Kazimierz Cieślik "Niejasne Obrazy"

5 października - 3 listopada 2017
Rondo Sztuki

Kazimierz Cieślik „Niejasne obrazy” 5.10-3.11.2017 Wernisaż: 5 października, czwartek, godz. 18.00 Galeria Rondo Sztuki
Kazimierz Cieślik w swoich obrazach opowiada historie związane z własnym uwikłaniem w podstawowe, egzystencjalne problemy takie jak obojętność, nienawiść, miłość, śmierć, jednak jak sam zaznacza, mówienie o tym wprost oznaczałoby popadnięcie w schemat, sztampę lub histerię.
Kiedy wraz z cyklem Sen Józefa w Domu Horty w jego obrazach pojawił się ornament, można było sądzić, że jest to wynikiem niewidocznej wcześniej słabości do estetyki secesyjnej, jedynej danej nam – Katowiczanom próbki stylu historycznego, z którą można w tym młodym mieście obcować na co dzień. Artysta dostrzegł jednak poza historycznymi również intelektualne implikacje użycia ornamentu i jego kuszącą niejednoznaczność.
Wobec skłonności Kazimierza Cieślika do gmatwania przekazu, pozostawiania odbiorcom swojego malarstwa jak najszerszej możliwości jego interpretacji, takie kolejne (obok wątków i symboli biblijnych) zapętlenie bardzo odpowiada malarzowi. W Rondzie Sztuki zostaną pokazane najnowsze obrazy artysty – w tym dotychczas nigdzie nie pokazywane: Arogancja i Autorytet, Malte, Dwudziesty dziewiąty sonet do Orfeusza.

Kazimierz Cieślik urodził się w 1953 roku w Katowicach. Dyplom Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach) uzyskał w 1977 roku. Malarstwa uczył się u prof. Rafała Pomorskiego i prof. Andrzeja S. Kowalskiego. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora sztuki. Obecnie prowadzi autorską Pracownię Malarstwa. W latach 80-tych uczestniczył w Ruchu Kultury Niezależnej. W 1988 był stypendystą Ogólnopolskiego Komitetu Kultury Niezależnej (Paryż). Poza malarstwem zajmuje się publicystyką kulturalną, jest miłośnikiem muzyki. Najważniejsze nagrody: „Bielska Jesień”, Bielsko-Biała 1990 (Brązowy Medal); Międzynarodowe Triennale „Transcendencja”, Katowice 1991 (Grand Prix); Nagroda Ministra Kultury i Sztuki, 1992; XVI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1996 (nagroda). Zorganizował 33 wystawy indywidualne, m.in.: BWA, Katowice 1991; siedziba Rady Europy, Strasburg 1998; Muzeum Śląskie, Katowice 2004. Brał udział w wielu wystawach w Polsce, Belgii, Francji, Szwecji, Niemczech i Hiszpanii. Prace w zbiorach: Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. W 2014 roku został odznaczony medalem Gloria Artis.

„Malarz nie stara się niewolniczo nawiązywać do stylu swoich wielkich historycznych poprzedników, nie naśladuje manier stosowanych w uprzednich epokach, ale wybiera sobie ze sztuki dawnej pewne wątki, które u niego nabierają nowych znaczeń. Znakiem rozpoznawczym jego płócien jest wijący się na sposób charakterystyczny dla ruchu Arts and Crafts oraz secesji floralno-zoomorficzny ornament” - Irma Kozina

„Na tych obrazach toczy się nieustająca gra między komponentami znaków, a interwałami, które zakreślają w przestrzeni je otaczającej. Jednocześnie kolor osiągnąwszy niezależność uwalnia linię. Przechodzi od bliskiej denotacji konturu, która wzmacnia ikoniczny znak, aż do arabeski. Sztuka współczesna pokazuje, że nic nie jest na tyle banalne, by uniemożliwić przeniesienie nas, widzów w świat humanistycznie głębokiej, złożonej wypowiedzi artystycznej giottyzmu, malarstwa mnicha dążącego z wieczności ku wieczności, dowodzącego, że karmić się Bogiem można niekoniecznie w białych szatach.” - Marek Kamieński