Anna Kuk, Piotr Ceglarek, Przemysław Scheller „Pryzmaty”

od 3 do 5 września 2021
Galeria+

 

9. Festiwal Prawykonań „Polska muzyka najnowsza”

Anna Kuk, Piotr Ceglarek, Przemysław Scheller „Pryzmaty”.

Instalacja dźwiękowo-świetlna z elementami poezji (prawykonanie).

 

Wykonawcy:

Przemysław Scheller – muzyka, live electronics

Piotr Ceglarek – realizacja warstwy multimedialnej

Anna Kuk – słowa

Adam Myrczek – narrator

 

Pokazy (Galeria+, Rondo Sztuki, I piętro):

3 września,  g. 20:00

4 września,  g. 18:00 i 20:00

5 września,  g. 18:00


Miejsce: Galeria+, Rondo Sztuki (I p.)

Czas trwania pokazu: 40 minut.

 

Wstęp bezpłatny.

Obowiązuje  limit miejsc (30).

Prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz utrzymywanie bezpiecznego dystansu od innych osób.

 

UWAGA!

Podczas prezentacji instalacji dźwiękowo-świetlnej „PRYZMATY” pojawiają się intensywne migoczące światła.

 


Nie istnieje nic bardziej gruntującego człowieka w swojej istocie niż poczucie bicia własnego serca: JESTEM. Otaczający nas świat dostarcza nam jednak różnych bodźców wtłaczając nas w korytarze doświadczeń , przybliżających lub wręcz blokujących dostep do naszego BYCIA.

 

PRYZMATY  to zaproszenie do eksplorowania zmiany perspektywy i obserwacji swojego wnętrza w kontekście współczesnych zagłuszaczy. To przestrzeń pełnego zanurzenia w dżwięku, świetle i słowie.

 

„Pryzmaty” to dzieło multimedialne o nadrzędnej roli muzyki – instalacja dźwiękowo-świetlna z elementami poezji, która ma na celu stworzenie hipnotyczno-medytacyjnej przestrzeni wykorzystującej medium słowa, dźwięku i światła jako pryzmatu poznawczego.

 

W przestrzeni Ronda Sztuki umieszczony zostanie wielokanałowy system dźwiękowy oraz specjalnie zaprojektowana konstrukcja świetlna. Instalacja będzie przeobrażać się i odkrywać różne warstwy w zależności od perspektywy odbiorcy przemieszczającego się po przestrzeni wystawowej. Stworzony zostanie swego rodzaju ekosystem, ambient, który będzie zapraszać odbiorcę do indywidualnej eksploracji, aktywnie angażując go do przeżywania dzieła sztuki.

 

Uczestnik będzie miał możliwość doświadczenia odmiennych perspektyw postrzegania przestrzeni, czasu oraz relatywności przekazu wynikającej z kontekstu otoczenia i atmosfery. Instalacja wykorzystuje przestrzeń jako nośnik oraz spoiwo, tworząc z zastosowanych mediów nową formę i będąc jednocześnie pryzmatem poznawczym.

 

Tematem eksplorowanym przez instalację jest perspektywa odbioru zewnętrznych bodźców estetycznych. Uczestnik jest sprowokowany do zmiany perspektywy i spojrzenia na konkretne doznania artystyczne z punktu wyciszenia, przybliżenia czy oddalenia. Dzięki temu nabiera świadomości, że świat zewnętrzny może docierać do jego zmysłów w sposób niejednorodny, zdaje sobie sprawę, że percepcja dzieła zależy od jego (i tu dosłownie) pozycji odbioru.

 

Poprzez instalację pragniemy zwrócić uwagę na kluczową problematykę współistnienia w społeczeństwie – mnogość wyznawanych wartości, różnorodność indywidualności oraz unikalność punktów widzenia. Poprzez dzieło artystyczne chcemy uwrażliwić na niezbędną cechę człowieka społecznego – empatię – będącą, naszym zdaniem, niewystarczająco okazywaną. Jest to zarazem podejście innowacyjne, wykraczające poza ramy standardowego wydarzenia muzycznego. Poprzez oryginalne założenie, by do pełniejszego poznania dzieła artystycznego niezbędny był ruch odbiorcy, wyzwolenie ciekawości i zmuszenie do zmiany perspektywy, otwieramy przed sobą wciąż niezbadane wymiary sztuki.

 

 

 

Przemysław Scheller - ur. w 1990 r. Jest absolwentem klasy kompozycji Aleksandra Lasonia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie w 2018 r. uzyskał stopień doktora sztuki pod opieką artystyczno-naukową Jarosława Mamczarskiego i obecnie pracuje jako asystent w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki. Studiował również w klasie Philippe’a Hurela i Michele Tadiniego w Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon.

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich w kraju (Kraków, Katowice, Kielce, Gdańsk) i za granicą (Samobor, Praga, Ostrawa). Otrzymał m.in. stypendia Ensemble Musikfabrik (Kolonia), Tempo Reale (Florencja), Erasmus+ (Zurych), a także Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, Instytutu Adama Mickiewicza i programu Młoda Polska. Kilkakrotnie został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne. Gra na instrumentach etnicznych z całego świata, których jest kolekcjonerem. Ważną rolę w jego twórczości pełnią media elektroniczne, w szczególności muzyka mieszana. Stara się też łączyć różne dziedziny sztuki, sięgając po multimedia, muzykę interaktywną czy instalacje dźwiękowe. W 2018 r. nawiązał współpracę z Lyon & Healy Publications (Chicago), a w 2019 r. został zaproszony przez International Computer Music Association do grona

recenzentów zgłoszeń festiwalowych (Nowy Jork).

Jego utwory były wykonywane podczas licznych festiwali w Polsce (m.in.: Warszawska Jesień, Musica Polonica Nova, Śląska Trybuna Kompozytorów, Śląskie Dni Muzyki Współczesnej, Dni Muzyki Karola Szymanowskiego, Brand-New Music) i za granicą (m.in. w Madrycie, Bielefeld, Pekinie, Ostrawie, Tbilisi, Mons). 

Organizator:  NOSPR

Współorganizatorzy: ASP w Katowicach, Galeria Rondo Sztuki