CONNECT

Od 2 do 17 czerwca 2017
Rondo Sztuki


Pro j e k t Co n n e c t : powstaje we współpracy z British Council, Arts Council of England.

Pierwsza odsłona Connect odbyła się w PLY Gallery w Londynie w grudniu 2016.

Na Connect składa się 13 polsko-brytyjskich zespołów artystów eksplorujących wzajemną rzeczywistość na różnych poziomach percepcji.

Poprzez swój eksperymentalny charakter projekt zarysowuje portret interkulturowej relacji społecznej, w której uczestnicy jednocześnie reprezentują kulturę, z której wyrośli oraz obserwują odrębne dziedzictwo przez uczestniczenie w nim. Rozwarstwienie obyczajowości zachodzi pomiędzy odległymi kulturami, jak i pokoleniami. Wieloraka percepcja pozwala dotknąć zagadnienia z kilku perspektyw, czym aktualizuje i redefiniuje własne znaczenie.

Connect: stawia współczesne pokolenie w obliczu lokalnego dziedzictwa, pochodzenia, relacji miedzynarodowych i naszej przeszłości, dzieli wspólne europejskie obawy o przyszłość oraz eksploruje teraźniejszość. Jedni badają przedmioty, zjawiska społeczne irelacje. Poruszają temat migracji polsko-brytyjskiej podczas II wojny światowej i jej wpływ na kolejne pokolenia. Inni artyści są zainteresowani dosłownie studiowaniem lokalnych środowisk, eksplorowaniem ukrytych śladów i folkloru.

Heads and Masks: Adam Zoltowski, Monika Krasoń

W kulturze określającej tożsamość przez maskę, portret, głowę odnalezione w zostają podobieństwa i różnice prowadzące do prawdziwego spotkania.

Kolka albo horyzontalna przygodność: Adam Zoltowski, Izabela Łęska

Wzajemne kopiowanie szkiców koła zmieniającego się w kształty antropomorficzne odnosi się do wyrażenia chodzić w kółko [to go round in circles], czyli do powtarzania czynności i powracania do pewnych treści, które uporczywie prześladują jednostkę. Ważne jest pytanie o tożsamosć obiektu w nawiązaniu do paradoksu Tezeusza (czy dany obiekt z elementami wymienionymi na nowe stanowi dalej ten sam obiekt?).

Maze of Fabrics: Alex Roberts, Karina Kaluza, Monika Mysiak

Transparentne tkaniny malowane lub barwione ustawione w immersyjną instalację labirynt stanowią próbę odzwierciedlenia wrażeń związanych ze Śląskiem poprzez nawiązanie do historii, tradycji, mycia, prania.

Nowe szaty króla: Jonathan Slaughter, Izabela Łęska, Sybilla Skałuba

Odnosząc się do baśni Hansa Chrystiana Andersena opowiadającej o współpracy w parach artyści poddają rozważaniom tematy autorstwa, własności i reprezentacji w obiegu galeryjnym. Czy brak nazwisk pod konkretnym dziełem to nadal obecność czy już nieobecność?

Życie i śmierć : Kelise Franclemont, Marcin Czarnopyś Przemijanie i pamięć jako główne tematy wychodzą od historii religijnego przedsiębiorcy-podróżnika żyjącego w XIX wieku, który w pamięci potomków wspominany jest jako święty.

Badanie sposobu wyrażania emocji i stereotypów w różnicach kulturowych Wielkiej Brytanii i Polski w nawiązaniu do teatru lalek: DELM: Louise Wheeler, Ewa Kozera, Magdalena Sierpińska, Dagmara Jemioła-Hryniewicka

Z inspiracji teatrem lalek powstały marionetki bohaterów stereotypów funkcjonujących w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Fugitive / Ulotny: Marilyn Collins, Wojtek Kazimierczak

Obraz przefiltrowany przez narzędzia optyczne z użyciem wody podejmuje zagadnienia masy, ogółu oraz uchodźstwa.

Doors / Double Idemnity: Paul Abbott, Mariusz Maślanka

Mail-art-exchange oraz przegrywanie nagrywania (re-recording) posłużyło do porównania przestrzeni realnej z cyfrową oraz badania przestrzeni opartych na koncepcji miejsca - nie miejsca.

The basket – the carrier of identity / Nothing by Force: Regan O’Callaghan, Shadi Mahsa, Joanna Zdzienicka, Aga Piotrowska

W poszukiwanie i określanie tożsamości każdego z artystów czasem decydującym okazuje się przypadek. Korzystanie z otwartej przestrzeni peryferiów i spontaniczne w niej zachowania kierują do poszukiwań maksymalnej swobody, której punktem odniesienia jest nadmiar zaplanowanych czynności.