Martyna Basta "Wstrząsy naturalne"

16 -22 listopada 2017
Rondo Sztuki

Na fotografiach artystka dokumentuje elementy swoistego krajobrazu, bądź konstrukcje czy gesty, które wchodzą z nim w korespondencję. Wraca do miejsca z czasów dzieciństwa i umiejscawiając w kadrze siebie, upatruje związków z tym co obecne i minione. Sięga również do swojego archiwum, poszukując fotografii, które wykonane zostały w trakcie przemieszczeń, podróży o niepewnym celu, lecz zawsze będących odległymi od miast i jego zabudowań. Gest wykonania autoportretu, pewnego rodzaju inscenizacja, a sięgnięcie do tego, co retrospektywne i spontaniczne, tworzy dialog pomiędzy tym, co było impulsem, a obecnie stało się nostalgią. Powrót do miejsc wolnych od urbanizacji, spójnych z pragnieniami i rytmem natury, zawsze okazuje się niemożliwy na dłużej, niż zbyt krótką chwilę.

Martyna Basta (1996) – absolwentka Akademii Fotografii w Krakowie, aktualnie studentka Tekstów Kultury na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii osiągnięć artystycznych (2014, 2015). Brała udział w wystawie zbiorowej Ufo Visual Lab towarzyszącej tegorocznemu Miesiącu Fotografii w Krakowie.

II Ogólnopolska Fotograficzna Konferencja Naukowa „Widzenie siebie”. Konferencja objęta patronatem: J. M. Rektora ASP w Katowicach, prof. Antoniego Cygana

16 i 17 listopada 2017 r. godz. 10:00 – 18:00

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 50, 40-074 Katowice, sala kinowa

„Selfie jest połączeniem wyobrażenia o sobie, autoportretem artysty jako bohatera i obrazu technicznego właściwego sztuce nowoczesnej – połączeniem pełniącym funkcję cyfrowego performansu. Zmusza nas do przemyślenia na nowo historii kultury wizualnej jako historii autoportretu.”
Nicholas Mirzoeff „Jak zobaczyć świat”.
Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik, Wydział Projektowy Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Fundacja Kultura Obrazu zapraszają do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Fotograficznej Konferencji Naukowej „Widzenie siebie”.
Tytuł konferencji nawiązuje do rozważań Nicholasa Mirzoeffa zawartych w książce „Jak zobaczyć świat”, zwłaszcza dotyczących zjawiska selfie – jako najbardziej demokratycznego wcielenia autoportretu.
Celem konferencji jest wymiana wiedzy i poglądów na tematy dotyczące tytułowego zagadnienia „Widzenie siebie”, szczególnie w kontekście fotografii współczesnej. Ważny element kolegium stanowi również integracja środowiska fotograficznego, która może zaowocować wspólnymi inicjatywami naukowymi. Jednymi z najbardziej istotnych założeń sesji są zarówno popularyzacja fotografii w kręgach akademickich wpływająca na rozwój dziedziny, jak również możliwość polemiki pomiędzy ekspertami, młodymi badaczami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji. Interesująca w kontekście tego wydarzenia będzie również prezentacja prowadzonych w Polsce badań na temat fotografii – poziomu ich zaawansowania, wykorzystywanych źródeł, uznanych standardów badawczych, zgłębienia szczegółowych zagadnień. Spotkanie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny, a do udziału w nim zostały zaproszone autorytety z różnych dziedzin nauki i sztuki. Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, którzy chcieliby wypowiedzieć się na zadany temat. Szczególnie liczymy na udział kulturoznawców, socjologów, etyków, psychologów, antropologów, medioznawców a także fotografów i artystów wizualnych wierząc w to, że świeże spojrzenie prelegentów może stanowić wartościowy, naukowy wkład w dyskurs o fotografii.

Tematem sesji są zagadnienia dotyczące tematu „Widzenie siebie”. Proponujemy następujące konteksty prezentacji tematu:
Selfie
Autoportret fotograficzny
Fotografia autobiograficzna

Fotografoterapia

Sponsor Galerii +: