Pracownia Kazimierza Cieślika

5 października - 17 października
Rondo Sztuki

Pracownia Kazimierza Cieślika

5-17.10.2017 Wernisaż 5 października o godz.19.00Wystawa pokazuje „dzień powszedni” pracowni profesora Kazimierza Cieślika, której programowe założenie jest tłumaczone przez profesora „(…) świadomie pomijam zazwyczaj postrzegany jako główny cel kształcenia studenta na ASP – doskonalenie aparatu artykulacji plastycznej. Uznałem, że dziś nie tędy przebiega linia frontu pomiędzy sztuką współczesną, a tą powstającą w Akademiach. W dobie ekspansji mediów elektronicznych kryterium biegłości warsztatowej nie decyduje już jak kiedyś o wartości powstałego dzieła, ale wiem też, że spora część współczesnych odbiorców sztuki swoje oceny nadal będzie opierać o satysfakcję (bądź jej brak) czerpaną z obcowania z dziełem, do którego powstania niezbędna była kompetencja, a jeszcze lepiej mistrzostwo w posługiwaniu się warsztatem twórczym. Ten warsztat, to już oczywiście niekoniecznie „rysunek Rafaela i kolor Wenecji” ale wydobywanie kształtu czy barwy w zmaganiu z oporną materią. Sądzę bowiem, że wbrew co chwilę cytowanemu aforyzmowi Picassa, że artysta powinien tworzyć tak jak ptak śpiewa, to właśnie opór materii – ta antyteza twórczej wolności w istocie tworzy artystę. Na taki opór trafiają zarówno malarze, rzeźbiarze czy graficy jak i uwikłani w wirtualną cyberprzestrzeń twórcy, dla których podstawowym narzędziem jest komputer, pracowici wykonawcy instalacji czy plastycy, którzy zamienili pędzle i dłuta na aparat fotograficzny i kamerę. Nauczyciel, który niezależnie od wyboru narzędzia potrafi stymulować progresję wyników w tego narzędzia wykorzystaniu, czy choćby egzekwować konsekwencję wobec powziętego zamiaru może i dziś mieć satysfakcję z wypełniania swojej misji – może odnieść sukces.”
Jak pisze prowadzący pracownię „Drugą istotną informacją dla oglądających wystawę jest to, że od początku prowadzenia tej pracowni nie postrzegam studentów jako grupy. Pracuję z każdym z osobna, a punktem wyjścia są jego zamierzenia zarówno co do idei jak i kształtu powstającego artefaktu.” W efekcie w Pracowni trudno znaleźć dwoje młodych twórców do siebie podobnych, a liczę, że spectrum tych różnic jeszcze się powiększy, bo współpracujący ze mną do niedawna asystent Michał Minor od trzech lat jest już doktorem habilitowanym, więc podzieliliśmy się kompetencjami i w ramach Pracowni ma już swoich (na razie ośmioro) studentów zainteresowanych głównie sztuką w przestrzeni publicznej, a wspiera go asystent Miłosz Wnukowski. Miejsce Michała Minora zajęła jako moja asystentka Paulina Walczak – Hańderek, którą na czas macierzyńskiego urlopu zastępuje dr Artur Masternak. Każdy z wyżej wymienionych mimo, że był dawniej moim studentem ma odmienne preferencje, posługuje się odmiennym kodem, opiera swoją twórczość o odmienną lekturę i odmienne autorytety. Każdy też ma prawo swoje racje artykułować w korektach i są one przeze mnie respektowane, albo przynajmniej brane pod uwagę.
Efekt takiej „nonszalanckiej” pedagogiki wydaje mi się dość spektakularny, by wymienić choćby sukcesy, jakie studenci i absolwenci Pracowni co roku odnoszą: Zdobywają laury m. in. w gdańskich Konkursach na Najlepszy Dyplom w Akademiach Sztuk Pięknych w Polsce (Grand Prix w 2009, nagrody i wyróżnienia w latach 2010, 2011, 2014, 2017), w 19 Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych Promocje 2009 w Legnicy (II nagroda), w Ogólnopolskim Konkursie im. Mariana Michalika na Obraz dla Młodych Malarzy w Częstochowie (Grand Prix w 2010), w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki im. Vincenta van Gogha w Rybniku (podwójne Grand Prix dla dwójki moich studentów w 2011), w konkursie Nowy Obraz – Nowe Spojrzenie w Poznaniu (nominacja do nagrody w 2013). I tak mógłbym wymieniać sięgając wstecz jeszcze długo, mógłbym dołożyć laury absolwentów nagradzanych na Festiwalach Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (wyróżnienie w 2006, Nagroda jury w 2008), Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch w 2006 i tak dalej. Nie podaję tu nazwisk w obawie, że mógłbym kogoś pominąć. Pośród autorów prezentowanych na tej wystawie widzę potencjalnych kontynuatorów tej dobrej tradycji. Nie podaję tu nazwisk w obawie, że mógłbym zapeszyć. Kazimierz Cieślik W wystawie udział wezmą: Barbara Adamuss
Helena Adler
Daria Bidzińska
Emilia Chrobok
Anna Maria Deker
Maja Dudek
Bartłomiej Górecki
Agnieszka Gorgoń
Maciej Ignatowski
Tomasz Haim
Pavlo Kazmin
Agata Klasińska
Paulina Klimas
Barbara Kozaczkiewicz
Maja Kubitza
Katarzyna Kukla
Dorota Liwacz
Aneta Łuczyńska
Magdalena Łukasik
Natalia Majka
Marta Mączka
Monika Młynarska
Magdalena Sierpińska
Magdalena Śliwińska
Anna Świerkosz
Anita Szymocha
Marta Wojtaszek
Barbara Wójcik
Edyta Zientara