Dotacja MKiDN w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego


Rondo Sztuki

W 2021 roku Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, na realizację zadania pod nazwą:  Zakup wyposażenia w celu zwiększenia potencjału edukacyjno- artystycznego uczelni.

Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych uczelni (sprzętu
komputerowego, specjalistycznego sprzętu multimedialnego, sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego oraz
specjalistycznych mebli) dających możliwość zwiększenia potencjału edukacyjno-artystycznego, podniesienia efektywności
procesu kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Poprzez realizację zadania zostaną stworzone warunki do:
• utrzymania wysokich standardów kształcenia uczelni,
• rozwoju artystycznego studentów oraz wykładowców,
• wzrostu atrakcyjności i rozszerzenia oferty edukacyjnej uczelni,
• zwiększenia bezpieczeństwa realizacji procesu kształcenia w okresie pandemii,
• zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
• zapewnienia możliwości organizacji ważnych dla uczelni przedsięwzięć artystycznych.
Projekt jest kolejnym etapem realizacji kompleksowego planu rozwoju ASP. Zakres rzeczowy projektu pozwala na realizację założonych celów.

W skład zakupionego wyposażenia wchodzi: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt multimedialny, audiowizualny, nagłośnieniowy, oświetleniowy, meble specjalistyczne.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
Nazwa zadania:
ZAKUP WYPOSAŻENIA W CELU ZWIĘKSZENIA POTENCJAŁU EDUKACYJNO- ARTYSTYCZNEGO UCZELNI

DOFINANSOWANIE: 134 766  ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 168 666,16 ZŁ