10 lat Ronda Sztuki: CZAS PRZYSZŁY NIEDOKONANY

Od 17 marca do 31 marca 2017
Rondo Sztuki

„Miasta (post-)przemysłowe to zarówno współczesne wykopaliska najnowszej historii, jak i laboratoria neoliberalnej globalizacji. Nie tyle minione, co raczej ulegające dramatycznej metamorfozie. Nad tym pełnym sprzeczności post-przemysłowym krajobrazem rozgrywa się dodatkowo prawdziwa ideologiczna batalia. Jest ona związana z ewolucją globalnego kapitalizmu i implementacją neoliberalnej polityki ekonomicznej demontującej socjalne prawa wywalczone w poprzedniej epoce. W tej walce na szalę rzucany jest także symboliczny potencjał miast przemysłowych” – ten cytat z „Futuryzmu miast przemysłowych” jest punktem wyjścia do wystawy, która w odniesieniu do konkretnego miasta (post-)przemysłowego jakim są Katowice, ale i też w odniesieniu do uniwersalnej metafory miasta pokaże jak może wyglądać przyszłość w odniesieniu do stanu dzisiejszego. 10 lat działalności Ronda Sztuki (2007-2017) jest dobrą okazją by zastanowić się na przyszłością z punktu widzenie artystów, którzy akurat w tej dekadzie stawiali pierwsze kroki w świecie sztuki. Artystyczne wizje świata, który powstał już w erze (post) przemysłowej. Wizja zmiany, która nadchodzi lub jest w trakcie realizacji. Trudny do uchwycenia moment przejścia ze świata, którym rządziły twarde reguły przemysłu do rzeczywistości, która poszukuje na nowo swojej tożsamości. Artyści zaproszeni do wystawą pokazują co się może zdarzyć kiedy nadejdzie przyszłość i w różnorodny i metaforyczny sposób próbują się odpowiedzieć na pytanie: co dalej?

W wystawie biorą udział: Bartek Buczek, Erwina Ziomkowska, Anna Kopaczewska/ Paweł Szeibel, Łukasz Jastrubczak, Dominik Ritszel, Michał Smandek, Jan Dybała / Piotr Ceglarek, Artur Oleś, Piotr Perłowski Kurator: Adrian Chorębała