FIGURAMA 2016

od 4 do 31 marca 2016
Rondo Sztuki


Wernisaż 4 marca, 2016:
- godz. 18:00 w Galerii Rondo Sztuki (Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice) - prezentacja prac studentów
- godz. 20:00 w Galerii Wertykalnej ( nowy budynek ASP, ul. Raciborska 50, Katowice) - prezentacja prac wykładowców - "Artelerie 2016" w ramach Figuramy.Figurama jest wydarzeniem artystycznym istniejącym od 2000 roku, zainicjowanym przez środowisko czeskich artystów-pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest przeglądem figuratywnego rysunku studenckiego powstałego w pracowniach uczelni artystycznych. Prezentacja ma charakter płynny, tzn. z każdą nową edycją wpisują się w projekt kolejne kraje i szkoły tworząc międzynarodową konfrontację tej dyscypliny artystycznej, różnie traktowanej na swych terytoriach. Każdy kolejny rok kalendarzowy to oddzielny zestaw prac szkół uczestniczących w przeglądzie. W rocznym cyklu Figuramy odbywa się zawsze kilka wystaw przygotowywanych przez uczelnie partycypujące w projekcie, a dokumentem towarzyszącym co roku nowej edycji jest obszerny katalog z reprodukcjami prac wszystkich uczestników i szkół z danego roku. Równolegle organizowane są warsztaty rysunkowe, sympozja i prezentacje multimedialne środowisk twórczych.
Od pierwszej edycji w przeglądzie brały udział wyższe szkoły artystyczne z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Japonii, Słowenii, Węgier, USA oraz z Polski: ASP w Katowicach /od 2006 r./, AE z Poznania, wrocławska i warszawska ASP.

Figurama 2016 jest kolejną edycją przeglądu, rozpoczynająca nowy cykl wystawą organizowaną przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych w Galerii Rondo Sztuki i w Galerii ASP w nowym budynku Wydziału Malarstwa.
Istotą przeglądu jest wykazanie bądź podkreślenie nadrzędnej roli rysunku w procesie edukacji artystycznej, znaczenia rysunku figuratywnego w programach uczelni, jak i akceptacji dyscypliny w rozmaitych specjalizacjach twórczych. Z punktu widzenia dydaktyki doświadczenie to jest doskonałym materiałem porównawczym, sytuującym pozycję rysunku w pro-gramach artystycznych i statusach szkół artystycznych w międzynarodowej konfrontacji.
Podstawową hipotezą prezentacji jest udowadnianie nadrzędności rysunku w przestrzeni dyscyplin poprzez punktowanie jego cech rudymentarnych, konstrukcyjnych i formalnych w budowaniu dzieła, zasad fundamentalnych tworzących każdą jakość artystyczną i każde jej poszczególne sensy. W dzisiejszym postmodernistycznym pejzażu, w którym rysunek zbyt często zastępowany jest działaniami alternatywnymi, wystawa przypomina nam o funkcji rysunku jako warunku doświadczenia twórczego.

Rysunek figuratywny /w domyśle - studyjny/ będący przedmiotem zagadnienia zwraca się ku podstawie recepcji twórczej. Stoi na początku drogi artystycznego odkrywania. Od jego nadawcy wymaga samodyscypliny i pokory będąc "naocznie" sprawdzalnym wobec swego pierwowzoru. Definiowanie poprzez naturę daje możliwość bezpośredniej konfrontacji z "żywym" doświadczeniem. Zawieszony pomiędzy dyktatem standardu i klasycznego schematu a hermetycznością i wyłącznością własnego języka /własnego, lecz wyzwolonego/ stoi przed dylematem wyboru, będącym początkiem doświadczenia przemiany. Świadomy, bądź podświadomy, wybór drogi własnej - niezależnie od końcowych rezultatów - jest twórczą zdobyczą sumującą się na własny idiolekt artystyczny.
Przegląd rysunku ukazuje potencjał drzemiący w medium i jego nieograniczone możliwości przekształceń. Międzynarodowa obsada daje możliwość porównań i badań jakości kształcenia w odmiennych programach szkół pochodzących z różnych ośrodków i przestrzeni kulturowych. Potwierdza tezę, że rysunek jest międzynarodowym językiem i środkiem komunikacji pozawerbalnej. Broni się swą pojedynczością wobec wpływów z zewnątrz, sugestii otoczenia czy siły tradycji kulturowej.
Stwarza podstawowe pytania o miejsce i jakość rysunku w labiryncie twórczych specyfikacji. Na ile dyscyplina ta opiera się założeniom zawężonej specjalizacji, w której się znalazła i czy powinna rozwijać się niezależnie od niej budując światopogląd i świadomość twórczą jego autora czy być, po prostu, na jej usługach.
Każda prezentacja takie wątpliwości wzbudza, stając się wskazówką zmian w systemach nauczania bądź potwierdzeniem przyjętych tez. Jest pytaniem - jak i cała sztuka - o kierunek i sposób dochodzenia do własnej niezależności i własnych prawd.
/prof. Janusz Karbowniczek/

Wernisaż: 4 marca, 2016, godz. 18:00
Galeria Rondo Sztuki (poziom 0) i Galeria+ (poziom+1)"ARTELERIE 2016"
Tegorocznej Figuramie towarzyszy prezentacja prac pedagogów z następujących uczelni:
University of West Bohemia in Pilsen /Czechy/
Academy of Fine Arts and Design Bratislava /Słowacja/
Tomas Bata University in Zlin /Czechy/
Hungarian University of Fine Arts in Budapest /Węgry/
Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem /Czechy/
Academy of Fine Arts in Prague /Czechy/
Faculty of Architecture Czech Technical University in Prague /Czechy/
Academy of Arts in Banska Bystrica /Słowacja/
Faculty of Fine Arts University of Ostrava /Czechy/
Faculty of Restoration University of Pardubice /Czechy/
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

wernisaż: 4 marca 2016, godz. 20:00
Galeria Wertykalna w nowym budynku ASP w Katowicach, ul. Raciborska 50