O Metodzie

od 9 do 12 marca 2017
Rondo Sztuki

„O metodzie”
Daria Malicka
9-12.03 2017
Galeria +
wernisaż 9.03.2017 godz. 19.00

Projekt „O metodzie” to swoiste laboratorium. Daria Malicka zamienia przestrzeń wystawy w jednostkę organizacyjną, która łączy rozmaite zjawiska i przedmioty – wytworzone przez autorkę oraz odnalezione w historii naukowego poznania. Każdy z tych elementów staje się odczynnikiem semantycznych reakcji i poddany zostaje metodycznej obserwacji oraz skrupulatnej archiwistyce. Ich reaktywność polega w dużej mierze na uwikłaniu w narrację organizującą ten projekt – w opowieść o odwiecznej potrzebie systematyzacji przyrody, konstruowania złożonych taksonomii i absurdalnych modeli Wszechświata, a także tworzenia zwartych siatek systemów organizujących abstrakcyjne pojęcia.
Odnajdziemy tu także historie o rozmaitych eksperymentach myślowych, o mnożących się paradoksach, o fikcjach wywiedzionych z nauki, o pomyłkach, falsyfikacjach, zwątpieniach i zaniechaniach – zdarzeniach koniecznych na drodze poznania.

„O metodzie” to zaproszenie do lektury – to rozpisany na rozdziały, spleciony z wątków głównych i pobocznych, poddany rozumowej dyscyplinie, wizualny esej.


Sponsor Galerii +: