Pole widzenia

Od 6 do 27 maja 2017 roku
Galeria+

Pole widzenia

Człowiek, uwikłany w mniej lub bardziej codzienne doświadczenia warunkowane czy to przez własne ciało, czy też różnego rodzaju zewnętrzne normy – stanowi główną oś wystawy Piotra Wysockiego i Dominika Ritszela prezentowanej w Galerii ASP w Katowicach Rondo+. Wokół niej buduje się wielowątkowa, choć kameralna przestrzeń, odkrywająca różne sposoby widzenia, a co za tym idzie, różne techniki obserwacji.
Praktykę artystyczną każdego z nich cechuje dobrze rozpoznawalny język w obszarze video: dla obu rejestrowana przestrzeń jest przeważnie miejscem transgresji. Każdy rozumie ją jednak nieco inaczej. Twórczość Piotra odwołuje się do problematyki przestrzeni społecznej, Dominika interesuje raczej przyglądanie się (czasem nawet podglądanie) nie-codzienności w trudno dostrzegalnym detalu. Dialog tych dwóch postaw, jaki stwarza katowicka prezentacja otwiera bardzo interesujące wątki na styku estetyki i etyki spojrzenia oraz pola obserwacji i pola działania…

Kurator: Grzegorz Hańderek


Dominik Ritszel – (ur. 1988) artysta wizualny tworzący filmy i video-instalacje. Ukończył ASP w Katowicach (2013) w Pracowni Interpretacji Literatury na Wydziale Artystycznym. Stypendysta „Młodej Polski” (2014). Laureat nagrody głównej Trieste Contemporanea Award 2015. Obecnie doktorant na ASP w Katowicach. Mieszka i pracuje w Katowicach.

Piotr Wysocki – (ur. 1976) Artysta sztuk wizualnych, autor filmów i wideoinstalacji. Jest absolwentem ASP w Warszawie (2008). Studiował w pracowniach prof. Jarosława Modzelewskiego na Wydziale Malarstwa oraz Grzegorza Kowalskiego (Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej) na Wydziale Rzeźby. W 2008 roku – wśród laureatów konkursu Samsung Art Master. W 9. Konkursie Gepperta w 2009 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia. W tym samym roku był nominowany do Paszportu "Polityki". W 2011 roku – w gronie siedmiu nominowanych do prestiżowej nagrody „Spojrzenia” Fundacji Deutsche Bank. Mieszka i pracuje w Warszawie.


Sponsor Galerii +: