DESIGN32- znamy laureatów konkursu

do 11 kwietnia 2016
Rondo Sztuki

DESIGN 32.
Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2015

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektorów:  Michał Głowacki (ASP Łódź)
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Ksawery Kirklewski (ASP Gdańsk)
Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego: Marta Krzeszowska (ASP Warszawa)
Nagroda Prezydenta Miasta Katowice: Joanna Góra-Raurowicz, Katarzyna Matuszewska (ASP Łódź)
Wyróżnienie honorowe: Robert Jarzec (UAP Poznań)
Wyróżnienie honorowe: Barbara Stelmachowska (UAP Poznań)
Wyróżnienie honorowe:  Agata Wrześniewska (ASP Kraków)
Wyróżnienie honorowe:  Małgorzata Kącka (ASP Kraków)


Jury obradowało w następującym składzie:
1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska, Rektor;
2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – dr Bogna Otto-Węgrzyn, Prorektor ds. badan naukowych i współpracy z zagranicą;
3. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie – prof. dr hab. Andrzej Ziębliński, Dziekan Wydziału Form Przemysłowych;
4. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi – dr hab. Mariusz Włodarczyk, prof. ASP, Prorektor ds. nauki, rozwoju i pozyskiwania funduszy;
5. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – prof. dr hab. Marek Owsian, Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa;
6. Akademia Sztuki w Szczecinie – dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS, Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych;
7. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP, Prorektor ds. inwestycji i rozwoju;
8. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu – dr hab. Agata Danielak-Kujda, prof. ASP, Prorektor ds. artystyczno-badawczych i naukowych;
9. Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – Katarzyna Sokołowska