„Everything is (almost) new / Wszystko jest (prawie) nowe”

od 18 stycznia do 26 lutego 2020
Rondo Sztuki

„Everything is (almost) new / Wszystko jest (prawie) nowe”

18.01 – 26.02.2020

Wernisaż: 18 stycznia, godz. 18.30

HOL, Galeria Rondo Sztuki

 

Nowy kraj. Nowe miasto. Nowa Uczelnia. Nowy kod kulturowy, którego trzeba się nauczyć by przeżyć pół roku życia. Wystawa „Wszystko jest (prawie) nowe” jest swoistym dziennikiem przetrwania studentów programu Erasmus, którzy przyjechali na semestr ( a czasami dłużej) studiować na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wystawa jest próbą odpowiedzi na wiele pytań:  Ile wspomnień i wrażeń można wynieść z takiego pobytu? W jaki sposób nowe otoczenia wpływa na twórczość młodego artysty? Czy Katowice są przyjazne dla ludzi z zewnątrz? Jakie różnice kulturowe są widoczne dla ludzi spoza Polski? Jakie pierwsze wrażenie odnieśli po przybyciu do miasta? Co jest dla nich najdziwniejsze w Polsce? Studenci z Wydziałów Artystycznego i Projektowego za pomocą różnorodnego medium przeniosą swoje wrażenie na prace artystyczne lub projekty. Ich świeża perspektywa może nauczyć mieszkańców Katowic czegoś nowego na temat naszego miasta.

New country. New town. New University. A new cultural code that must be learned to live for a half of a year. The exhibition "Everything is (almost) new” is a peculiar survival diary of Erasmus+ students who come for a term or two to study at the Academy of Fine Arts in Katowice. The exhibition is an attempt to answer many questions: How many memories and impressions can they get out of their stay? How does the new surrounding influence the work of a young artist? Is Katowice friendly to people from abroad? What cultural differences are visible to foreigners? What was the first impression they got when they arrived here? What surprised them in Poland? The students from the Faculty of Arts and Design created art works and projects based on their impressions. Their fresh perspective can teach the inhabitants of Katowice something new about the city.

 

Artyści /Artists:

FEDERICA ALBANI

SANDRA ALIQUES BORONAT

CHEILA BARRETO

IRENE BRU ZAZO

CARMEN MARÍA GUERRERO MARTÍNEZ

KAROLÍNA KACVINSKÁ

HUGO SAKSIK

CHRISTOPHER STUPÁK

GARY JACKSON

 

Kurator: Adrian Chorębała