Triennale Grafiki Polskiej + konferrencja

od 19 do 29 kwietnia 2017
Rondo Sztuki

Pierwsza rocznica powołania do istnienia propagującego grafikę artystyczną stowarzyszenia "Intergrafia" stała się okazją do organizacji wystawy "Współczesna grafika artystyczna i strategie matrycy". Tytułem nawiązuje ona do organizowanego w dniach 19-20 kwietnia 2017 r. międzynarodowego sympozjum naukowego, podczas którego artyści i badacze specjalizujący się w dziedzinie print art zastanawiać się będą nad perspektywami tej dyscypliny. Prezentowana ekspozycja jest unikatowym pokazem prac nagrodzonych podczas konkursów organizowanych przy okazji Triennale Grafiki. Wydarzenie to funkcjonowało w latach 1966-1990 jako Biennale w Krakowie, natomiast w Katowicach miała miejsce towarzysząca tej imprezie ekspozycja zwana Intergrafią. Kiedy cykl dwuletni pokazu zamieniono w Triennale, imprezie katowickiej zaczął towarzyszyć niezależny konkurs, a przyznawane podczas obrad górnośląskiego jury Grand Prix uzyskało status jednej z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie grafiki. Wyróżnione przez jurorów w kolejnych konkursach dzieła będzie można obejrzeć w galerii Ronda Sztuki. W ramach wernisażu odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Adama Romaniuka, Ewy Zawadzkiej oraz Grzegorza Hańderka, rozważający kwestie dotyczące historii i perspektyw rozwojowych Intergrafii. W trakcie otwarcia towarzyszącej konferencji wystawy ("Współczesna Grafika Artystyczna i Strategie Matrycy"), w Galerii+ Ronda Sztuki odbędzie się panel dyskusyjny "Triennale Grafiki Polskiej w obliczu nowych wyzwań", w którym udział wezmą kuratorzy poprzednich edycji TGP: Adam Romaniuk oraz Grzegorz Hańderek. Gościem honorowym będzie prof. Stanisław Kluska.