DYPLOMY 2018- wystawa prac dyplomowych studentów ASP w Katowicach - Wydział Projektowy

od 25 czerwca do 20 lipca 2018
Poziom 0

Wystawa prac dyplomowych studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach –Wydział projektowy
Wernisaż: 25.06.2018, godz. 18.00

Czerwiec jest dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach miesiącem podsumowań. Dla wielu z nich ten etap edukacji kończy się egzaminem – wykonaniem pracy praktycznej oraz jej publiczną obroną przed komisją złożoną z pedagogów. Jak co roku, w Galerii ASP Rondo Sztuki odbędą obrony prac dyplomowych studentów Wydziału projektowego katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast obrony prac studentów Wydziału artystycznego będą miały miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Obrony mają charakter publiczny – każdy może przyjść posłuchać i zobaczyć, jak młodzi adepci sztuki i projektowania opowiadają o swoich pracach i odpowiadają na, nieraz bardzo nieoczekiwane, pytania komisji.

Po pomyślnie zakończonych obronach, świeżo upieczeni absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach będą mieli okazję zaprezentować swoje prace na wystawie zbiorowej. W Galerii ASP Rondo Sztuki zobaczymy prace dyplomowe studentów Wydziału projektowego, a Wydziału artystycznego w sąsiedniej Galerii Sztuki Współczesnej BWA.