Publiczne obrony dyplomów ASP w Katowicach- Projektowanie Graficzne

24 czerwca 2019
Rondo Sztuki

Czerwiec jest dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach miesiącem podsumowań. Dla wielu z nich ten etap edukacji kończy się egzaminem – wykonaniem pracy praktycznej oraz jej publiczną obroną przed komisją złożoną z pedagogów. Jak co roku, w Galerii ASP Rondo Sztuki odbędą obrony prac dyplomowych studentów Wydziału projektowego katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast obrony prac studentów Wydziału artystycznego będą miały miejsce w Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Obrony mają charakter publiczny – każdy może przyjść posłuchać i zobaczyć, jak młodzi adepci sztuki i projektowania opowiadają o swoich pracach i odpowiadają na, nieraz bardzo nieoczekiwane, pytania komisji.

Po pomyślnie zakończonych obronach, świeżo upieczeni absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach będą mieli okazję zaprezentować swoje prace na wystawie zbiorowej. W Galerii ASP Rondo Sztuki zobaczymy prace dyplomowe studentów Wydziału projektowego, a Wydziału artystycznego w sąsiedniej Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Harmonogram:
24 czerwca, Rondo Sztuki:


10:00-10:40 / Patrycja Falińska
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Projekt książki mającej na celu popularyzację astronomii z wykorzystaniem motywów mitologicznych.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Tytuł pracy teoretycznej: Przekształcenia kulturowych wyobrażeń i reprezentacji kosmosu na przestrzeni dziejów.
Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP

10:40-11:20 / Weronika Mehr
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Liternictwo Mikołowa. Zestaw krojów inspirowanych mikołowskimi szyldami.
Promotor pracy teoretycznej: dr Łukasz Trembaczowski
Tytuł pracy teoretycznej: Historia kultury i tożsamości wizualnej miasta Mikołowa
Recenzent: ad. dr hab. Agnieszka Nawrocka

11:20-12:00 / Martyna Berger
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Less waste, czyli codzienne decyzje narzędziem konkretnej zmiany – opracowanie graficzne kampanii informacyjnej, której efektem ma być ograniczenie zużycia tworzyw sztucznych.
Promotor pracy teoretycznej: dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek
Tytuł pracy teoretycznej: Less waste dla początkujących – czy indywidualna jednostka może realnie wpłynąć na poprawę środowiska.
Recenzent: dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP

12:00-12:40 / Aleksandra Kulus

Promotor dyplomu głównego: dr hab. Jacek Mrowczyk, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Lotos, dzwonki i kadzidła: stereotypy w świecie jogi. Projekt publikacji.
Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
Tytuł pracy teoretycznej: Praktyka jogi w polskich warunkach. Studium teoretyczne.
Recenzent: dr Jakub Sowiński

12:40-13:20 przerwa

13:20-14:00 / Joanna Kowalska
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Kim są współcześni wyznawcy Peruna? Projekt ilustrowanej publikacji poświęconej rodzimowierstwu słowiańskiemu.
Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
Tytuł pracy teoretycznej: Kim są współcześni wyznawcy Peruna? Historia i przyczyny rosnącej popularności rodzimowierstwa słowiańskiego.
Recenzent: ad. dr Monika Starowicz

14:00-14:40 / Paulina Michalska
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego Liczy się zdrowie. Opracowanie graficzne danych liczbowych.
Promotor pracy teoretycznej: dr Karolina Wojtasik
Tytuł pracy teoretycznej: Kampanie związane ze zdrowiem – analiza wizualna.
Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP

14:40-15:20 / Szymon Padoł
Promotor dyplomu głównego: dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer, prof. ASP
Tytuł dyplomu głównego: Promocja idei budżetu obywatelskiego miasta Sosnowiec – projektowanie materiałów promujących.
Promotor pracy teoretycznej: ad. dr Mieczysław Juda
Tytuł pracy teoretycznej: Język ISOTYPE językiem obrazu.
Recenzent: dr hab. Agnieszka Małecka-Kwiatkowska, prof. ASP