Miraże | metamorfozy Marta Czarnecka

od 9 do 30 czerwca 2017
Galeria+


Wystawa „Miraże|metamorfozy

Wystawa 9 – 30.06.2017

Galeria +

Rondo Sztuki, Katowice

Niestabilny świat nakładających się historii, ciał i symboli wywołuje zainteresowanie pamięcią. Ta część umysłu poddaje wspomnienia subiektywnej kreacji. Dawną teraźniejszość deformuje i przewartościowuje czas, środowisko, chorobliwe stany psychiczne lub nowe doświadczenia i informacje. Neutralne „tu i teraz” poddane reminiscencji tworzy nową rzeczywistość – iluzoryczną i zarazem równoległą do prawdy.

A czym jest prawda?

Zarówno błędne wspomnienia jak i doznania zapisane na nośniku są jedynie wcieleniem wrażenia. Odczytywane i oceniane ciągle na nowo stają się swoistą opowieścią. W umyśle pozostają stałe elementy - odnośniki, prowadzące do mnożących się możliwości i alternatyw. Definicją stają się słowa Deleuze’a i Guattariego: „prawda to tylko to, co myślenie tworzy”.

Marta Czarnecka sprowadza obiekty do formy płaskiej powierzchni zmiętego papieru lub składa je w abstrakcyjną kompozycję. Silny kontur na bladym tle uderza i budzi jak ze snu. Twórczymi fabulacjami artystki są kreacje inspirowane wrażeniami, próbujące udawać rzeczywistość – są przecież jak najbardziej hap-tyczne i ostro zarysowane, a jednak na tyle nierealne, że istnieją jako jedna z alternatyw w świecie wewnętrznym.

Kuratorka wystawy: Natalia Znoyewska

Marta Czarnecka (ur. 25 czerwca 1991 r. w Tarnowskich Górach) – obecnie dok-torantka w zakresie Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W 2015 r. uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Dyplom główny z Malarstwa zrealizowała w Pracowni prof. Ireneusza Walczaka, a dyplom dodatkowy z Sitodruku w Pracowni prof. Waldemara Węgrzyna. Artystka tworząca głównie malarstwo, ale też inne sztuki wizualne, takie jak instalacja, sitodruk, rysunek etc. Jej prace znajdują się w prywatnych ko-lekcjach w Polsce, Chinach, Stanach Zjednoczonych oraz w Szwajcarii.

Natalia Znoyewska – stażystka w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach. Absolwentka Historii Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o międzynarodowych znajo-mościach artystycznych. Doświadczenie zdobyła współpracując z Muzeum Sztuk Użytkowych w Poznaniu, Muzeum Śląskim w Katowicach i galerii Ateneum w Ka-towicach. Studiowała w grupie rocznika otwierającego kierunek Kuratorstwo i Teorie Sztuki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Sponsor Galerii+: