Paulina Komorowska- Birger i Adam Romaniuk. Przejście

od 3 do 20 pździernika 2019
Galeria+

3- 20.10.2019, Galeria+

wernisaż: 3.10, godz. 18:00

 

Wspólna wystawa dwojga artystów poruszających się w odmiennych dyscyplinach artystycznych, to dialog związany ze zbliżonym myśleniem o strukturze dzieła. Powstałe prace będą przenikały się tworząc przejście pomiędzy strukturą szkła a strukturą kreski wygenerowanej cyfrowo. Instalacja jako główny projekt wystawy wykorzystujący grafikę cyfrową oraz szkło formowane metodą palnikową dopełniona będzie indywidualnymi pracami obojga artystów.

Wystawę planujemy razem od kilku lat. Słowa Tamary Książek ze wstępu do monografii Adama Romaniuka „Pomiędzy- grafiką a obrazem wirtualnym”, oddają sens naszego wspólnego spotkania na polu artystycznym. Cyt.

„Łączenie różnych sposobów artykulacji, przełamywanie podziałów między technikami, staje się narzędziem koniecznym dla wyrażenia idei. Temat jest tu pretekstem do przeprowadzenia skomplikowanej gry kształtem i barwą , a w efekcie do stworzenia suwerennego dzieła, w którym istotna jest idea.”

Tytuł wystawy pojawił się wraz z wyrzuceniem starego materaca, którego sprężyny posłużyły jako furtka do ogrodu. Bardzo jak się okazało funkcjonalna, nie rzucająca się w oczy w sumie dość dekoracyjna, stanowiąca zaporę w przejściu z domu do ogrodu i pracowni zarazem. Zastanawiając się nad tym elementem „architektury ogrodu”, który pokrył się już rdzą pomyślałam o przemijaniu, doświadczeniu, drodze jakie przebywamy w czasie naszej życiowej - artystycznej wędrówki oraz przemiany jakie zachodzą podczas naszego życia, które wyraźnie z perspektywy czasu  dostrzegamy. Wystawa  będzie zawierać mam nadzieję pewien transcendentalny pierwiastek w kontekście przejścia jako ulotnego przeżycia w zetknięciu z materiami, którymi się posługujemy w naszej pracy artystycznej.

 

 

Paulina Komorowska-Birger

W latach 1985 - 1990 studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem w roku 1990. Od roku 1992 pracuje na Uczelni Zielonogórskiej (obecnie Uniwersytet Zielonogórski). W 2012 roku otrzymała tytuł profesora sztuki. Mieszka w Zielonej Górze. Jest autorem około 20 wystaw indywidualnych i brała udział w około 60 wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują się  w zbiorach: Corning Musemu of Glass, Corning, NY, USA,  Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w kolekcji Lubuskiej Zachęty oraz w zbiorach kolekcji prywatnych.

 

Adam Romaniuk

Urodził się w 1949 roku w Gliwicach. Ukończył katowicki Wydział Grafiki Akademii  Sztuk Pięknych w Krakowie (1968–1973). Uzyskał dyplom w Pracowni Grafiki Warsztatowej u prof. Andrzeja Pietscha i w Pracowni Przestrzennego Projektowania Graficznego u prof. Gerarda Labusa. Od 1974 roku jest związany z macierzystą uczelnią, a  od 2008 roku również z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu. Uprawia grafikę warsztatową, grafikę cyfrową oraz projektową. Zorganizował 81 wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad 290 wystawach w kraju i za granicą. W  ASP pełnił funkcje kierownika katedry, prodziekana oraz prorektora do spraw studenckich i badań naukowych. W latach 2006 - 2011 był członkiem Zarządu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie. Pełnił funkcję kuratora Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach w latach 2006 - 2012. W 2011 roku otrzymał – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Był promotorem ponad 170 dyplomów magisterskich i  ponad 90 dyplomów licencjackich.. W 1997 uruchomił Pracownię Grafiki Cyfrowej w katowickiej ASP.

 

 wstęp wolny.