DYPLOMY 2015: GRAFIKA WARSZTATOWA I MALARSWO - wystawa podyplomowa (BWA w Katowicach)

od 26 czerwca do 19 lipca 2015
Rondo Sztuki

Z uwagi na dużą ilość dyplomantów, studenci Wydziału Artystycznego (malarstwo i grafika warsztatowa) prezentują swoje prace w ramach wystawy podyplomowej w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 


SIODŁOK PAWEŁ
Dyplom główny: Pracownia Grafiki - Interpretacje Literatury
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Prezentacja: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Bogdan Topor
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr hab. Piotr Muschalik
Tytuł dyplomu : **"Satori" **
Tytuł dyplomu teoretycznego: " Filozofia sportu i kultury fizycznej. Relacja duszy i ciała we współczesnej myśli filozoficznej"

KWIECIŃSKA ALEKSANDRA
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Kazimierz Cieślik oraz Pracownia Scenografii – ad. dr Marceli Sławiński
Promotor: ad. dr hab. Dariusz Gajewski
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Dorota Głazek
Recenzent: ad. dr Katarzyna Sobańska – Strzałkowska
Temat dyplomu teoretycznego: "Introwertyczne dziecko, antybohater, nie taki straszny potwór. Bohaterowie Tima Burtona."

GAWROŃSKI KAROL
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Jacek Rykała
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: ad. dr hab. Andrzej Łabuz
Tytuł dyplomu : "Kontrolowanie emocji, a ekspresja artystyczna" Tytuł dyplomu teoretycznego: „Imponderabilia"

KOCUREK KAMIL
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Ireneusz Walczak
oraz Pracownia Grafiki Cyfrowej – prof. dr hab. Adam Romaniuk
Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Łukasz Trembaczowski
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Tytuł dyplomu : „Topografia wojny”
Tytuł dyplomu teoretycznego: Odrealnienie wojny. Przemiany wojny i jej obrazu w epoce ponowoczesnej.


KRZĄSZCZ BARTŁOMIEJ
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
Prezentacja: Pracownia Rysunku prof. dr hab. Antoni Cygan
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Dorota Głazek
Recenzent: prof. dr hab. Antoni Cygan
Tytuł dyplomu : Wspomnienie
Tytuł dyplomu teoretycznego: "Śmierć jest ostatecznym doświadczeniem, z którym każdy człowiek musi się zmierzyć mniej lub bardziej samotnie".

LACH MARCIN
Dyplom główny: Pracownia Druku Wypukłego
Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Dorota Głazek
Recenzent: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Tytuł dyplomu : „Strefa Bardo”
Tytuł dyplomu teoretycznego: ,,Relacje pomiędzy sztuką, a dokonaniami z zakresu medycyny oraz ich wpływ na postrzeganie ludzkiego ciała"

STANIASZEK DOMINIKA
Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Recenzent: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Tytuł dyplomu: Logika przypadku

HAIN KRZYSZTOF
Dyplom główny: Pracownia Grafiki – Interpretacje Literatury
Prezentacja: Pracownia Malarstwa prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Promotor: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Łukasz Trembaczowski
Recenzent: ad. dr hab. Michał Minor
Tytuł dyplomu : Autopilot
Tytuł dyplomu teoretycznego: Szum informacyjny. Obiektywność poznania w świecie ideologii

RAFALSKI MATEUSZ
Dyplom główny: Pracownia Druku Płaskiego
Promotor: prof. dr hab. Józef Budka
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: ad. dr Marcin Białas
Tytuł dyplomu: Brud
Tytuł dyplomu teoretycznego: Przemoc w sztuce

RURAŃSKA DOBROSŁAWA
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Książki
Promotor: ad. dr Bogna Otto - Węgrzyn
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: prof. dr hab. Michał Kliś
Tytuł dyplomu : Opracowanie graficzne opowiadań Witolda Gombrowicza
Tytuł dyplomu teoretycznego: związki słowa i obrazu, studium przygotowawcze do projektu autorskiego.

WIZOR MAJA
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Książki
Promotor: ad. dr Bogna Otto – Węgrzyn
Praca pisemna – promotor st wykł. dr Aleksandra Giełdoń-Paszek
Recenzent: st. wykł. dr Marian Słowicki
Tytuł dyplomu: **"Moskwa-Pietuszki" ** Tytuł dyplomu teoretycznego: "Miniatura i grafika książki w okresie gotyku"

WYSOCKA NATALIA
Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
Promotor: prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
Tytuł dyplomu: **Sztuki "medyczne" ** Tytuł dyplomu teoretycznego: Sztuka niemedyczna

SKRZYNIARZ BARBARA
Dyplom główny: Pracownia Druku Wklęsłego
Promotor: prof. dr hab. Jan Szmatloch
Prezentacja: Pracownia Rysunku, prof. dr hab. Antoni Kowalski
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Recenzent: ad. dr Monika Starowicz
Tytuł dyplomu: Ikony rocka
Tytuł dyplomu teoretycznego: Notka: "Politykierzy erotyki- oto kim jesteśmy. Interesujemy się wszystkim, co dotyczy rewolty, rozruchów i wszelką działalnością, która po pewnym czasie okazuje się bez znaczenia".

FAŁEK JUSTYNA
Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
Promotor: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Praca pisemna – koordynator st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
Tytuł dyplomu: Pejzaż z głębin - podmorskie łąki, oraz portret stworzeń w nich żyjących (cykl grafik w technice sitodruku)

PARZONKA MAGDALENA
Dyplom główny: Pracownia Sitodruku
Promotor: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Praca pisemna – koordynator st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr hab. Andrzej Łabuz
Tytuł dyplomu: "Pieskie życie"

KUBASZEWSKA – KOSZNICKA EWELINA
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Praca pisemna – koordynator st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
Tytuł dyplomu: Światło – materia, duchy przeszłości. Architektura przemysłowa

WALENDZIK JUSTYNA
Dyplom główny: Pracownia Grafiki Cyfrowej
Promotor: ad. dr Dorota Nowak - Rodzińska
Praca pisemna – koordynator st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr Judyta Bernaś
Tytuł dyplomu: Akt transformacji

PUSZCZEWICZ – SIODŁOK ANNA
Dyplom główny: Pracownia Druku Wypukłego
Promotor: prof. dr hab. Mariusz Pałka
Prezentacja: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Dorota Głazek
Recenzent: ad. dr Marcin Hajewski
Tytuł dyplomu : Mitologia słowiańska

WÓJCIK JULIA
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: ad. dr hab. Dariusz Gajewski
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Recenzent: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP
Tytuł dyplomu: log-in Tytuł dyplomu teoretycznego: Internet jako współczesna forma komunikacji – śmierć naturalnych relacji międzyludzkich, czy szansa na ich istnienie?

PIKUŁA ANNA
Dyplom główny: Pracownia Intermediów i Technik Cyfrowych
Promotor: ad. dr hab. Dariusz Gajewski
Prezentacja: Pracownia Druku Wypukłego prof. dr hab. Mariusz Pałka
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Temat dyplomu praktycznego: Podróż do własnego umysłu.
Temat dyplomy teoretycznego: Architektura umysłu. O współczesnych i historycznych wyobrażeniach mózgu.

PARADOWSKA ALEKSANDRA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marceli Sławiński
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Franciszek Nieć
Tytuł dyplomu: "Współzależność"
Tytuł pracy teoretycznej: "Modernizm jako idea tańca awangardowego. Na marginesie działań twórców Bauhausu"

KANCLERZ LIDIA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Recenzent: ad. dr Katarzyna Sobańska - Strzałkowska
Tytuł dyplomu: Niech się stanie sztuczność
Tytuł dyplomu teoretycznego: Niech się stanie sztuczność

CZARNECKA MARTA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku – prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: prof. dr hab. Antoni Kowalski
Tytuł dyplomu: Re-interpretacje
Tytuł dyplomu teoretycznego: Derridiańskie koncepcje gry różnic a filozofia postmodernistyczna

WOŹNIAK NATALIA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Tytuł dyplomu: Po drugiej stronie
Tytuł dyplomu teoretycznego: Etos jedwabnego nakrycia głowy od czasów średniowiecza do końca ery nowożytnej

DANIEL GRAŻYNA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych – dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Tytuł dyplomu: "Zapiski"
Tytuł dyplomu teoretycznego: "Misjonarze i profesjonaliści. Rozważania nad podróżami artystów"

HAJMAN MATEUSZ
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
al. Wojciecha Korfantego 6, Katowice
Dyplom główny: Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Dyplom dodatkowy: Pracownia Malarstwa – prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
Promotor: dr hab. Lesław Tetla, prof. ASP
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Dorota Głazek
Recenzent: ad. dr Dominika Kowynia
Tytuł dyplomu: Laboratorium
Tytuł pracy teoretycznej: Akt - prawda czy fałsz - spojrzenie na wyidealizowane oraz naturalistyczne przedstawienie nagiego ciała w fotografii

RANK ANNA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku – prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Tytuł dyplomu: Mechanizm zaraźliwości, teoretycznego: Mechanizm zaraźliwości i zachowania w tłumie.

ROGALSKI PAWEŁ
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Sitodruku – prof. dr hab. Waldemar Węgrzyn
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda Recenzent: ad. dr Jakub Adamek
Tytuł dyplomu: Niepewność Edzystencjalna

ŚWIERCZYNA NADIA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Ilustracji – ad. dr Anna Machwic - Adamkiewicz
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Tytuł dyplomu: Cykl fonograficzny obrazów ku czci Henryka Mikołaja Góreckiego na podstawie koncepcji dzieła sztuki Romana Ingardena
Tytuł dyplomu teoretycznego: Seria ilustracji inspirowanych powieścią „Dom na granicy świta” W.H. Hodgson’a

GUZ MICHAŁ
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Dyplom dodatkowy: Pracownia Fotografii ad. dr hab. Piotr Muschalik
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Tytuł dyplomu: PERSPEKTYWA - PRZESTRZENIE NIEODKRYTE
Tytuł dyplomu teoretycznego: PERSPEKTYWA - PRZESTRZENIE NIEODKRYTE

TYMUSZ IZABELA
 Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Rysunku – prof. dr hab. Bogdan Topor
Promotor: dr hab. Andrzej Tobis, prof. ASP
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: ad. dr Olga Pałka - Ślaska
Tytuł dyplomu: Za maską trudno się ukryć
Tytuł dyplomu teoretycznego: Współczesne definiowanie dzieła sztuki,a koncepcja amalgamatu

MALINA MAŁGORZATA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński
Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Walczak
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Łukasz Trembaczowski
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Blukacz
Tytuł dyplomu: „Chwile nagości”
Tytuł dyplomu teoretycznego: „Kategorie postrzegania nagości”

STRZĄBAŁA JOANNA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcel Sławiński
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Tytuł dyplomu: Somatyczne wnętrze
Tytuł dyplomu teoretycznego: Dyskurs o ciele na marginesie sztuki współczesnej

WALKOWICZ DAGMARA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Dyplom dodatkowy: Pracownia Scenografii – ad. dr Marcelego Sławińskiego
Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
Praca pisemna – promotor st. wykł. dr Mieczysław Juda
Recenzent: ad. dr Katarzyna Sobańska - Strzałkowska
Tytuł dyplomu: „Azyle”
Tytuł dyplomu teoretycznego: „Azyle”

CHLEBICKA BOŻENA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Promotor: prof. dr hab. Jacek Rykała
Praca pisemna – koordynator st. wykł. dr Aleksandra Giełdoń-Paszek Recenzent: dr hab. Jolanta Jastrząb, prof. ASP
Aneks: Pracownia Druku Cyfrowego – prof. dr hab. Adam Romaniuk, Pracownia Rysunku – dr hab. Maciej Linttner, prof. ASP
Tytuł dyplomu: "Kobieta w punkcie 0"
Tytuł dyplomu teoretycznego: "Kobieta w punkcie 0"

ŁACIAK KATARZYNA
Dyplom główny: Pracownia Malarstwa
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Cieślik
Praca pisemna – promotor dr hab. Irma Kozina
Recenzent: ad. dr Małgorzata Rozenau
Tytuł dyplomu: „Letnie Słoneczne Dni” - synestezja wspomnienia w moim groteskowym obrazie świata.
Tytuł dyplomu teoretycznego: Autobiografie i pamięć autobiograficzna a konstruowanie narracji