Will We miss you?Tales from the city/ Czy będziemy tęsknić? Opowieści z miasta.

od 16 do 22 stycznia 2019
Galeria+


//english version below//

wernisaż: 16 stycznia 2019, godz. 19:30

Artyści: Juliana Buckova, Oscar Claus, Rowanne Dias, Eliska Frejthova, Matthias Gysen, Gary Jackson, Klara Krajciova, Daniela Vagasova
Kurator: Adrian Chorębała

Około 151 dni. Tyle czasu spędza student w nowym miejscu przyjeżdżający na wymianę Erasmus. Czy jest to wystarczający czas aby poznać nowe miasto? Ile wspomnień i wrażeń można wynieść z takiego pobytu? W jaki sposób nowe otoczenia wpływa na twórczość młodego artysty? Czy Katowice są przyjazne dla ludzi z zewnątrz? Jakie różnice kulturowe są widoczne dla ludzi spoza Polski? Czy ten czas wystarczy by można mówić o tęsknocie?
„Will we miss You?/ Czy będziemy tęsknić? ” jest wystawą o wrażeniach, emocjach, obawach, nadziejach i naszej rzeczywistości widzianej oczami z zewnątrz.
5 studentek i 3 studentów, którzy przyjechali studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z Belgii, Czech, Słowacji i Walii pokażą jakie ślady zostawiły w nich Katowice jako miasto, w którym przyszło im żyć i studiować przez pół roku. Na wystawę składać się będą grafiki, kolaże, plakaty, obrazy specjalnie przygotowane z tej okazji.16 January – 22 January 2019
Opening: 16 January 2019, 7.30 p.m.
Will We Miss You? / Czy będziemy tęsknić?
Tales From the City / opowieści z miasta
Artists: Juliana Buckova, Oscar Claus, Rowanne Dias, Eliska Frejthova, Matthias Gysen, Gary Jackson, Klara Krajciova, Daniela Vagasova
Curator: Adrian Chorębała

Around 151 days. That is roughly the length of time an Erasmus exchange student stays in a new place. Is it long enough to get to know a new city? How many memories and impressions can be drawn from such a stay? In what way does the new environment influence the work of a young artist? Is Katowice friendly enough to people who are new to it? What are the cultural differences visible here to the people hailing from the outside of Poland? Is this time long enough to be able to speak of longing?
“Will We Miss You? / Czy będziemy tęsknić?” is an exhibition about impressions, emotions, anxieties, hopes, and our reality seen through the eyes of people from the outside.
8 students who came to study at the Academy of Fine Arts in Katowice from Belgium, the Czech Republic, Slovakia, and Wales will present the traces that Katowice left in them as a city in which they lived and studied for half a year. The exhibition comprises prints, collages, and paintings prepared and created especially for this very event.