TYPOROZMOWY (online)

wtorki, godz.15:00
Rondo Sztuki

Typorozmowy – seria cotygodniowych spotkań poświęconych typografii, zainspirowanych książką Typohistorie;  projekt współorganizują: Galeria ASP Rondo Sztuki, ASP w Katowicach, Dizajn BWA Wrocław, BWA Wrocław i ASP we Wrocławiu; rozmowy z zaproszonymi gośćmi poprowadzi Adrian Chorębała (wydarzenie dostępne tutaj:

https://www.facebook.com/events/2715420301902810);


Cykl rozmów o typografii oparty na książce „ Typohistorie” (wydawca: ASP we Wrocławiu, redakcja: Beata Bartecka, Iwona Matkowska, Maciej Majchrzak, informacja poniżej) „Typohistorie” są dla typorozmów pretekstem, bazą do dialogu na temat projektowania pisma, jego wpływ na rzeczywistość, dizajn, sztukę i codzienność. Rozmówcami będą początkowo interlokutorzy z książki, by później poszerzyć grono o kolejne perspektywy badawcze i praktyków oraz teoretyków typografii. Krój pisma towarzyszy nam każdego dnia. Fonty atakują nas z każdego zakamarka. A ich wszechobecność sprawia, że przez typografię można wytłumaczyć różne procesy i mechanizmy działania! Typografia to rozmaite historie. Emocje. Ludzie. Życie.

Do rozmów będziemy zapraszać nie tylko projektantów, ale także artystów, aktywistów, badaczy, naukowców z różnych dziedzin. Typorozmowy to także platforma łącząca instytucje z Katowic i Wrocławia, która pokaże, że wspólnie można się od siebie uczyć, inspirować i wymieniać ideami. Typorozmowy to nie tylko eksplorowanie lokalnych środowisk, ale sięganie po osobowości z wielu zakątków Polski i świata. Chcemy przypomnieć w tych niepewnych czasach jaką wartością może być rozmowa i wymiana poglądów!