Studencka Grafika Roku

20 października–3 listopada
Rondo Sztuki

Konkurs Studencka Grafika Roku organizowany jest po raz pierwszy i mogą brać w nim udział studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Konkurs ten jest prezentacją dorobku studentów w zakresie szeroko rozumianej grafiki artystycznej. Główną ideą konkursu jest wyróżnienie najciekawszych prac graficznych, które powstały w aktualnym roku akademickim. Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły być zgłaszane prace realizowane zarówno w tradycyjnych technikach graficznych, jak również takie, które są efektem zastosowania programów komputerowych lub rezultatem eksperymentów multimedialnych np. związanych z fotografią lub dyscyplinami jej pochodnymi. Prezentacji podlegają prace zgłoszone do konkursu i zakwalifikowane przez komisję złożoną z pracowników ASP w Katowicach.
Zadaniem komisji konkursowej było wyłonienie zwycięzców trzech nagród regulaminowych Grafika Roku 2017 organizowanego przez Wydział Artystyczny ASP w Katowicach. Ocenie podlegały prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Do wystawy zakwalifikowano pracę 23 studentów. Przyznano I, II, III nagrodę regulaminową oraz 3 wyróżnienia pozaregulaminowe.
Skład jury: dr Paweł Krzywda - przewodniczący prof. Zbigniew Blukacz dr Małgorzata Rozenau dr Dominika Kowynia mgr Hanna Rozpara - sekretarz