Publiczne obrony dyplomów ASP w Katowicach- Wzornictwo

od 17 do 18 czerwca 2019
Rondo Sztuki

Czerwiec jest dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach miesiącem podsumowań. Dla wielu z nich ten etap edukacji kończy się egzaminem – wykonaniem pracy praktycznej oraz jej publiczną obroną przed komisją złożoną z pedagogów. Jak co roku, w Galerii ASP Rondo Sztuki odbędą obrony prac dyplomowych studentów Wydziału Projektowego katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast obrony prac studentów Wydziału Artystycznego będą miały miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Obrony mają charakter publiczny – każdy może przyjść posłuchać i zobaczyć, jak młodzi adepci sztuki i projektowania opowiadają o swoich pracach i odpowiadają na, nieraz bardzo nieoczekiwane, pytania komisji.

Harmonogram:
17 czerwca, Rondo Sztuki:


9:00-9:30 / Kamil Marczak
Temat dyplomu: Aparat do diagnostyki zatok we współpracy z firmą Sonomed.
Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP

9:30-10:00 / Dajana Wejchert
Temat dyplomu: "Jak zostać rodziną zastępczą" - projekt materiałów informacyjnych (we współpracy z fundacją Przystanek Rodzina)
Promotor pracy: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP

10:00-10:30 / Maja Wieczorek
Temat dyplomu: Velosilesia: projekt systemu oznakowania ścieżek rowerowych.
Promotor pracy: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP
Recenzent: ad. dr Anna Pohl

10:30-11:00 / Izabela Miecznikowska
Temat dyplomu: Zestaw akcesoriów do domowej krioterapii twarzy
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: ad. dr hab. Andrzej Klisz

11:00-11:30 / Wronika Banik
Temat dyplomu: Projekt elementów do ćwiczeń motoryki małej u osób z porażeniem mózgowym.
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, proff. ASP

11:45-12:25 / Kacper Blajer, Magdalena Habarta - dyplom zespolowy
Temat dyplomu: Meble do personalizacji - zastosowanie nowych technologii w sprzedaży mebli skrzyniowych.
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP

12:25-12:55 / Kamil Kowalczyk
Temat dyplomu: Projekt elementów katamaranu z napędem elektrycznym we współpracy z firmą Waterbus S.C.
Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP


18 czerwca, Rondo Sztuki:

9:00-9:30 / Magdalena Michna-Czyrwik

Temat dyplomu: Projekt ogrodu sensorycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: ad. dr hab. Piotr Bąk

9:30-10:10 / Magdalena Nedyńska, Patrycja Paprotny (dyplom zespołowy)
Temat dyplomu: Nowi lokalski / Usprawnienia przepływu informacji w gminie Kozy poprzez wspieranie tożsamości nowych i obecnych mieszkańców.
Promotor pracy: dr hab. Wiesław Gdowicz, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Anna Kmita, prof. ASP

10:10-10:40 / Martyna Piątek
Temat dyplomu: Obiekty wyrażające pamięć o zmarłym w myśl nurtu less waste
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP

10:40-11:10 / Agnieszka Uchyła
Temat dyplomu: Projekt akcesoriów rowerowych do przewożenia psów
Promotor pracy: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP
Recenzent: dr Paweł Mikosz

11:10-11:40 / Klaudia Żmuda
Temat dyplomu: Projekt obudowy urządzenia telemedycznego umożliwiającego zdalne badanie USG pacjenta, realizowany we współpracy z firmą ACCREA Engineering
Promotor pracy: dr hab. Andrzej Sobaś, prof. ASP
Recenzent: dr hab. Agata Chmielarz, prof. ASP