Poczytalnosć: System do mieszkania. Spotkanie z Agatą Twardoch, architektką i urbanistką

27 czerwca 2019, godz. 18:30
Rondo Sztuki

W czwartek, 27 czerwca o godz. 18:30 zapraszamy na spotkanie z Agatą Twardoch, architektką i urbanistką, autorką opublikowanej przez #becwydawnictwo książki "System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego". Spotkanie poprowadzi Wojciech Lesiak z Napraw Sobie Miasto, a w dyskusji obok autorki książki wezmą udział Agnieszka Labus z Laboratorium Architektury 60+ oraz Aleksander Krajewski, architekt, właściciel Pracowni Projektowej Blomm.

🏠🏬🏘 👉📚💰

"Prowadzenie polityki mieszkaniowej jest koniecznością. Sama polityka mieszkaniowa zaś – jeżeli ją dobrze zdefiniujemy jako coś znacznie więcej niż budowa mieszkań i dopłata do czynszów – okaże się skutecznym narzędziem rozwoju miast.

Nawet przy założeniu, że warunki mieszkaniowe można by uznać za prywatną sprawę obywateli, a mieszkanie traktować jak towar rynkowy – od czego jestem daleka – nie można zaprzeczyć silnym wzajemnym związkom stanu budownictwa mieszkaniowego i struktury przestrzennej miast. Mieszkania zajmują największy procent powierzchni przestrzeni miejskich, dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby stan środowiska mieszkaniowego pozostawał bez wpływu na ogólny stan miast. Mieszkanie wymaga powiązania z infrastrukturą (techniczną, społeczną) i uzależnione jest od decyzji z zakresu planowania przestrzennego. Nawet najwspanialsze mieszkanie bez wody, prądu, zasięgu komórkowego, dostępu do drogi, szkoły, lekarza i sklepu nie stanie się dobrym miejscem do życia.

Mieszkania potrzebują miasta (albo wsi), ale i w drugą stronę – miasto potrzebuje mieszkań: zły stan sektora mieszkaniowego powoduje problemy społeczne i gospodarcze. Problemy mieszkaniowe potęgują tendencje emigracyjne, opóźniają decyzję o posiadaniu potomstwa, powodują wykluczenie społeczne, a w efekcie hamują gospodarkę i wymuszają zwiększenie nakładów na opiekę socjalną. Mieszkanie to znacznie więcej niż ochrona przed warunkami atmosferycznymi; człowiek bez mieszkania wyrzucany jest poza margines systemu społecznego." (Agata Twardoch, System do mieszkania)

O autorce:
dr inż. arch. Agata Twardoch – architektka i urbanistka związana z Wydziałem Architektury Politechnika Śląska, członkini Towarzystwo Urbanistów Polskich. Współprowadzi pracownię projektową Pracownia 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania,
prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania.

O prowadzącym:

Wojciech Lesiak - architekt związany z fundacja Napraw Sobie Miasto, zajmuje się projektowaniem partycypacyjnym i rewitalizacją, przewodnik po architekturze Katowic

O panelistach 👩👨👉📚

Agnieszka Labus - Architektka i urbanistka, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Inicjatorka i prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+, pierwszego w Polsce laboratorium zajmującego się innowacyjnym projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). Laureatka licznych nagród naukowych, w tym: Nagrody Naukowej „Polityki”, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, Stypendium „START” FNP.

Aleksander Krajewski - architekt, współzałożyciel Fundacji Napraw Sobie Miasto, członek Zarządu katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Właściciel Pracowni Projektowej Blomm, autor bloga o tej samej nazwie. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz poprawy jakości życia w miastach związane z rewitalizacją, partycypacją i zrównoważonym transportem.

Wydawca: Fundacja Bęc Zmiana www.beczmiana.pl
Partnerzy wydania: Politechnika Śląska, PFR Nieruchomości
Książka współfinansowana z rektorskiego grantu habilitacyjnego Politechniki Śląskiej.

Dodajmy, że podczas spotkania książkę System do mieszkania będzie można kupić w promocyjnej cenie!

Zapraszamy!

(foto książki by Justyna Chmielewska)