Przetarg na najem powierzchni w Rondzie Sztuki.


Rondo Sztuki


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37
40-074 Katowice


Katowice, dnia 21.01.2016 r.
Oznaczenie sprawy: ASP-DAT-221-21/15POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: „wynajem części powierzchni użytkowej usytuowanej na poziomie „+1” wielofunkcyjnego obiektu „Kopuła nad Rondem”, położonego w Katowicach na Rondzie im. gen. Jerzego Ziętka 1, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 435,30 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (wielofunkcyjnej restauracji/kawiarni) lub innej działalności gospodarczej.”

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„FURHEART” Jolanta Sauer- Adamik
Ul. Wolności 15, 41-500 Chorzów

stawka czynszu najmu netto za 1 m2 - 18,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 jest zgodna z warunkami przetargu. Stwierdzono, iż proponowana stawka najmu netto za 1m² powierzchni nie jest niższa niż cena wywoławcza. Ponadto opis zamierzonej działalności, a także dotychczasowe doświadczenie oferenta w prowadzeniu działalności o podobnym charakterze, zdecydowało o pozytywnym zaopiniowaniu powyższej oferty przez komisję.

Organizator przetargu


http://bip.asp.katowice.pl/bip/Download/22-01-16-wybor.pdf
http://bip.asp.katowice.pl/bip/?link=1.15