Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci

od 7 do 28 września 2018
Rondo Sztuki

Rok 2018 – upływający pod znakiem grafiki artystycznej – jesienią wchodzi w kulminacyjną fazę. Główną imprezą towarzyszącą tegorocznej jubileuszowej 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest wystawa prac Tomasza Struka „Prześwity i (nie)pamięci”, która zaprezentowana zostanie w trzech miejscach: Galerii ASP Rondo Sztuki, BWA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim. Stanowi ona retrospektywny przegląd dorobku w 14 lat po przedwczesnej śmierci Artysty– jednego z najbardziej znaczących polskich twórców, wywodzących się z katowickiej Uczelni.
Wystawa obejmuje reprezentację wszystkich etapów twórczości – począwszy od eksperymentów towarzyszących tworzeniu wizualnego języka, poprzez kształtowanie się emblematycznych struktur, będących tworzywem dla powstania ostatecznych form twórczych, tzw. przekształceń (stanów), wyrażonych za pomocą wielu mediów – od rysunku, grafiki i fotografii, przez malarstwo, aż po instalacje przestrzenne
Struk w swojej twórczości w metaforyczny sposób porusza tematy związane z genealogią gestu oraz pamięci, rozumianej jako doświadczenie z pogranicza życia zbiorowego i indywidualnej egzystencji. Struktura powierzchni,
zamknięta często w radykalnej konstrukcji geometrycznego sześcioboku, stała się znakiem rozpoznawczym jego praktyki artystycznej, którą traktować można jako jedno dzieło w procesie. Dzieło niedokończone i przez to otwarte…
Prezentująca prace na papierze (rysunki, fotografie, frottage, i oczywiście grafiki) odsłona wystawy w Rondzie Sztuki poświęcona będzie właśnie poszukiwaniu i kształtowaniu się artystycznego języka: krystalizowaniu form, zdeterminowanych logiką graficznego myślenia, odkrywających sensy w materii gestu, śladu i odbicia.

Wystawa jest projektem artystycznym obejmującym cykl wydarzeń zadedykowanych i poświęconych pamięci jednego z najwybitniejszych polskich artystów – Tomaszowi Strukowi. Artysta, jak przystało na prawdziwego Europejczyka, mimo że biograficznie blisko związany był z Bytomiem, Gliwicami i Katowicami, to tworzył, mieszkał i pracował także poza granicami Polski – w Berlinie oraz Paryżu.
Wystawa i towarzysząca jej monografia pt. "Tomasz Struk. Prześwity" ma służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku artysty, a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych. Nieodrodnym elementem tej schedy jest bez wątpienia problematyka genealogii gestu oraz pamięci. Dyskurs czasu i odciskającego się w pamięci „śladu” pojawił się w pracach Tomasza Struka już pod koniec lat 70. XX w. W procesie rekonstruowania przestrzeni Mnemosyne to, co nieobecne zostało przezeń przywołane w formie rytów, odcisków, rastru. Niezwykły w twórczości Struka jest autentyczny esencjalizm w wyłuszczaniu tropów pamięci i lokalizowaniu ich w porządku eschatologicznym człowieka.
Integralnymi elementami pokazu jest prezentacja instalacji "Stan pamięci" w przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz wystawa prac malarskich i obiektowych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Kuratorzy wystaw w Rondzie Sztuki i Muzeum Śląskim: Grzegorz Hańderek i Roman Lewandowski
Kurator wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA : Roman Lewandowski

Tomasz Struk (ur. w 1952 roku w Bytomiu, zm. w 2004 roku w Berlinie) – polski artysta, grafik i malarz, autor instalacji.Pracował w Katowicach, Berlinie oraz Paryżu. Studiował na Wydziale Grafiki katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Pietscha i prof. Wojciecha Krzywobłockiego. Dyplom obronił w 1978 roku. Po studiach pracował jako adiunkt na macierzystej uczelni w Pracowni Druku Wypukłego (1978–1995). Był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, Statens Kunstakademi w Oslo (1985) oraz Towarzystwa im. Aldegrevera (1989). W roku 2000 zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie oraz na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Laureat krajowych oraz międzynarodowych konkursów i festiwali sztuki, m.in.: Grand Prix (za malarstwo), konkurs malarzy i rzeźbiarzy, Le Ressort des Arts, Paryż, 1988; Grand Prix (za malarstwo), Sarreguemines, 1993; Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, 1994, Grand Prix; Triennale Grafiki Polskiej, Katowice, 2000, Grand Prix; Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, 2000, Grand Prix. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe, Warszawa; Muzeum Narodowe, Szczecin; Muzeum Górnośląskie, Bytom; Muzeum Śląskie, Katowice; Centrum Sztuki, Galeria Kronika, Bytom; Biuro Wystaw Artystycznych, Toruń; Biblioteka Narodowa Francji w Paryżu (Bibliothèque Nationale de France); Muzeum Sztuki Miasta Kioto; Muzeum Sztuki, Seul; Museum Junge Kunst (kolekcja Brandenburgii), Frankfurt nad Odrą.


UWAGA:
Wystawa w Rondzie Sztuki będzie otwarta dla zwiedzajacych od 7 września, natomiast  wernisaż odbędzie się wyjątkowo tydzień później- 14 września o godz. 17.00.

Wernisaż w Galerii BWA w Katowicach- 14 września, godz. 18:00

Patronat medialny: