Publiczne Obrony Dyplomów Wydziału Projektowego ASP w Katowicach

od 15 do 18 czerwca 2016
Rondo Sztuki

Tradycyjnie czerwiec w Rondzie Sztuki będzie należeć do studentów katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. W dniach od 15 do 18 czerwca w Rondzie Sztuki odbywać się będą publiczne obrony tegorocznych prac dyplomowych studentów Wydziału Projektowego, które jak zawsze otwarte są dla publiczności z zewnątrz, którą serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału.

Publiczne obrony dyplomów to świetna okazja na zbadanie kondycji młodego środowiska artystycznego i projektowego, prześledzenie nowych trendów i artystycznych tropów, którymi podążają tegoroczni absolwenci katowickiej ASP.

Podobnie jak w latach poprzednich, ze względu na dużą ilość studentów obrony odbywają się w dwóch katowickich galeriach – Rondo Sztuki pozostanie do dyspozycji Wydziału Projektowego (projektowanie graficzne i wzornictwo), a galeria BWA w Katowicach- Wydziału Artystycznego (malarstwo i grafika warsztatowa) .

Obrony studentów Wydziału Artystycznego w BWA w Katowicach odbywać się będą w terminie 15- 21.06.2016.


Szczegółowy harmonogram obron:

16.06.2016r. CZWARTEK


Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, II stopień stacjonarne
Miejsce: Rondo Sztuki

9.30
Gazda Kinga

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Edukacja antydyskryminacyjna – projekt społeczny dla szkół.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy teoretycznej: Piętno czyli relacja odrzucenia w kontekście postrzegania obcego.
Recenzent: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer

10.30
Ledwoń Dominika

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Opracowanie graficzne aplikacji zastępującej dziennik samokontroli dla diabetyka typu I.
Promotor pracy pisemnej: dr Łukasz Trembaczowski
Temat pracy pisemnej: Przemiana roli pacjenta w kontekście nowoczesnych narzędzi auto-monitorujących.
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa

11.30
Rodo Joanna

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Książka - zbiór wywiadów z projektantami mody alternatywnej w Polsce.
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
Temat pracy teoretycznej: Tendencje i trendy we współczesnej modzie w Polsce.
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa
Ekspert: dr Bożena Groborz (ASP Kraków)

12:30- 13:00 przerwa

13:00
Szulik Ewelina

Promotor dyplomu głównego: dr Anna Machwic
Temat dyplomu głównego: Projekt ilustrowanej publikacji dla dzieci prezentujący tradycyjne gry i zabawy na Górnym Śląsku.
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Irma Kozina
Temat pracy teoretycznej: Gry i zabawy na Górnym Śląsku - aspekt ważności czasu wolnego w życiu człowieka w odniesieniu do kontekstu kulturalnego.
Recenzent: dr Monika Starowicz

14:00
Chyra Patrycja

Promotor dyplomu głównego: prof. Marian Oslislo
Temat dyplomu głównego: Musical Objects - projekt interfejsu i opracowanie zasad działania audiowizualnego programu.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Estetyczne emocje a percepcja muzyki.
Recenzent: dr Michał Derda-Nowakowski

15.00
Pikuła Katarzyna

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk
Temat dyplomu głównego: Projekt informacyjnej platformy internetowej o Katowicach dla studentów zagranicznych.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Turysta graczem, miasto planszą. Jak zachęcić turystę indywidualnego do aktywnego zwiedzania.
Recenzent: dr Bogna Otto-Węgrzyn


17.06.2016r. PIĄTEK

Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, II stopień niestacjonarne – wieczorowe
Miejsce: Rondo Sztuki

10.00
Maculewicz Katarzyna

Promotor dyplomu głównego : dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: „Kasia wie wszystko”. Gry i zabawy dla dzieci. Aplikacja internetowa i na urządzenia mobilne.
Promotor pracy teoretycznej: dr Aleksandra Giełdoń - Paszek
Temat pracy teoretycznej: Wokół kolażu.
Recenzent: dr Katarzyna Gawrych - Olender

Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, I stopień stacjonarne

11.00
Trytek Mateusz

Promotor: dr Ksawery Kaliski
Temat: Interaktywne narzędzia wspomagające terapię dzieci w wieku 6-8 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Recenzent: dr Michał Derda-Nowakowski
Miejsce: Rondo Sztuki

12.30
Malik Julian
Promotor: dr Ksawery Kaliski
Temat: Interaktywna analiza dzieła sztuki z autorskim interfejsem.
Recenzent: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Miejsce: Budynek ASP, Raciborska 50


13:30
Kozik Kamila
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Katarzyna Gawrych-Olender
Temat dyplomu głównego: Wizerunek gminy tworzony od zera - identyfikacja wizualna gminy Bledzew.
Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
Temat pracy teoretycznej: Bledzew gotowy do lotu - wizerunek gminy tworzony od zera.
Recenzent: dr Weronika Siupka
Miejsce: Budynek ASP, Koszarowa 19


18.06.2016r. SOBOTA

Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, II stopień niestacjonarne - zaoczne
Miejsce: Rondo Sztuki


9.30
Agnieszka Witamborska

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: „Nie marnuj żywności! Organizer domowego żywienia, w formie projektu aplikacji mobilnej.”
Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
Temat pracy teoretycznej: „Ewolucja życia codziennego. Jakie są korzyści oraz zagrożenia płynące z wykorzystania techniki i technologii w życiu?”
Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk

10.30
Agata Pabian

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Piotr Muschalik
Temat dyplomu głównego: Femmes- cykl fotografii i projekt magazynu mody.
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Przekraczanie granic w fotografii mody
Recenzent: dr hab. Dawid Korzekwa

11.30
Przemysław Hoffer

Promotor dyplomu głównego: prof. dr hab. Roman Kalarus
Temat dyplomu głównego: Inspiracje muzyczne w plakacie (cykl plakatów)
Promotor pracy teoretycznej: dr Mieczysław Juda
Temat pracy teoretycznej: Typografia w plakacie w latach od 1945 do czasów współczesnych.
Recenzent: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP

12.30
Natalia Jonderko

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Projekt identyfikacji wizualnej programów akademickiej telewizji K-.
Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
Temat pracy teoretycznej: Dizajn w telewizji.
Recenzent: dr Anna Sielska

13.30
Olga Masiarek

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Tomasz Bierkowski, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: Pomoc w organizacji czasu wolnego – projekt aplikacji mobilnej.
Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
Temat pracy teoretycznej: Czas wolny - organizacja i wykorzystanie.
Recenzent: dr hab. Jacek Mrowczyk

14.30
Barbara Pospischil

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Bogdan Król, prof. ASP
Temat dyplomu głównego: O-Til syn gwiazd – projekt gry komputerowej.
Promotor pracy teoretycznej: dr Dorota Głazek
Temat pracy teoretycznej: Gry komputerowe, a rozwój technologii komputerowej
Recenzent: dr Monika Starowicz

Grafika, specjalność Projektowanie graficzne, I stopień niestacjonarne - zaoczne
Miejsce: Rondo Sztuki

15.30
Sabina Lach

Promotor: dr Anna Machwic
Temat: Alamat – projekt komiksu autorskiego
Recenzent: dr Weronika Siupka


16.15
Aleksandra Wysocka

Promotor: dr Marian Słowicki
Temat: Seria ilustracji tworzonych w oparciu o blog www.pokolenieikea.com. Projekt publikacji na podstawie postów twórcy witryny.
Recenzent: dr Monika Starowicz