Efekt pasażu - premiera książki Romana Lewandowskiego

6 czerwca
spotkanie literackie


Efekt pasażu - premiera książki Romana Lewandowskiego

6 czerwca o 18.00

Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki


Efekt pasażu. Konfrontacje i negocjacje tożsamości we współczesnych praktykach artystycznych to książka stanowiąca próbę krytycznego opisu oraz namysłu nad problematyką funkcjonowania artystycznego podmiotu oraz jego ikonograficznego zobrazowania w świecie sztuki współczesnej. W publikacji tej zarysowane są modele podmiotu i tożsamości epoki modernizmu i postmodernizmu w obrębie filozofii, socjologii, psychologii i historii idei. W perspektywie historycznej ukazane są także dzieje podmiotu w sztukach wizualnych – począwszy od Picassa i Duchampa, a skończywszy na sztuce aktualnej. W dalszych partiach monografii autor opisuje funkcjonowanie artystycznego podmiotu w kontekście zmiennych zjawisk społecznych, kulturowych i technologicznych. W rezultacie – książka stanowi komplementarne ujęcie funkcjonowania artystycznego podmiotu w kulturze XX i XXI w., a jednocześnie pokazuje, jak sztuka może stać się platformą do prowadzenia emancypacyjnych debat, ujawniać językowe i historyczne manipulacje, współkształtować postawy obywatelskie oraz skłaniać do samoświadomości. Ze względu na interdyscyplinarność tego projektu – monografia ta może być wartościowym materiałem dydaktycznym dla studentów uczelni artystycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa, socjologii i dyscyplin pokrewnych.

Roman Lewandowski – krytyk i teoretyk sztuki, kurator, adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz wykładowca na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2001 – 2002 prowadził Galerię Kronika w Bytomiu. Od 2007 r. związany z Bałtycką Galerią Sztuki Współczesnej w Słupsku. W latach 2004 – 2007 redaktor naczelny czasopisma „Fort Sztuki“. Zredagował kilka książek, w tym m.in. Kroki w historii grafiki (Kraków 2006) oraz Eksplozja litery. Ikonografia tekstualności jako źródło cierpień (Gdańsk – Katowice 2016).