Dyplomy ASP w Katowicach 2019- wystawa podyplomowa

od 28 czerwca do 19 lipca 2019
Rondo Sztuki

Zabierać głos — tworzyć warunki adaptacji


Punktem kulminacyjnym w życiu w Akademii są, jak co roku o tej porze, publiczne obrony dyplomów. Publiczne w dwójnasób– ponieważ otwarte na aktywny udział publiczności, a także ze względu na miejsce – w samym sercu miasta. W ten podwójny sposób staramy się podkreślać rangę tego wydarzenia, ale może przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na wartość, jaka płynie z obecności sztuki i dizajnu w naszym otoczeniu.
Dyplomy pokazują jak w soczewce, co dziś nurtuje, a zarazem tworzy akademię. Eksponują również żywy obraz współczesnego projektowania i sztuki. Publiczne obrony są więc świetną okazją do spotkania i rozmowy wokół aktywnego
uczestnictwa, krytycznego odbioru, emancypacji i zmiany społecznej poprzez kulturę, ponieważ to właśnie tutaj, poszukując odpowiedzi na aktualne wyzwania, staramy się zabierać głos i tworzyć warunki adaptacji…


                                    Prorektor ds. kształcenia i studentów
                                    dr hab. Grzegorz Hańderek prof. ASP


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wszystkich tegorocznych dyplomów studentów ASP w Katowicach na wystawie podyplomowej:

28.06- 19.06.2019, Wystawa Podyplomowa: Wydział Projektowy, Rondo Sztuki
28.06- 19.06.2019, Wysatw Podyplomowa: Wydział Artystyczny, BWA Katowice

wernisaż:  28 czerwca
godz. 17:00, BWA Katowice
godz. 18:00, Rondo Sztuki