście. Po najciekawszych obiektach kulturalnych oprowadzają Basia i pies Węgielek. Dziecko wraz z opiekunem pozna ofertę kulturalną miasta, przeczyta ciekawostki i rozwiąże zagadki przygotowane w drugiej części publikacji. Dzięki przewodnikowi dziecko staje się prawdzi- wym specjalistą z każdej dziedziny kultury!


Magdalena Szklarczyk
Promotor: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Śląski wzornik ludowy. Publikacja dla osób zainteresowanych strojem górnośląskim.
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
Temat pracy teoretycznej: Strój ludowy na tle współczesnego dyskursu o ludowości.
Recenzent: dr Bożena Groborz
Strój czy ubiór? A może kostium? Dyplom to próba zmierzenia się z zapominanym obszarem kultury. Odzież ludowa była nośnikiem informacji, pełniła określone funkcje, posiadała znaczenie symboliczne. Celem pracy jest szerzenie wiedzy związanej z kształtowaniem się śląskich strojów ludowych, ale także zwrócenie uwagi na znaczenie oraz faktyczny obraz górnośląskiego ubioru ludowego


Katarzyna Jarecka
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Podręczny przewodnik Savoir-vivre. Kultura jedzenia na świecie.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy teoretycznej: Kultura jedzenia na świecie
Recenzent: dr hab. Ewa Satalecka
Posiłek jest jednym z ważniejszych elementów społecznego życia każdego człowieka. Zestaw przewodników został stworzony z myślą o podróżnikach, dla których istotnym jest dostosowanie się oraz zachowanie szacunku wobec kultury goszczących go krajów.STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
NIESTACJONARNE- ZAOCZNE:Dorota Dobrowolska
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Koncepcja edytorska atlasu botanicznego (layout publikacji).
Recenzent: dr Monika Starowicz
Projekt atlasu botanicznego dotyczącego wybranych roślin nasiennych ściśle chronionych w Polsce z ich ilustracjami i opisami.


Krzysztof Stręcioch
Promotor: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat: Moono - projekt gry komputerowej
Recenzent: dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Moono – platformowa gra komputerowa, w której sterując sympatycznym robakiem zbieramy nasiona i poznajemy mieszkańców miasta Rabatkowo. Dopracowane graficznie kolejne poziomy oraz dodatki do gry pozwalają wczuć się w realizowaną misję. Skierowana jest zarówno do młodszych, jak i do starszych graczy.


Joanna Łepek
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Projekt publikacji książkowej dla dzieci - "Trzy Małe Misie". Marta Wójcik.
Recenzent: dr Monika Starowicz
Projekt książki dla dzieci w wieku 8-12 lat wzbogacony zestawem ilustracji stworzonych w sposób przedstawiający energię i dużą żywiołowość każdego dziecka oraz głównych bohaterów, pozwalając na swobodę interpretacji.


Agnieszka Nowicka
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Projekt publikacji prezentujących młodych projektantów mody.
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa
Projekt magazynu oraz strony internetowej będącymi zaproszeniem do zapoznania się za równo z twórczością wybranych młodych projektantów ubioru jak i polską modą niezależną. Częścią pracy dyplomowej są także sesje zdjęciowe wykonane przez autorkę, które w publikacjach stanowią formę portfolio dla projektantów mody.


Grzegorz Cieślak
Promotor: dr hab. Dawid Korzekwa
Temat: Projekt platformy do opowiadania bajek/opowieści.
Recenzent: dr Justyna Szklarczyk-Lauer
Platforma interaktywna usytuowana pomiędzy książką a utworem audiowizualnym. Jej celem jest ułatwić opowiadanie poprzez losowo generowane, niepowtarzalne ilustracje. Obraz wspiera, lecz nie wyręcza wyobraźni odbiorcy. Opowiadającemu daje nieskończone możliwości interpretacji i tworzenia.


Magdalena Komajda
Promotor: dr hab. Dawid Korzekwa
Temat: Projekt serwisu internetowego wspierającego kolektyw ludzi kreatywnych „Gruba”.
Recenzent: dr Zofia Oslislo-Piekarska
Gruba to śląski kolektyw ludzi kreatywnych, który pomaga im we współpracy, komunikacji i wzajemnym wsparciu. Gruba to serwis powstały z miłości do sztuki i designu. To inicjatywa przeznaczona dla ludzi ambitnych, którzy chcą rozwijać siebie i pokazać światu swój talent.
Gruba to otwarte umysły, które kochają swój region i pragną promować potencjał Śląska.

Magdalena Erban
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Projekt layoutu książki pt. „Pokonaj alergię” autorstwa Bożeny Kropki.
Recenzent: dr Agnieszka Małecka-Kwiatkowska
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt nowego layoutu książki pt. „Pokonaj alergię” autorstwa Bożeny Kropki. Głównym założeniem projektu było przejrzyste zaprezentowanie treści poradnika, ułatwiające czytelnikowi wyszukiwanie i przyswajanie informacji. Opracowane dwa rozdziały książki zostały wzbogacone ilustracjami.


Marta Drożdżowska
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Koncepcja zestawu zindywidualizowanych notatników do samodzielnego montażu.
Recenzent: dr Monika Starowicz
Projekt serii ilustrowanych notatników, które można dowolnie składać dopasowując do własnych potrzeb i upodobań. Kalendarz, zestaw ilustracji, kartki do notowania i łączące to wszystko kółka – to części składowe każdego notatnika. Cały zbiór to nowo powstająca marka Kołotatnik.


Rafał Włodarek
Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: "Zielona noc" — projekt albumu poświęconego modernistycznym ośrodkom wczasowym w Ustroniu.
Recenzent: dr Bogna Otto-Węgrzyn
"Zielona noc" to publikacja o dwóch ustrońskich ośrodkach wypoczynkowych – Jaszowiec i Zawodzie, które w okresie swojej świetności przyjmowały jednocześnie setki turystów i kuracjuszy, będąc przedsięwzięciem o niepowtarzalnym w skali kraju rozmachu. Zbiór autorskich tekstów i fotografii, zestawionych z archiwalnymi materiałami opowiada o ich przemyślanej architekturze i funkcjonowaniu w różnych rzeczywistościach polityczno-gospodarczych.


Tomasz Tobys
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Dawid Korzekwa
Temat: Projekt strony www wydawnictwa internetowego.
Recenzent: dr Zofia Oslislo - Piekarska
FONT nie czcionka! To portal sztuki, kultury i design, powstał w 2013 roku – a dwa lata później doczekał się odświeżenia strony Internetowej i logiki wydawniczej oraz zyskał nowe logo i całą identyfikację wizualną. Portal dostępny jest pod adresem WWW.FONTNIECZCIONKA.PL


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
NIESTACJONARNE- WIECZOROWE:

Karolina Baran
Promotor: dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Temat dyplomu: Projekt ilustrowanej książki dla dzieci w wieku przedszkolnym na temat pochodzenia wybranych produktów spożywczych.
Recenzent: dr Justyna Szklarczyk-Lauer
Książka zawiera informacje o pochodzeniu produktów spożywczych, które dzieci jedzą i piją na co dzień(takich jak mleko, pomidory czy herbata). Celem projektu jest poszerzenie wiedzy przedszkolaków i zachęcenie ich do zainteresowania się tym skąd właściwie mamy jedzenie.


Tymoteusz Łęski
Promotor: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu: Projekt interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej do zakupu biletów na wydarzenia artystyczne i rozrywkowe w Polsce.
Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk
Praca ta jest odpowiedzią na narastające rozdrobnienie rynku biletów na wydarzenia artystyczne i rozrywkowe w kraju. Aplikacja ma umożliwić jak najszybsze dotarcie użytkownika do wszystkich dostępnych na rynku biletów dzięki zrzeszeniu wszystkich polskich dystrybutorów biletów, organizatorów wydarzeń oraz instytucji kulturalnych w jednym miejscu.


Katarzyna Gęborek
Promotor: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu: Japoński paszport. Kompendium praktycznych informacji dla turysty.
Recenzent: dr Justyna Szklarczyk - Lauer
Projekt ma dwie części. Tradycyjna część to publikacja papierowa, która dostarcza informacji niezbędnych do przeżycia wyjazdu. Technologiczna część, to gra platformowa, która opiera się na informacjach z książki i sprawdza, czy użytkownik je zapamiętał. Projekt ma inspiracje z japońskiej sztuki.


Paweł Stańco
Promotor: dr Justyna Szklarczyk – Lauer
Temat dyplomu: Elementy systemu informacji turystycznej dla miejscowości Zwardoń.
Recenzent: dr hab. Anna Kmita
Zbiór praktycznych informacji dla osób odwiedzających Zwardoń, przystosowany do uprawiania całorocznej turystyki pieszej oraz sportów zimowych. Projekt, obok tradycyjnych nośników takich jak druk czy elementy przestrzenne, uwzględnia również najnowsze technologie.


Krzysztof Kowalik
Promotor: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu: "Trailer gry komputerowej Hydeout".
Recenzent : dr Anna Machwic-Adamkiewicz
Tematem pracy jest trailer gry komputerowej Hydeout. W grze cyniczny lekarz psychiatra JACK ILL zmaga się z chorobami swoich pacjentów. Przypadkowo odwiedza wędrowny lunapark z domem strachów, który jest jedynie teatrem iluzji. Wszystko to dzieje się w Londynie na początku XX wieku. Gra jest metaforą zmagania się z własnymi lękami.