Adam Romaniuk POMIĘDZY grafiką a obrazem wirtualnym

od 8 października do 15 listopada 2015
Rondo Sztuki

Wystawa obrazów graficznych Adama Romaniuka jest prezentacją grafiki cyfrowej z lat 2000-2015. Przez ich dobór autor skłania nas do ponownego przemyślenia pojęcia obrazu, stawia pytania o tożsamość grafiki dzisiaj, w ponowoczesnym obszarze sztuki zdominowanym przez media cyfrowe. Autor pyta nas też, czy media cyfrowe w obszarze sztuk plastycznych mogą sformułować właściwą naszym czasom, odnowioną definicję relacji ze współczesnym sobie światem.
Niezwykle elastyczne użycie przez artystę warsztatu (którego mechanizmy realizacyjne ukryte są często pod powierzchnią tradycyjnie rozumianej formy) oraz tkwiące w druku cyfrowym możliwości, umożliwiają autorowi w prezentowanych seriach obrazów graficznych uwidocznienie swojego dążenia do formy, malarskiej i przestrzennej struktury obrazu, które razem organizują rzeczywistość obrazową, żyjącą przez wewnętrzną ekspresję barwy, jej zdolność konstruowania przestrzeni i przekazywania malarskich znaczeń.
Wykorzystanie cyfrowego języka struktur i form budujących obraz sprawia, że są te prace głosem w dyskusji na temat statusu i roli cyfrowego warsztatu graficznego dziś, a także w jego przyszłości.
/Tamara Książek/


Patronat medialny: