Rondo Sztuki ponownie otwarte od 28 maja.

od 28 maja 2020
Rondo Sztuki


Galeria Rondo Sztuki wznawia działalność od 28 maja!!!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wystawy DESIGN32, prezentującej najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych roku 2019.
Wystawie głównej towarzyszy wystawa w Galerii + przygotowana z okazji 10 lat konkursu Design 32.


 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie zwiedzających i pracowników galerii wprowadzamy następujący regulamin zwiedzania Galerii Rondo Sztuki:

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA

GALERII ASP W KATOWICACH RONDO SZTUKI

 

 

1. W galerii może jednocześnie  przebywać ograniczona liczba osób:

-  w Galerii Rondo Sztuki na poziomie 0 – max. 30 osób

-  w Galerii+ na I piętrze – max. 10 osób

 

2.  Zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.


3. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do galerii. Galeria zapewni zwiedzającym płyn do dezynfekcji.


4. Zwiedzający muszą zachować od siebie bezpieczny odstęp min. 2m.


5. Toalety, klamki oraz inne  ogólnodostępne powierzchnie użytkowe będą na bieżąco dezynfekowane przez pracowników galerii.


6. Do odwołania zawiesza się imprezy gromadzące większą ilość osób, np. wernisaże, oprowadzania kuratorskie, spotkania autorskie, itp.