WSPÓŁ-CZUCIE. Jubileuszowa wystawa Katedry Grafiki ASP w Katowicach

od 18 lutego do 30 marca 2022
Rondo Sztuki

 

WSPÓŁ-CZUCIE

Jubileuszowa wystawa Katedry Grafiki ASP w Katowicach


 

Artystki i Artyści: Judyta Bernaś, Marcin Białas, Józef Budka, Jakub Cikała, Jan Dybała, Katarzyna Dziuba, Dariusz Gajewski, Marcin Hajewski, Grzegorz Hańderek i Bartłomiej Nawrocki, Barbara Kubska i Dominik Ritszel, Andrzej Łabuz, Artur Masternak, Piotr Muschalik, Dorota Nowak-Rodzińska, Bogna Otto-Węgrzyn, Olga Pałka-Ślaska, Mariusz Pałka, Marta Pogorzelec, Szymon Prandzioch, Adam Romaniuk, Sybilla Skałuba, Małgorzata Szandała, Jan Szmatloch, Bogdan Topor, Michalina W. Klasik, Waldemar Węgrzyn, Ewa Zawadzka.

 

 

Naszą wystawę przygotowujemy w czasie wyjątkowym, trudnym. Pandemia oddzieliła nas od siebie w sensie dosłownym - wymuszając dystans, ograniczając dotychczasowe formy kontaktu.

Współ-odczuwanie, współ-czucie  wydaje się być sposobem postrzegania świata pozwalającym odnaleźć się w obecnej rzeczywistości, ale też projektować lepszą, postpandemiczną przyszłość.

Chcemy, aby wydarzenie to było wynikiem działania kolektywnego - współpracy na każdym możliwym poziomie - dlatego wspólnie konstruujemy o nim opowieść. Każda z osób biorących udział w wystawie jednym zdaniem opisała czym ona jest dla niej.


Współ-czucie to:

-       oddzielenie | dotyk | empatia,

-       umiejętność rozkodowania komunikatów odbieranych od innych,

-       splątanie kwantowe w skali makro,

-       pętla sprzężenia fazowego,

-       współ- działanie |  współ-autor | współ-pamięć | współ-matryca | współ-grafika |  współ-praca | współ-sztuka | współ-akademia | współ-wystawa,

-       umiejętność wybaczania sobie i innym,

-       nie tylko współ-dzielenie emocji, ale też forma aktywności, mająca na celu przekraczanie określonej sytuacji,

-       troska o innych wyrażona przez prosty gest,

-       świadomość biologicznej jedności materii, ciała jako narzędzia percepcji i wspólnego „instrumentu” egzystencji,

-       mieszanka empatii, troski, szacunku i  wsparcia, to podjęcie próby patrzenia i widzenia, słuchania,

i rozumienia, ale również współdzielenia odpowiedzialności…,

-       ,,wyobraźnia miłosierdzia”,

-       stan głębokiego zrozumienia natury tej rzeczywistości, odczuwania, współbycia, współtworzenia, 

To wgląd w aktualny stan rzeczy i w samego siebie.

-       współodczuwanie i indywidualna pamięć, warunkujące twórczy zapis czasu na graficznej płycie ze wszystkimi konsekwencjami jego zmian i następstw,

-       współ-życie,

-       uświadomienie sobie, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę Jednym,

-       wiara w możliwość stworzenia nowych, dobrych opowieści o Świecie, prowadzących do współpracy,

i porozumienia (również ponad gatunkami),

-       to, co łączy wszystkie żywe istoty, a czego ludzie nie umieją zrozumieć,

-       … światełko w ciemności … (sufficit unum lumen in tenebris).


wernisaż: 18.02.2022, godz. 18:00