Warsztaty dla dzieci z Iwoną Chmielewską

2 czerwca 2016, godz.17:00
Rondo Sztuki

Tymi słowami Iwona Chmielewska zaprasza na warsztaty z okazji Dnia Dziecka, które osobiście poprowadzi w naszej galerii:
"Zapraszam na warsztat wymyślania, rysowania, wcierania i nawet prasowania! Będziemy bawić się kształtem: tworzyć portrety, pejzaże, zwierzyńce i ptasie gaje. Zobaczymy czy kłopoty mają moc, kiedy jest ich cała moc?"

Nam pozostaje dołączyć się do zaproszenia i podać szczegóły:
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Warsztaty dla dzieci w wieku do 8 lat
 Ilość miejsc ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy.
Na zgłoszenia czekamy pod adresem mailowym: promocja.rondosztuki@gmail.com
Warsztaty są bezpłatne, zapewniamy wszystkie potrzebne materiały.

 Iwona Chmielewska należy do grona najwybitniejszych twórców posługujących się książką obrazową, jako formą swojej artystycznej wypowiedzi. Książka obrazowa, mylona często z ilustrowaną, przesuwa środek ciężkości z tekstu na obraz, który odgrywa główną rolę nośnika treści i narracji. Obraz nie pełni tu funkcji ilustracji, wizualnego komentarza czy też dodatku do treści zawartych w słowach, ale jest równoprawnym i samodzielnym źródłem opowieści, wielowymiarowych sensów i znaczeń. Książka obrazowa poprzez swoją wizualną formę, nasycenie obrazami, stanowi niezwykle złożony i subtelny przekaz o uniwersalnym charakterze. Jak mówi, w jednym z wywiadów, artystka: „Staram się osiągać taki związek obrazu z tekstem, żeby powstawał rodzaj hybrydy, w której tekst jest niepełny bez obrazu, a obraz nie może być odebrany w pełni bez tekstu”. W swojej twórczości Chmielewska porusza tematy dotykające fundamentalnych pojęć, odnoszących się do istoty i celu ludzkiego życia oraz międzyludzkich relacji. Artystka demaskuje schematyczność naszej refleksji o sztuce i świecie zamkniętej w ramach stereotypowych klisz obrazowania, sztywnych gatunkowych podziałów, chwilowych mód czy powielanych wzorców myślenia i opisywania świata. Jej prace pobudzają do wnikliwego patrzenia, obserwacji otaczającego nas świata, wyostrzenia percepcji, poszerzania perspektywy umożliwiającej odnajdywanie nowych, często zaskakujących powiązań, ale i wielowymiarowych znaczeń. Oddziałują nie poprzez dostarczanie informacji, ale przez kształtowanie, przekształcanie lub odkształcanie naszego widzenia, nakłaniając do przetwarzania doświadczeń, światów, nas samych.